Camelia Gavrilă
Camelia Gavrilă
Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.66/26-04-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 18-04-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 18, 2018

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.46 Camelia Gavrilă - declarație politică privind "Dezvoltarea urbană și arhitectura modernă în raport cu zonele verzi, cu parcurile municipale";

Doamna Camelia Gavrilă:

"Dezvoltarea urbană și arhitectura modernă, în raport cu zonele verzi, cu parcurile municipale"

"Dacă planifici orașele pentru mașini și trafic, vei obține mașini și trafic. Dacă le planifici pentru oameni și locuri, vei obține oameni și locuri." (Fred Kent)

Restrângerea spațiilor verzi amenajate sub formă de parcuri, grădini publice sau scuaruri accentuează în ultima perioadă și mai mult anumite riscuri ecologice specifice mediului urban, dar prezintă și un grav impact negativ imediat asupra stării de sănătate a populației din România.

Subiectul declarației mele politice se referă la situația categoric deficitară a României privind suprafața medie a spațiului verde pe cap de locuitor, dar și importanța realizării unui echilibru între dezvoltarea urbanistică firească, între provocările unor orașe moderne, pe de o parte, și respectarea, asumarea conceptului de infrastructură verde, pe de altă parte. Ținând cont că norma Organizației Mondiale a Sănătății este de 50 mp/locuitor pentru spațiul verde, iar standardele Uniunii Europene se referă la 26 mp/locuitor, Comisia Europeană a tras unele semnale de alarmă în legătură cu orașele poluate din România care nu îndeplinesc acest criteriu, în legătură cu lipsa unor politici de ecologizare a acestora, a unei legislații clare pentru șantierele de construcții, dar și în privința gropilor de gunoi, a măsurilor conexe legate de salubritatea aglomerațiilor urbane.

Acordul de la Paris privind schimbările climatice, cât și politicile și strategiile promovate de Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită creșterii suprafeței zonelor verzi din orașe, pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, a consumului de energie, dar și pentru dezvoltarea de noi tehnologii ecologice. Institutul Național de Statistică arată cu îngrijorare faptul că doar cinci dintre municipiile reședință de județ îndeplinesc cerința de 26 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, iar Iașiul nu se află printre acestea.

Indiferent de regiune, de mediul în care trăim, urban sau rural, toți suntem atrași de frumusețea naturii, suntem preocupați de aspectele și de riscurile ecologice ale secolului, căci este imposibil să fim indiferenți la beneficiile importante oferite de spațiile verzi, atât cele de ordin ecologic, prin moderarea climatului urban, eliminarea efectului de seră, de beneficiile sociale și creșterea incluziunii sociale, a interacțiunii și contactului social informal și, în ultimă instanță, la fel de importante sunt și implicațiile și beneficiile economice, prin crearea unei imagini favorabile a centrelor urbane, element de atractivitate pentru investiții.

Evident, față de aspectele prezentate mai sus, o provocare legată de dezvoltarea durabilă este aceea de a face orașul să respire și să nu consume mai mult decât are nevoie. Prezența plantelor și a spațiilor verzi reprezintă un element vital pentru metabolismul orașului. În ultimii ani, în Iași, asistăm la o adevărată ofensivă a investițiilor și a dezvoltării imobiliare, fără a se ține cont de zona verde, efect resimțit datorită creșterii populației în mediul urban, datorită dezvoltării economice și a prezenței programelor de finanțare europeană pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. În același sens, nu trebuie să tolerăm faptul că, în orașele noastre, întâlnim de multe ori numeroase zone intravilane neamenajate corespunzător, transformate de cele mai multe ori în depozit pentru gunoaie, locuri insalubre, sursa de infecții, dar și peisaj deprimant, inestetic al unui oraș gestionat deficitar.

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, autoritățile administrației publice locale au obligația să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților administrative, prin înființarea Registrelor locale ale spațiilor verzi. În Iași, în anul 2015, au fost desemnate de administrația locală firme care să realizeze un astfel de document și care să clarifice suprafețele ocupate cu spații verzi de pe raza orașului.

În prezent, situația orașului Iași prezintă suficiente contraste, dincolo de frumusețea și dezvoltarea orașului, în special în zonele centrale. Semnalăm totuși cu îngrijorare anumite aspecte care se cer corectate și abordate urgent:

 • Spațiile publice majore din categoria parcuri, grădini nu deservesc totalitatea populației; există în continuare cetățeni care locuiesc la o distanță de peste 30 de minute, mers pe jos, de un parc sau de o grădină - cartierele Galata, Moara de Vânt etc.;
 • Existența unor resurse de teren de mici dimensiuni, insuficient valorificate, care ar putea fi amenajate ca piațete, scuaruri sau chiar minigrădini publice, în cartierele Cantemir, Mircea cel Bătrân sau Dacia;
 • Inserția treptată de locuri de joacă pentru copii în zona interioară a locuințelor colective, a dezvoltărilor imobiliare suficient de agresive și implicit profitabile, prezente, de altfel, în majoritatea marilor orașe;
 • Lipsa până în prezent a unui registru al spațiilor verzi, așa cum prevede legea;
 • Incoerența decizională la nivelul Instituției Arhitectului Șef Iași cu privire la integrarea spațiilor verzi în strategiile și planul de dezvoltare urbanistică pe termen mediu și lung.

Având în vedere prevederile legislative ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2007 pentru realizarea standardelor referitoare la suprafața spațiilor verzi urbane, în conformitate cu normele Uniunii Europene, pentru județul Iași, pentru municipiul Iași, dar și pentru celelalte localități urbane ale județului sugerăm unele demersuri și acțiuni insistente:

 • stoparea diminuării și degradării spațiilor verzi intraurbane și periurbane;
 • conservarea suprafețelor verzi existente;
 • reabilitarea zonelor verzi degradate, intraurbane și periurbane;
 • eliminarea construcțiilor ilegale și redarea terenurilor pe care se află acestea, sistemului spațiilor verzi;
 • realizarea de noi spații verzi în interiorul localităților urbane;
 • amenajarea parcurilor cu alei, locuri de joacă și mobilier urban specific;
 • extinderea perdelelor de protecție în zonele industrializate.

Pentru corectarea disfuncțiilor pe care le-am subliniat și în această declarație politică, există preocupări la nivel guvernamental. De altfel, Partidul Social Democrat a propus prin Programul de guvernare o serie de măsuri care să îmbunătățească situația actuală: "Planul integrat de dezvoltare economică urbană va cuprinde un set de măsuri privind reducerea emisiilor de noxe: plantarea de arbori în imediata vecinătate a marilor aglomerări urbane, în vederea construirii sau reabilitării centurilor verzi, care ajută la filtrarea aerului din mediul urban și resemnificarea spațiilor urbane prin încurajarea dezvoltării spațiilor verzi."

Și totuși fenomenele persistă, iar politicile de mediu au nevoie de mai mult dinamism, de monitorizare și identificare de soluții și finanțări adecvate, fie bugetare, la nivel național, fie prin oportunități conferite de proiectele europene.

În concluzie, în calitate de parlamentar ieșean, revin la tema importantă a abordării ecologice raționale în orice demers de dezvoltare urbană, revin la problemele de mediu semnalate pentru zona noastră și absolut necesare într-o construcție responsabilă a strategiilor și acțiunilor integrate în conceptul de dezvoltare durabilă și pentru județul Iași.

Declarația politică semnalează anumite probleme care se regăsesc în diferite proporții atât la nivelul Municipiului Iași, cât și în toate marile orașe din România, în contextul dezvoltării urbanistice accentuate, al creșterii numărului de locuitori, al seducției pentru tehnologii, confort, câștig economic sau modernitate arhitecturală. Evident, voi pleda mereu pentru dezvoltarea orașului și pentru modernizarea acestuia în spiritul accentelor urbane de secol XXI, dar nu trebuie să acceptăm sub nicio formă reducerea sau degradarea spațiilor verzi, a mediului înconjurător, folosirea improprie de cetățeni a acestor spații, poluarea accentuată a aerului, deci depărtarea treptată de valorile unui mediu natural sănătos pentru oameni, pentru copii, pentru dezvoltarea durabilă a orașelor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 17 october 2019, 21:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro