Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/26-04-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 18-04-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (PL-x 433/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 433/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

Comisiile?

Domnul Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică și Comisia pentru administrație au fost sesizate spre dezbatere în fond, prin adresa PL-x 433 din 6 noiembrie 2017, cu privire la acest proiect de lege.

Suntem Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002, în sensul acoperirii cheltuielilor pentru administrarea, funcționarea, conservarea, întreținerea, repararea, instruirea personalului specializat și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol de către Secretariatul General al Guvernului, în locul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri.

Domnul Leoreanu.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul deputaților PNL va vota pentru adoptarea acestui Proiect legislativ privind aprobarea Ordonanței nr. 12, cu privire la modificarea art. 8 din Ordonanța nr. 19, astfel încât sumele necesare pentru administrarea, funcționarea, întreținerea, conservarea, dar și instruirea personalului specializat, precum și protejarea bazei materiale, cu privire la bunurile din RA-APPS, să fie acoperite de Secretariatul General al Guvernului, în locul acestei regii autonome, urmând ca Regia Autonomă să încheie contract de prestări servicii cu Secretariatul General, prin care să fie stipulate atât sumele necesare acestor cheltuieli, dar și modalitățile de cheltuire a lor, deci și decontarea.

Așadar, vom vota pentru adoptarea acestui proiect legislativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Benga.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Bună ziua!

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al USR va vota împotriva acestei legi.

Suntem de părere că rațiunea unei regii autonome, prin însăși definiția ei, este să fie autonomă.

Și nu prea înțelegem de ce anume complicăm și amestecăm niște lucruri, mai ales în contextul în care această regie dispune de un patrimoniu semnificativ care credem noi că este extrem de prost gestionat, la momentul acesta.

Mulțumesc frumos.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții? Nu. Vot final.

Domnul Pașcan?

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doar doresc să-i atenționez pe colegi. Deși există un punct de vedere favorabil al Consiliului Legislativ, se invocă totuși punctul de vedere exprimat de Ministerul Justiției: "În situația în care s-ar considera faptul că în acest proiect sunt cuprinse reglementări fiscale bugetare, din moment ce la pct. 11 din lege se prevede în mod expres abilitarea Guvernului de a modifica exclusiv alin. (1) al art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 - atenție - considerăm că modificarea art. 8 în ansamblu excedează voinței legiuitorului și, prin urmare, reglementarea ar putea fi considerată de natură a contraveni dispozițiilor constituționale sus-menționate".

Deci există această suspiciune serioasă de încălcare a Constituției.

Prin urmare, Partidul Mișcarea Populară se va abține de la a vota acest proiect.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 17 october 2019, 21:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro