Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 20-06-2017

Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 2017

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 103/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 103/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

10. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Comisia juridică?

Doamna Alina Tănăsescu.

Video in format Flash/IOS

Doamna Alina-Elena Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, Comisia pentru agricultură și Comisia pentru mediu au fost sesizate cu dezbaterea, pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 iunie 2016.

La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, susține adoptarea proiectului de lege.

Comisiile au examinat separat proiectul de lege, dând aviz favorabil pentru adoptarea acestuia.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de membrii Comisiei juridice, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaților adoptarea prezentului proiect de lege, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnul Aurel Varga.

Video in format Flash/IOS

Domnul Glad-Aurel Varga:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

PNL tratează cu seriozitate și responsabilitate orice proiect de lege care privește vânătoarea.

Având în vedere că acest proiect este unul tehnic, care de fapt vizează schimbarea definiției vânătorului, PNL propune adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnule Tinel Gheorghe, vorbiți? Nu.

La amendamente, intervenții? Nu.

Vot final.

La 11 nu avem raport.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice.

Comisia juridică? (Vociferări.)

Fac vot, domnule lider! Fac vot!

Procedură. Domnul lider.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte de ședință,

Suntem totuși Parlamentul, Camera Deputaților. Am luat o decizie, am avut un vot. Nu stabilește președintele de ședință cu liderul sau cu viceliderul grupului majoritar și face fiecare ce vrea aici. Chiar cred că ar fi trebuit zilele acestea să înțelegeți că nu putem lucra oricum, oricând și călcând în picioare Regulamentul. Vă cer un pic de decență! (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Munteanu.