Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/26-04-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
10-10-2019 (joint)
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 18-04-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 409/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 409/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

21. Proiectul de Lege pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Doamna Huncă.

Doamna Mihaela Huncă:

În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa PL-x 409 din 30 octombrie 2017, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere în fond Proiectul de Lege pentru completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 6 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat. Astfel, se propune ca, pe perioada organizării și desfășurării fazelor zonale/regionale ale competițiilor sportive școlare, organizate în cadrul Olimpiadelor Naționale ale Sportului Școlar sau în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor, Ministerul Tineretului și Sportului să pună la dispoziția organizatorilor, gratuit, bazele și instalațiile sportive aflate în subordinea sa, cu obligativitatea respectării desfășurării normale a programelor și activităților acestora.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din 24 octombrie 2017.

În urma dezbaterii, în ședințele din 13 și 20 februarie 2018, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege cu amendamentul admis din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Zisopol, dezbateri generale.

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Membrii Grupului parlamentar al minorităților naționale sunt de acord cu modificarea art. 6 din Legea nr. 69/2000, este vorba de Legea educației fizice și sportului, pentru că această modificare aduce valoare adăugată sportului românesc, așa cum cred că v-ați dat seama, în sensul accesului liber și gratuit al olimpicilor sportivi români în toate bazele sportive din această țară.

Ne-am dori ca în acest context să existe această posibilitate și pe terenurile fiecărei școli din România. Să fie deschise, să avem posibilitatea ca sportul să se dezvolte în sensul sportului de masă, și nu numai în sensul celor discutate astăzi aici.

Este o propunere legislativă foarte importantă, fapt pentru care am susținut-o în cadrul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, ca reprezentant al Grupului parlamentar al minorităților naționale.

Și colegii mei vor vota astăzi, în unanimitate, în favoarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Romanescu.

Domnul Cristinel Romanescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deputații PNL vor vota pentru adoptarea acestui proiect de lege care facilitează organizarea și desfășurarea fazelor zonale și naționale ale competițiilor sportive școlare.

Astfel, Ministerul Tineretului și Sportului va putea pune la dispoziția organizatorilor gratuit, bazele și instalațiile sportive din domeniul public și privat al statului, Ministerul Tineretului și Sportului, prin direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, și ale cluburilor sportive, cu obligativitatea respectării desfășurării normale a programelor și activităților acestora.

PNL susține orice inițiativă prin care este încurajată mișcarea sportivă și prin care se iau măsuri pentru a încuraja implicarea copiilor și tinerilor juniori în activități și competiții sportive, pentru stimularea interesului pentru practicarea în mod organizat a activităților de educație fizică și sport, în vederea formării de performeri.

Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru adoptare.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Băișanu.

Domnul Ștefan-Alexandru Băișanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul ALDE va vota în favoarea acestei legi.

Este bine-venită deschiderea bazelor sportive către toți doritorii de a face sport din România. Este un lucru extraordinar.

Vă doresc succes.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Turcescu?

Domnul Robert-Nicolae Turcescu:

Grupul Partidului Mișcarea Populară va vota pentru acest proiect de lege, mai ales astăzi, într-o zi în care sunt emoții foarte mari, apropo de alegerea noului președinte al Federației Române de Fotbal. Și toți candidații la FRF, după cum bine știți, au spus că vor sprijini foarte mult grupele de juniori, de tineret.

Să sperăm că le dăm o mână de ajutor și cu acest proiect de lege.

Deci vom vota pentru acest proiect.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte felicitări, chestiuni? Nu.

Dezbateri, ceva? La admise? La articole? Nu.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 8:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro