Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 10-10-2016

Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2016

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol (PL-x 312/2016) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 312/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

18. Următorul, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol.

Comisia pentru agricultură? Cine...

Vă rog, domnule Munteanu, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Munteanu:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 27 iunie 2016.

Are aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, aviz favorabil de la Comisia pentru muncă și protecție socială, aviz favorabil de la Comisia juridică și de la Comisia pentru buget.

E vorba, de fapt, de clarificarea unui aspect. Toate asociațiile crescătorilor de animale care au pășune, din țară, urmare a faptului că în anul precedent o ordonanță de urgență a stabilit să se transforme în cooperative agricole și în grupuri de producători, timpul necesar nu ne dădea voie și atunci am revenit asupra formelor asociative inițiale, astfel încât să nu se piardă subvențiile din fondurile europene, în sumă foarte mare pentru țară. De fapt, acesta este fondul acestei prevederi. De asemenea, la care s-a adăugat și crearea unor funcții de atașați comerciali agricoli, 13, pentru promovarea produselor agricole, atât vegetale, cât și animaliere din țară de la noi.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Avem cinci amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

Doi marginal. Observații? Nu.

3, 4, 5? Mulțumesc.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.