Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 27-06-2017

Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2017

22. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 decembrie 2016 (PL-x 229/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 229/2017

Domnul Petru Gabriel Vlase:

................................................

20. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 decembrie 2016.

Comisia pentru apărare?

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 decembrie 2016 și înregistrat cu adresa PL-x 229/2017.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege.

Proiectul de lege a fost avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr. 44 din 23 mai 2017.

Acordul supus ratificării are ca obiect de reglementare protecția reciprocă a informațiilor clasificate, în cadrul unor activități ce presupun cooperarea directă între părți sau încheierea și derularea unor contracte clasificate între persoane juridice din România și Germania.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterilor din ședința din 19 iunie 2017, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri? Nu.