Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/26-04-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
10-10-2019 (joint)
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 18-04-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern (PL-x 434/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 434/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Comisia pentru buget, vă rog.

Domnul Marius-Ionel Iancu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 31 octombrie 2017.

Proiectul de lege a primit avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare redefinirea termenului "cooperare pentru asigurarea activității de audit public intern în entitățile publice locale" astfel încât activitatea de audit public intern să se exercite pentru mai multe entități publice de compartimente de audit intern organizate la nivelul structurilor județene; aplicarea unui sistem de verificare a cunoștințelor dobândite; stabilirea unui termen pentru obținerea certificatului de atestare de către persoanele încadrate pe funcția de auditor intern după intrarea în vigoare a actului normativ și care nu dețin certificatul de atestare, respectiv de 2 ani de la ocuparea postului; prorogarea cu 6 ani a termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa nr. 1.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale.

Domnul Heiuș.

Domnul Lucian-Ovidiu Heiuș:

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota împotriva acestui act normativ.

Noi recunoaștem importanța activității auditorilor interni și rolul pe care îl au aceștia în auditarea entităților publice locale. Dar nu putem să fim de acord ca verificarea cunoștințelor dobândite, obținerea certificatelor de atestare ale persoanelor angajate ca auditori interni să devină un monopol al Ministerului de Finanțe.

Normal ar fi fost să existe un corp al auditorilor interni care să-și reglementeze, să ateste și să facă pregătirea profesională a auditorilor interni.

Și este anormal să lăsăm la mâna unor decidenți politici, cum este ministerul, auditarea acestor persoane.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții dacă mai sunt?

La articole?

Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 9:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro