Claudiu-Augustin Ilișanu
Claudiu-Augustin Ilișanu
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/24-05-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 16-05-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.38 Claudiu-Augustin Ilișanu - declarație politică având ca temă "Egalitatea de șanse - un principiu european fundamental pe care România îl promovează cu succes";

Domnul Claudiu-Augustin Ilișanu:

"Egalitatea de șanse - un principiu european fundamental pe care România îl promovează cu succes"

Săptămâna trecută am marcat două zile importante care ne arată apartenența la valorile europene. La 8 mai am marcat Ziua egalității de șanse între femei și bărbați, iar la 9 mai, România împreună cu celelalte state comunitare, a celebrat, ca în fiecare an, Ziua Uniunii Europene. Ambele momente ne fac să reflectăm asupra a ceea ce înseamnă acest principiu al egalității de șanse, un principiu fundamental al culturii legislative europene.

Valorile europene sunt esențiale pentru noi românii și pentru dezvoltarea societății noastre. În cadrul european, s-au adoptat, în ultimii ani, numeroase acte normative și strategii pentru implementarea principiului egalității de șanse în societate și pe piața muncii, cum ar fi: Strategia-cadru - "Nediscriminare și șanse egale pentru toți"; Strategia privind egalitatea între bărbați și femei 2010-2015; Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere.

Prin adoptarea de Guvernul României, prin Hotărârea nr. 1.050 din 18 noiembrie 2014, a Strategiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017, țara noastră a făcut progrese în promovarea egalității de șanse prin extinderea unei legislații deja existente și a unor mecanisme instituționale care pun în aplicare și veghează asupra reglementării acestui principiu deosebit de important pentru crearea unei societăți civile puternice.

Egalitatea de șanse este una dintre valorile fundamentale care situează societatea românească între acele state care își respectă cetățenii, cărora le acordă șanse egale pe piața muncii și în cadrul existenței sociale. Coaliția acordă o atenție deosebită acestui principiu, încurajând buna aplicare și promovare în continuare a acestor valori europene, în toate sferele societății. România se află pe un drum favorabil în acest sens, atât legislația, cât și cadrul practic dovedind faptul că atât bărbații, cât și femeile se bucură de tratament egal în aspirațiile și nevoile lor în cadrul societății. Indiferent că vorbim despre procesul de recrutare a forței de muncă sau despre tratamentul acordat la locul de muncă, situațiile de discriminare sunt din ce în ce mai puține. De la adoptarea proiectului legislativ de Camera Deputaților, la 11 februarie 2015, de marcare a Zilei egalității de șanse între femei și bărbați la data de 8 mai, acest principiu a devenit mult mai prezent în discursul public, ceea ce cu siguranță confirmă faptul că societatea românească se află pe drumul maturității în ceea ce privește egalitatea socială, lucru care trebuie să ne aducă satisfacție.

Conceptul de egalitate de șanse este clar vizibil în România și prin prisma faptului că în țara noastră, în poziții și în structuri importante ale societății, se află atât bărbați, cât și femei. România, ca stat cu valori fundamentale și principii europene, exclude orice tendință care vine în contradicție cu normele comunitare privind dezvoltarea unei cariere profesionale atât pentru bărbați, cât și pentru femei. O bună parte din forța de muncă feminină ocupă posturi în sistemul administrativ de stat și în mediul privat, beneficiind de aceeași formare și perfecționare profesională, precum și de aceleași șanse de promovare ca și colegii lor de gen masculin.

Dorința noastră este să facem acest concept cât mai prezent în societatea românească. Principiile europene pe care țara noastră le promovează exclud orice discriminare cu privire la originea etnică, la sex, la religie, la vârstă sau dizabilități. Consensul european inițiat în contextul Strategiei Europa 2020 își propune o extindere a ratei participării femeilor pe piața muncii. România are o motivație bine fundamentată în a aprofunda mai departe în societate principiul egalității de șanse și a contribui la îndeplinirea obiectivelor comunitare care să îndepărteze orice lipsă de echitate din societate și care să ofere cadrul optim pentru participarea tuturor la viața socială.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 17 october 2019, 5:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro