Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/26-04-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
10-10-2019 (joint)
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 18-04-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.165 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 589/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 589/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

20. Proiectul de Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Comisia juridică.

Domnul Costel Neculai Dunava:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege.

Senatul a adoptat inițiativa legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa.

Guvernul susține adoptarea acestei inițiative.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Potrivit normei propuse, se are în vedere instituirea obligației centrelor de detenție "de a realiza un raport social personalizat către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele care mai au de executat 3 luni din pedeapsa privativă de libertate".

În urma examinării inițiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ și a punctului de vedere al Guvernului, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri, doamna Florea.

Doamna Oana-Consuela Florea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Cred că suntem cu toții de acord că prevenția este mai ieftină decât detenția.

Ultimele studii arată că reintegrarea are ca principală problemă lipsa unui loc de muncă.

Totodată, România nu prea are legislație postcondamnare. Nu există un pod de legătură între locul de detenție și societate. Mai exact, instituțiile cu care deținutul va intra în contact.

Așa că această inițiativă este o primă cărămidă la acest pod.

Faptul că locul de detenție face un raport personalizat pe care îl îndreaptă către forțele de muncă din localitatea de domiciliu, de pe raza teritorială a localității de domiciliu, este un lucru foarte bun.

Și vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu. Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 9:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro