You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 30-03-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016

7. Supunerea la votul final:
  7.26 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 215/2015) (respinsă);
 
see bill no. 215/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

26. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 215/2015 - lege ordinară.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci vă propune respingerea.

Voturi pentru? 255 de voturi pentru.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Deputați prezenți care nu doresc să voteze? Nu.

În unanimitate, am respins-o.