Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 30-03-2016

Ședința Camerei Deputaților din 30 martie 2016

7. Supunerea la votul final:
  7.7 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 50/2016) (adoptat);
 
consultă fișa PL nr. 50/2016

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, PL-x 50/2016 - lege ordinară

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru sănătate și familie vă propun adoptarea proiectului de lege.

Vot pentru? Vă rog, ridicați mâna. Voturi pentru? 246 de voturi pentru.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Deputați prezenți care nu doresc să-și exercite votul? Unul singur.

Cu 246 din 247 de deputați prezenți, a fost aprobat.