Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/07-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 30-03-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2016

6. Prezentarea cererii ministrului justiției nr.2/28033/23.03.2016, însoțită de solicitarea primului - adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță, formulată în dosarul nr.308/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție, privind săvârșirea următoarelor infracțiuni: două infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, două infracțiuni de dare de mită, infracțiunea de șantaj, infracțiunea de cumpărare de influență, infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
Prezentarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii.
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță (PH CD 31/2016). (rămas pentru votul final)
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță (PH CD 32/2016). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 31/2016 32/2016

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Dragi colegi,

Revenim la punctul 7 al ordinii de zi și ultimul înaintea ședinței de vot final. După cum știți, avem Cererea ministrului justiției nr. 2/28033/23 martie 2016, însoțită de solicitarea primului-adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de încuviințare a reținerii și arestării preventive a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță, formulată în dosarul nr. 308/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție, privind săvârșirea următoarelor infracțiuni: două infracțiuni de folosire, în mod direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității; două infracțiuni de dare de mită; infracțiunea de șantaj, de cumpărare de influență și de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Avem raportul Comisiei juridice, însoțit de Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii și Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului Camerei Deputaților, precum și propunerile Biroului permanent și ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, vă prezint, ca de obicei, procedura: citirea cererii; prezentarea raportului Comisiei juridice și a proiectelor de hotărâri; domnul deputat își prezintă punctul de vedere cu privire la cererea de încuviințare a reținerii și arestării, la raportul comisiei, dar și la cele două proiecte de hotărâri; dezbateri asupra cererii de încuviințare a reținerii și arestării preventive, a raportului comisiei și a celor două proiecte de hotărâri; în final, votul secret cu bile, succesiv, asupra celor două proiecte. Acesta va fi făcut la finalul ședinței de vot final.

Dacă sunt obiecții cu privire la această propunere? Nu.

Cine este pentru? Vă rog frumos să ridicați mâna.

Mulțumesc.

135 de voturi pentru.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Deputați prezenți care nu doresc să își exercite votul? 1.

136 prezenți, 135 pentru.

Începem desfășurarea procedurii.

Din partea Comisiei juridice? Din partea Comisiei juridice, cine prezintă raportul? Trebuie să citiți cererea ministrului, raportul Comisiei juridice și cele două proiecte de hotărâri. Din partea Comisiei?

Cererea, prima. Cererea, raportul comisiei, după care cele două proiecte de hotărâri.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Constantin Stragea:

Către domnul Valeriu Ștefan Zgonea, președinte, Camera Deputaților.

Stimate domnule președinte,

În temeiul art. 72 din Constituția României, republicată, vă adresăm rugămintea de a analiza și soluționa, conform procedurilor și dispozițiilor legale în vigoare, prezenta cerere de încuviințare a reținerii și arestării preventive privind pe Sebastian-Aurelian Ghiță, deputat în cadrul Parlamentului României.

Prezenta solicitare este formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiției de către prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 308/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție.

Solicitarea se fundamentează pe materialul probator anexat, vizând următoarele infracțiuni:

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b) teza 1 din Legea nr. 78 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

- dare de mită, prevăzută de art. 290 din Legea nr. 286 privind Codul penal;

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78;

- dare de mită, prevăzută de art. 290 din Legea nr. 286 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;

- șantaj, prevăzută de art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

- cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 alin. (1) din Legea nr. 286 privind Codul penal;

- conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. (2) din Legea nr. 286 privind Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 din Legea nr. 1 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

Atașăm documentația pusă la dispoziție de către Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv referatul datat 23 martie 2016, 28 de file, cu propunerea de solicitare a încuviințării, reținerii și arestării preventive, întocmit de Direcția Națională Anticorupție în dosarul nr. 308/P/2015.

Cu deosebită considerație, Raluca Alexandra Prună, ministrul justiției.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Raportul comisiei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Constantin Stragea:

Raport asupra scrisorii doamnei Raluca Prună, ministrul justiției, referitoare la încuviințarea reținerii și a arestării preventive privind pe domnul Sebastian Ghiță.

