Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.176/12-12-2017

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 29-11-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2017

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii (PL-x 341/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 341/2017

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

16. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii; PL-x 341/2017.

Guvernul?

Domnul secretar de stat Dragoș Titea.

Domnul Dragoș Titea (secretar de stat, Ministerul Transporturilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Principalele schimbări preconizate propuse se referă la informațiile care trebuie notificate de către nave către ANR, administratori portuari și operatori portuari implicați înainte de intrarea în port, în scopul diminuării descărcării deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii în apele naționale navigabile, în special a descărcărilor ilegale de la navele care utilizează porturile românești. Acestea constituie și o măsură de monitorizare și control de către Autoritatea Navală Română a cantității de deșeuri generate de nave care urmează a fi predate instalațiilor portuare de preluare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia pentru... Vă rog, Comisia pentru mediu.

Domnul Lucian-Eduard Simion (fără microfon):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Microfonul, vă rog, domnule deputat.

Domnul Lucian-Eduard Simion:

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, transmis cu adresa PL-x 341/2017 din 17 octombrie 2017.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, aprobate cu modificări prin Legea nr. 2010/2013, intervențiile legislative vizând transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2015/2087 a Comisiei Europene din 18 noiembrie 2015 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/59 a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Grupul PNL, doamna deputat Tudorița Lungu.

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Tudorița Lungu:

Dragi colegi,

Poluarea mărilor și zonelor costiere reprezintă o problemă asupra căreia trebuie să se aplece toți factorii implicați.

Un element puternic poluator al mediului marin îl reprezintă deșeurile provenite din exploatarea navelor și reziduurilor de încărcătură.

Din acest motiv, prin optimizarea utilizării instalațiilor portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii se diminuează deversarea acestora în mare.

Anexa pe care am avut-o în dezbatere în comisii transpune de fapt Directiva 2015/2087 a Comisiei Europene și are rolul de a responsabiliza toate părțile implicate. Acest lucru însemnând prevenirea, combaterea și limitarea consecințelor poluării mediului marin.

Având în vedere toate aceste considerente, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal votează pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Avem cinci amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Articolul I?

Articolul 2?

3 marginal? 4? 5?

Mulțumesc.

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Următorul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 9 august 2020, 23:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro