Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/26-04-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 18-04-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018

12. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 19/2018). (retrimis comisiei)
 
see bill no. 19/2018

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

24. Proiectul de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.

Doamna Lucreția Roșca.

Doamna Lucreția Roșca:

Mulțumesc, domnule președinte.

În temeiul dispozițiilor art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată spre dezbatere în fond.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege.

Potrivit dispozițiilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este cameră decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, în sensul introducerii unor noi substanțe stupefiante și psihotrope, ca urmare a completării Tabelelor Convenției Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante, din 1961, și cele asupra substanțelor psihotrope, din 1971, de către Comisia pentru stupefiante a ONU.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a examinat inițiativa legislativă, în ședința din 27 februarie 2018.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele de redactare formulate în anexa la prezentul raport.

Legea, prin conținutul său, are caracter ordinar.

Și vă rog să-mi dați voie, domnule președinte, să adaug că, după ce raportul comisiei a fost trimis către plen, Departamentul Legislativ ne-a trimis o notă de tehnică legislativă.

În urma analizei raportului Comisiei pentru sănătate și familie asupra Legii pentru completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, facem următoarea precizare, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă.

Pentru că în textul legii nu există numerele curente I, II și III, vă propunem ca partea dispozitivă a punctelor I, II, III și IV ale legii să fie formulată astfel.

În tabelul I, Secțiunea "Stupefiante", după poziția 17 se introduc trei noi poziții.

De asemenea, pentru corelarea cu numărătoarea actuală din lege, propunem ca la pct. 2, substanțele nou introduse să fie numerotate, de la 321, la 32 alin. (3); la pct. 3, de la 151, la 157, iar la pct. 4, 711.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La comisie.

Vă propun să retrimitem la comisie până săptămâna viitoare, pentru corelare legislativă, pentru că este prea largă... Da? De acord liderii?

Facem și un vot pentru aceasta. Vot.

Să intre în primul plen, nu știu... Deci la primul plen!

(Domnul deputat Vasile-Florin Stamatian solicită să ia cuvântul.)

Îmi cer scuze, domnule Stamatian, dar nu cred că mai este cazul să mai dezbateți acum; dezbateți atunci, vă dau cuvântul, vă promit!

Vă rog, dar nu mai este... Cum doriți!

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

Este cel mai mare flagel pe care l-am moștenit după Revoluție, prin democrație. Dar, oare, ca să nu ne încurcăm în numere, în litere, în asta..., nu era mai normal ca introducerea pe listă a noilor substanțe să fie făcută automat de Agenția Antidrog, Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii, prin ordin de ministru?! Trebuie să legiferăm că o plantă intră într-o lege?! Era mai simplu și nu aveam atâtea numere și nu ne încurcam în alineate!

Domnul Petru Gabriel Vlase:

De aceea am și trimis-o, domnule doctor, înapoi! Încercați să faceți acolo o chestie mai sănătoasă!

Suspendăm ședința până la ora 12,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 20:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro