Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 18-04-2018

Ședința Camerei Deputaților din 18 aprilie 2018

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.17 Mihaela Huncă - declarație politică intitulată "PSD este primul partid care își asumă corelarea ofertei educaționale din mediul universitar cu realitățile de pe piața muncii";

 

Domnul Ben-Oni Ardelean:

  ................................................

Dau, în continuare, cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PSD, domnului deputat Ștefan Mușoiu. Nu este.

Doamna Mihaela Huncă.

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Mihaela Huncă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Acuzele de finanțare partizană politică a universităților n-au niciun temei. Finanțarea de la bugetul de stat a studiilor de licență, masterat și doctorat nu se face pe criterii politice, ci în funcție de susținerea domeniilor prioritare de dezvoltare ale României.

Este imperativ pentru România ca oferta educațională să fie corelată cu piața muncii. Din acest motiv, începând cu acest an, Ministerul Educației Naționale nu doar că alocă preliminar locuri dedicate în structura învățământului universitar, dar se asigură că sunt destinate domeniilor vizate. Astfel, universitățile nu vor mai fi doar fabrici de hârtii cu rol de diplome, iar absolvenții vor avea șanse reale să profeseze în domeniul pentru care s-au pregătit.

Concret, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Legii educației naționale, ministerul de resort a fundamentat și a repartizat preliminar, distinct locuri și granturi finanțate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licență, masterat și doctorat, cu următoarele destinații: locuri pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României; locuri destinate formării inițiale a viitoarelor cadre didactice; locuri pentru absolvenți ai liceelor din mediul rural.

În total, în anul universitar 2018 - 2019 au fost alocate 5.000 de locuri în plus, față de anul 2017, acelor programe de studii care susțin domeniile prioritare, respectiv: Bioeconomia, Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, Spațiu și securitate, Energie, Mediu și schimbări climatice, Eco-nanotehnologii și materiale avansate, Sănătate.

În acest context, dată fiind condiția de alocare a 8% din locurile la licență și a 12,5% din masterate, pentru susținerea domeniilor prioritare, universitățile care nu aveau astfel de programe au suferit, în acest an, o ușoară diminuare a locurilor repartizate.

Până acum, peste 56% dintre programele oferite aparțineau științelor socio-umaniste, fără a fi corelate cu piața muncii, conform evaluărilor realizate de ARACIS în anul 2017.

În opinia mea, actuala coaliție de guvernare a fost singura care a luat măsuri reale și concrete pentru tineri. Încă din primele zile de guvernare, s-a majorat cuantumul burselor de la 83 lei la 201 lei pe lună. Din februarie 2017 toți studenții beneficiază de transport gratuit pentru călătoriile cu mijloacele de transport feroviar.

În privința pieței muncii, au fost luate primele măsuri pentru stimularea angajatorilor să creeze locuri de muncă pentru absolvenții de studii superioare și ucenici.

Astfel, în prezent statul finanțează crearea de noi locuri de muncă pentru calificarea ucenicilor și pentru efectuarea stagiului de către absolvenții de învățământ superior.

Am promis în campanie măsuri pentru sprijinirea tinerilor. Ne ținem de cuvânt și ne dorim să creștem accesul tinerilor la facultate și apoi pe piața muncii de la noi din țară, și nu din străinătate. De aceea, continuăm să promovăm măsuri prin care să creștem numărul de locuri de muncă calificate și bine plătite.

Vă mulțumesc.

Deputat al PSD, Mihaela Huncă.

Domnul Ben-Oni Ardelean:

Mulțumim, doamnă deputat.