Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 27-06-2017

Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2017

21. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 4 august 2016 (PL-x 224/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 224/2017

Domnul Petru Gabriel Vlase:

................................................

19. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016.

Comisia?

Domnul Bogdan-Ionel Rodeanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016, trimis cu adresa PL-x 224/2017.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Proiectul de lege a fost avizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr. 45 din 23 mai 2017.

Acordul supus ratificării are ca obiect de reglementare protecția reciprocă a informațiilor clasificate, în cadrul unor activități ce presupun cooperarea directă între părți sau încheierea și derularea unor contracte clasificate între persoanele juridice din România și Macedonia.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterilor, în ședința din 19 iunie 2017, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu.

Vot final.