Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.104/29-06-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 20-06-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 2017

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 214/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 214/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Comisia pentru buget?

Domnul Badea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Leonardo Badea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege mai sus menționat.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

La dezbaterea proiectului s-au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare două puncte esențiale.

Primul - crearea cadrului legal pentru redistribuirea ca dividende suplimentare sau, în cazul regiilor autonome, ca vărsăminte la bugetul de stat sau local, a profitului repartizat la alte rezerve în anii anteriori, ca sursă proprie de finanțare și care nu a fost utilizat conform destinațiilor inițiale, precum și pentru repartizarea sumelor existente în soldul rezultatului raportat care au rămas nerepartizate.

Și al doilea punct - prin modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 se scot de sub incidența acestui act normativ instituțiile de credit, acestea urmând să fie supuse în continuare legislației specifice care reglementează activitatea bancară.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, Comisia pentru buget, finanțe a hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență, în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Domnul Năsui.

Video in format Flash/IOS

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulțumesc, domnule președinte.

Partea cea mai nocivă din acest act normativ este sustragerea companiilor de credit de la prevederile OUG nr. 109 care încerca să introducă niște ordine în guvernanța corporativă a companiilor.

De curiozitate, știți când au fost introduse companiile de credit în cadrul 109? Anul trecut.

Dacă vă uitați în comisiile parlamentare care au votat anul trecut introducerea acestor companii de credit, sub prevederile 109, veți vedea că avem aceleași majorități ca și acum.

Deci tot dumneavoastră, anul trecut, ați spus aceste instituții de credit sub guvernanța corporativă, și acum le scoateți.

Și motivul pentru care le scoateți este ca să fie căpușate mai ușor și mai bine două instituții mari de credit ale statului român - CEC și EximBank.

Dacă vă uitați puțin la performanțele economice ale CEC-ului, o mare bancă a României, una dintre singurele două bănci de stat ale României, ce o să observați?

O să observați un profit în jur de 10 milioane de lei, asta pe rulaje de miliarde - deci practic aproape zero, da -, un profit cât să justifice salariile și - cel mai grav - niște rapoarte de audit calificate. Adică aceste cifre contabile de fapt nu sunt decât niște profituri pe hârtie.

Este foarte grav, în contextul acesta, să votăm un act normativ care va crește salariile, de fapt le va menține la nivelul de sus, ale celor din conducerile acestor companii, ale acestor bănci.

În prezent, membrii CA-urilor acestor companii, membrii executivi, au în jur de 30.000 de euro. Acest act normativ, nr. 109, dacă se aplică, le-ar scădea remunerațiile la 5.000-6.000 de euro. Asta este miza pentru care vă luptați astăzi.

Sfatul nostru este să dați un mesaj bun către poporul român și către economia românească, să nu lăsați aceste companii să fie căpușate și să încurajăm profesionalizarea lor, și să votăm contra acestui act normativ foarte dăunător.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Vîlceanu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dan Vîlceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Acesta este practic primul act normativ care ajunge în Parlament și care devoalează intențiile pe care actuala guvernare și dumneavoastră, toți care o susțineți și ați votat-o, o are în legătură cu instituțiile și cu companiile de stat.

Astăzi votăm în plen scoaterea de sub Ordonanța nr. 109, adică de sub management privat, a CEC-ului și a EximBank-ului.

Tot astăzi intră în comisie o altă inițiativă a dumneavoastră, în legătură cu alte companii de stat sau la care statul este acționar.

Ceea ce putem toți înțelege din aceste acte normative este că aveți nevoie să vă puneți oamenii, directori sau administratori la aceste companii. În momentul acesta, nu-i mai aveți, trebuie să-i aduceți acolo, ați făcut promisiuni în campanie, oamenii trebuie răsplătiți și vreți să vi-i duceți pe salarii mari și cu incompetență crasă.

Pentru că eu vreau să vă aduc aminte ce-ați făcut, de exemplu, la Complexul Energetic Oltenia, câtă vreme ați condus dumneavoastră cu omul dumneavoastră, Ciurel - 1,6 miliarde de lei noi pierderi.

Asta ați făcut la una dintre companiile de stat. Și vreți să le aduceți înapoi. Să vă puneți oamenii, da..., să mai facem niște afaceri cu ele, nu..., și să meargă treaba.

Eu cred că trebuie să vă opriți. Trebuie să vă opriți pentru că aceste companii nu sunt ale PSD, sunt ale țării, sunt ale românilor. Și procedura de numire a managementului competent, care e prevăzut în 109, trebuie să continue.

Oamenii ăia dau examen acolo, da?

Mai mult decât atât, în fața tuturor instituțiilor financiare internaționale v-ați angajat să respectați Ordonanța aceasta, nr. 109! Acum câteva luni a veni FMI la Parlament, în Comisia pentru buget, finanțe, și unul dintre punctele discutate a fost acesta. Colegii mei din Comisia pentru buget, finanțe s-au angajat că majoritatea parlamentară susține numirea de management privat, iar acum facem exact invers.

Eu cred că trebuie să terminăm cu ipocrizia asta, eu cred că trebuie să ne gândim la țară atunci când votăm și, mai mult decât atât, nu puteți să ne serviți argumente de genul "Domnule, la instituțiile de credit Banca Națională trebuie să dea un punct de vedere și poate să respingă managementul recrutat", pentru că, până la urmă, legile se fac aici, la Parlament, nu în altă parte.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, președintele comisiei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Leonardo Badea:

Este un roman celebru "A trăi pentru a-ți povesti viața".

De multe ori și noi vorbim la microfon despre lucruri pe care nu le cunoaștem - și mă refer aici la un lucru foarte simplu: această scoatere de sub excepție era obligatorie, fiindcă peste tot în Uniunea Europeană, peste tot în lumea asta instituțiile de credit au nevoie, atunci când numesc membri în Consiliul de administrație, sau este nevoie, de un aviz din partea Băncii Centrale Naționale.

Banca Centrală Europeană a solicitat României expres acest lucru și noi nu putem să facem acest lucru altfel decât este peste tot în lume, dar, în schimb, putem vorbi aici despre acest subiect.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Bota.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marius Sorin-Ovidiu Bota:

Mulțumesc.

Numirea managementului privat nu este neapărat invenția Ordonanței nr. 109. Se poate face și după altă legislație. Nu spune nimeni că selecția viitorului management al celor două instituții financiar-bancare ale României nu vor respecta principiile managementului privat și acesta nu va fi respectat.

Faptul că peste tot în lumea internațională există o separație între partea executivă, bancară și partea de reprezentare a acționariatului, doar la noi, în cele două instituții, a rămas nemodificată această structură instituțională financiar-bancară. Acest lucru încercăm să-l facem acum. Nu spune nimeni că nu vom respecta acest principiu.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Păi ați vorbit, domnule deputat!

Video in format Flash/IOS

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui (din sală):

Răspuns!

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La ce? Păi nu avem răspuns la răspuns!

Procedură nu avem!

Haideți, o jumătate de minut, vă rog! Pentru dezbatere și pentru echilibru parlamentar! (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voiam doar să menționez faptul că reglementatorul, în cazul acesta BNR-ul, trebuie să aibă și el un cuvânt de spus în alegerea managementului, nu este un motiv suficient pentru exceptarea acestor companii de la Ordonanța nr. 109. Foarte bine poate să se desfășoare selecția pe Ordonanța nr. 109, așa cum a început anul trecut. A început și a fost oprită anul acesta și, în momentul în care s-a definitivat selecția, se prezintă o listă cu nume la BNR, și BNR-ul poate să selecteze din ele, să scoată unul sau altul, după care intră următorul de pe listă.

Deci acesta nu este un motiv suficient pentru exceptarea acestor companii de la prevederile Ordonanței nr. 109.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Fără amendamente, legea merge la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 15 august 2020, 6:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro