Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.100/22-06-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 13-06-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2017

5. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 13 aprilie 2017 (Pl-x 413/2016/2017). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 413/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

9. Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 89 din 28 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 aprilie 2017; în procedură de urgență.

La inițiatori... Nu mai sunt.

Domnul Iancu.

Se pregătește domnul Bode.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

Stimați colegi,

Este o propunere legislativă care a demonstrat Parlamentului că atât dreapta, cât și stânga pot colabora foarte bine atunci când vorbim despre un obiectiv strategic cum este, în cazul acesta, Portul Constanța, dar toate porturile din România, inclusiv, sau mai ales porturile dunărene, în sensul că atât Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru transporturi, fiind sesizate cu reclamații atenționate cu neconformități în modul de gestiune și desfășurare a activității portuare, în special, în Portul Constanța, s-a dispus realizarea unei anchete. Ancheta a scos în evidență faptul că vorbim despre o administrare ineficientă, neperformantă, necompetitivă, cu caracter de monopol, și în condițiile în care terenurile sunt proprietate publică, oferite spre administrare unor companii pe durate de peste 20 de ani de zile, în condiții în care nu sunt stabilite criterii de performanță, de investiții, de dezvoltare a infrastructurii. Toate aceste lucruri au determinat membrii acelor comisii din sesiunea anterioară a Parlamentului anterior, din care am scoate în evidență pe domnul Toader, pe domnul Lupu, dar și pe domnul Marin Gheorghe, astăzi senator, să intervină și să modifice fundamental această lege, exact în condițiile în care întreaga Uniune Europeană vorbește de transport intermodal, în ideea de a reduce costurile de transport la maximum, de a reduce emisiile de bioxid de carbon, de a folosi cât mai mult transportul pe apă.

În aceste condiții, în România, Portul Constanța este valorificat la sub 30% din capacitate și în aceeași situație sunt și porturile dunărene.

În consecință, această propunere legislativă nu face altceva decât să creeze un cadru competitiv, transparent, nediscriminatoriu, să ofere tuturor operatorilor, care au licență în acest domeniu de activitate, să aibă o șansă să-și dezvolte activitatea, dar, în același timp, să participe direct la dezvoltarea infrastructurii, creșterea traficului...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule deputat!

Video in format Flash/IOS

Domnul Iulian Iancu:

...și valorificarea acestui obiectiv.

În aceste condiții, stimați colegi, vă propunem acest proiect de lege care va contribui direct la dezvoltarea, în primul rând, a Portului Constanța, dar și a porturilor dunărene.

Vă mulțumim.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia? Domnul Bode.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru transporturi și infrastructură, Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate în fond, în procedură de urgență, cu reexaminarea acestui proiect de lege, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 89 din 28 februarie 2017.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 15 mai 2017.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare.

Necesitatea modificării acestui act normativ constă în faptul că situația administrării terenurilor portuare, care fac parte din domeniul public, a devenit din ce în ce mai dificilă, în condițiile în care gradul de utilizare a infrastructurii portuare și a capacităților de încărcare a scăzut constant, în acest moment media traficului realizat în porturile din România fiind de 30%.

Membrii comisiilor prezenți la dezbateri au reexaminat prevederile declarate neconstituționale și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, în forma adoptată de Senat.

Amendamentele respinse sunt prevăzute în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale, domnul Șova.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Șova:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dincolo de ce au spus antevorbitorii mei, mă refer în primul rând la domnul președinte Iancu, vreau să reliefez faptul că această lege a fost generată de o anchetă pe care a făcut-o Comisia pentru transporturi cu privire la activitatea din Portul Constanța.

Acest proiect de lege a reușit să rezolve unele dintre problemele cu care, din perspectivă legală, se confrunta administrația Portului Constanța. Însă vreau să vă semnalez faptul că atât timp cât în România Ordonanța nr. 109, care generează guvernanța corporativă, este opozabilă și celor care administrează monopoluri de diverse tipuri, întotdeauna va exista o tendință neconcurențială din partea administratorilor privați selectați după respectiva reglementare. Și spun aceasta pentru că una dintre problemele pe care noi am descoperit-o la ancheta pe care am făcut-o, ancheta parlamentară pe care am făcut-o în Portul Constanța, este aceea că, în concordanță cu contractul de management pe care îl avea atunci, se străduia să maximizeze profiturile, în detrimentul activităților comerciale, în detrimentul dezvoltării și întreținerii infrastructurii portuare care trebuia să fie pusă la dispoziția operatorilor portuari, lucru care a condus la o slabă eficiență a activității pentru care, de fapt, este Portul Constanța.

Concluzionând, aș zice că, de fapt, a ajuns ca managementul unui astfel de monopol să funcționeze doar pentru sine, și nu pentru interesul public.

Semnalez că acest aspect poate ar trebui să atragă atenția noastră cu privire și la managementul altor domenii în care se administrează diverse monopoluri, mă refer aici la transporturile energiei electrice, transportul gazelor și altele care mai sunt. Poate că ar trebui să privim cu mai multă atenție și la managementul acestor companii care administrează monopoluri, pentru ca, totuși, multe din criteriile de performanță să nu fie acelea de profitabilitate, ci acelea de serviciu public.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Moșteanu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Dragi colegi,

Pot spune că anul trecut am făcut parte cu multă mândrie din echipa care a lucrat la acest proiect de lege și după mulți ani de zile în care activitatea în porturi, în general, și în Portul Constanța, în special, a fost un adevărat câmp de bătălie, anul trecut s-a stat la masă și am lucrat multe luni de zile împreună cu domnul Toader, cu Comisia pentru transporturi, împreună cu specialiștii din minister, împreună cu operatorii portuari, împreună cu transportatorii și companiile de logistică, cu administrațiile portuare și am ajuns la o formă a acestei legi aproape perfectă. Este oricum un mare pas înainte față de ce aveam până în momentul acesta.

Rămân însă și niște semne de întrebare pe care le-am adresat în câteva amendamente, dar acestea vor urma mai târziu. Din nou, în general este un lucru bun ce se întâmplă. Să vorbesc un pic și despre ce a spus domnul Șova mai devreme. Nu Ordonanța nr. 109 este problema companiilor care administrează monopoluri, pentru că guvernanța corporativă permite să impui, ca și autoritate tutelară, orice tip de obiective de performanță, și în cazul porturilor, de exemplu, dacă obiectivele de performanță ar fi fost până acum realizarea investițiilor în infrastructura portuară, ceea ce statul român trebuie să facă, n-am mai fi avut atâtea discuții. Statul român trebuia să-și facă treaba lui prin minister și prin administrațiile portuare, să le dea operatorilor șansa să-și dezvoltate în mod predictibil business-urile în porturi. Asta nu s-a întâmplat. Fiecare trăgea în sensuri diferite și de aceea n-a mers.

Sper ca de acum încolo toată lumea să stea în continuare la masă, operatorii să aibă acea predictibilitate de care au nevoie pentru a realiza investițiile și să nu mai vedem dosare peste dosare în instanță, în care administrațiile se judecă cu operatorii, în care nimeni nu-și face treaba lui.

Sunt optimist și voi susține puțin mai târziu și amendamentele.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Bode.

Suntem în procedură de urgență. A vorbim domnul Șova de la PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Nu vrem să bulversăm Grupul PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Aveți încredere în discernământul meu, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mare încredere...

Stimați colegi,

Nu este prima inițiativă legislativă în care toate grupurile parlamentare au depășit barierele politice și au inițiat legi bune pentru România.

Această inițiativă este rezultatul unui efort consistent din partea unui grup de colegi, din fosta legislatură, în special membri ai Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, care au constituit o comisie de anchetă, așa cum s-a spus aici de către antevorbitorii mei, care să investigheze neregulile din Portul Constanța.

Aș vrea, pentru că s-au pomenit câteva nume aici, de la acest microfon, să salut prezența în sala de plen a domnului Mircea Toader, deputat în legislatura 2012-2016, unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege.

Raportul acestei comisii a scos în evidență deficiențe grave în managementul portului, ceea ce a impus o serie de corecții asupra cadrului legislativ.

Această inițiativă a generat mari controverse în spațiul public, dar ceea ce este de necontestat sunt performanțele slabe înregistrate de această companie, care ar fi trebuit să fie un etalon în zona Mării Negre.

Investițiile în porturile românești au scăzut, dar în schimb administrațiile portuare au făcut profituri frumoase.

Este oare normal ca administrațiile să gândească strict în termen de profit și atât?! Este normal ca singura grijă a acestor administrații să fie valoarea dividendelor, distribuite acționarilor, în timp ce infrastructura portuară se degradează și afectează în mod negativ atractivitatea portului pentru investiții?!

Această mentalitate de tip protecționist - prin care Portul Constanța, în particular, a fost ținut captiv unor interese care nu au nimic comun cu economia de piață și practicile concurențiale corecte - trebuie schimbată și orientată spre o abordare pro business, prin care potențialul porturilor românești să fie fructificat la maximum.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota această inițiativă legislativă care are toate șansele ca, aplicată corect, să relanseze Portul Constanța și celelalte porturi românești.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

La amendamente, domnul Moșteanu.

La respinse, da? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

În spiritul celor spuse mai devreme am avut, alături de colegii mei, patru amendamente care încearcă să facă din această lege o lege mai bună, o lege care să nu fie atacată pe fond la Curtea Constituțională. Să nu uităm, ea a venit de la Curtea Constituțională aici întrucât Curtea s-a uitat doar la modul în care a curs aceasta prin cele două Camere, însă n-a intrat pe fond; s-ar putea să avem probleme.

Așa că vă propun patru amendamente.

La art. 1, marginal 3, după art. 40 s-a introdus un nou articol, din care...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Stați, domnule Moșteanu!

Articolul 1, marginal 3.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Marginal 3. Marginal 3, alin. (5). Propunem abrogarea alin. (5)...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Marginal 3, art. II.

La marginal 3 este art. II alin. (8).

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

La marginal 3?

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Spuneți articolul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

E vorba: "După art. 40 se introduce un nou articol, art. 401, cu următorul cuprins:...". Are 5 alineate, din care noi propunem renunțarea la alin. (5), care spune că: "În termen de 12 luni de la publicarea contractelor, conform alin. (3), contractele existente se vor modifica conform noilor prevederi legale", și motivația pentru acest amendament este una simplă, economică: nu schimbăm regulile în timpul jocului. Sunt operatori care au contracte și care și-au făcut niște planuri, în funcție de aceste contracte, pe un termen destul de lung.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înțeles. Deci e art. 40 alin. (5), cu abrogarea, da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Da.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vot.

Video in format Flash/IOS

17 pentru, 120 împotrivă, o abținere. Respins.

Vă rog. Mai aveți?

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Avem marginal... Acum am văzut, e altă numerotare.

Marginal 2, e vorba de 44.

La art. 42 alin. (2) am... Ne uităm doar la ultimul punct, unde noi...

Nu o să mai citesc amendamentele, o să explic doar sensul și motivația acestui amendament. În forma inițială, baza de recrutare pentru administrațiile portuare este limitată doar la cei care au experiență exclusivă în a administra activități navale. Credem că acest lucru este restrictiv și am adăugat un amendament, în care spunem că "administratorii portuari trebuie să aibă competențe profesionale dovedite prin minimum cinci ani de experiență în administrarea sau managementul unor entități, persoane juridice cu dimensiune similară din punctul de vedere al cifrei de afaceri sau al numărului de angajați", bazându-ne pe faptul că principiile de management sunt universal valabile și, dacă oamenii au experiență în conducerea unor firme, a unor companii la fel de mari ca o administrație portuară, pot conduce și acest lucru, altfel vom rămâne să angajăm numai din 10, 20, 50 de oameni din Galați și din Constanța.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Amendament respins în raport.

Vot.

Video in format Flash/IOS

20 de voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, 3 abțineri.

Mai e unul!

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu-Ionuț Moșteanu:

Mai e unul... Mai erau două, de fapt, și unul nu știu unde a dispărut, dar ne uităm.

Unul - și care cred că este cel mai important - forma actuală a legii spune că tarifele pentru chirii și redevențe vor fi plafonate. Or, acest lucru cred că nu este în interesul statului român și, ca atare, am propus un amendament care spune - n-o să-l mai citesc în detaliu - în esență, "...că plafonarea prin lege a tarifelor pentru chirii și redevențe pe o perioadă de zece ani contravine principiilor bunei guvernări. Prețul oricărui bun sau serviciu trebuie dictat de piață, de raportul între cerere și ofertă. Plafonarea va distorsiona acest raport și va aduce prejudicii statului român și administrațiilor portuare...".

Deci nu mai intru în amendament, în detaliu, e destul de lung, dar, de principiu, respingem propunerea din forma inițială și anume, aceea de plafonare a chiriilor și redevențelor.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Amendament respins în raport.

Vot.

Video in format Flash/IOS

23 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă.

Mulțumesc. Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 14 july 2020, 9:45
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro