You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 30-03-2016

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016

7. Supunerea la votul final:
  7.25 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 303/2014) (respinsă);
 
see bill no. 303/2014

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

25. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 303/2014 - lege ordinară.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci vă propune respingerea.

Voturi pentru? 253.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Deputați prezenți care nu doresc să voteze? Nu.

În unanimitate, am respins și această propunere legislativă.