În ședința din 24 martie 2016 a fost prezentată membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaților scrisoarea doamnei Raluca Prună, ministrul justiției, referitoare la încuviințarea reținerii și a arestării preventive privind pe domnul deputat Sebastian Ghiță.

În temeiul art. 24 din Legea nr. 96/2006, cu modificările și completările ulterioare, Biroul permanent a stabilit ca scrisoarea ministrului, împreună cu documentele anexate, să fie înaintate Comisiei juridice.

În temeiul art. 72 din Constituția României, privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul justiției, doamna Raluca Prună le-a transmis președintelui Camerei Deputaților, domnul Valeriu Ștefan Zgonea, spre analiză și soluționare, conform procedurilor și dispozițiilor legale.

Solicitarea este formulată ca urmare a cererii transmise ministrului justiției de către primul-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Și acum se enumeră infracțiunile pentru care este trimisă această scrisoare, pe care le-am citit în scrisoarea doamnei ministru.

A fost anexată documentația pusă la dispoziție de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv referatul datat în 23 martie 2016 - 28 de file - întocmit de Direcția Națională Anticorupție, respectiv 5 volume.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au analizat solicitarea Biroului permanent privind scrisoarea doamnei Prună, ministrul justiției, referitoare la încuviințarea reținerii și a arestării preventive în ședința din 29 martie 2016.

Membrii comisiei au hotărât, în temeiul prevederilor art. 54, ca lucrările comisiei să nu fie publice.

La dezbaterile din cadrul comisiei au participat domnul deputat Sebastian Ghiță, asistat de domnul Micu Bogdan, avocat, domnul Zarafiu Mihai, avocat, și domnul Zarafiu Andrei, avocat.

În urma luărilor de cuvânt și a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei s-a trecut la procedura de vot secret, cu buletine de vot. Conform listei de prezență, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 21 de deputați din totalul de 25 de membri ai comisiei.

Domnul deputat Nica, președintele de ședință, conform dispozițiilor legale, a supus la vot cererea ministrului justiției.

Cu privire la solicitarea de reținere a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță, în urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul deputat Ciprian Nica, vicepreședintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, a prezentat rezultatul votului: 11 voturi pentru încuviințarea reținerii; 5 voturi împotriva reținerii și 5 voturi abținere.

Cu privire la solicitarea de arestare preventivă a domnului deputat, în urma numărării voturilor valabil exprimate, au rezultat următoarele: 10 voturi pentru încuviințarea arestării; 6 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei Deputaților raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, însoțit de Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță și Proiectul de Hotărâre privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Sebastian Ghiță.

Mulțumesc.

Proiectele?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos, v-am spus, curg unul după altul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Constantin Stragea:

Parlamentul României, Camera Deputaților

Hotărâre privind încuviințarea reținerii domnului deputat Sebastian Ghiță

Având în vedere solicitarea ministrului justiției, doamna Raluca Prună, referitoare la încuviințarea reținerii și arestării preventive privind pe domnul deputat Sebastian Ghiță, în dosarul nr. 308/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, transmisă Camerei Deputaților.

În temeiul dispozițiilor art. 72 din Constituția României, republicată, și ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Camera Deputaților încuviințează reținerea domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță în dosarul nr. 308 al Direcției Naționale Anticorupție.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României.

Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Ștefan Zgonea.

Și acum dau citire Hotărârii privind încuviințarea arestării preventive a domnului deputat Sebastian Ghiță.

Având în vedere solicitarea ministrului justiției, doamna Alexandra Prună, referitoare la încuviințarea reținerii și arestării în dosarul nr. 308/P/2015 privind pe domnul deputat Sebastian-Aurelian Ghiță.

În temeiul dispozițiilor art. 72 din Constituția României, republicată, și ale art. 24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic. - Camera Deputaților încuviințează arestarea preventivă a domnului deputat Sebastian-Aurelian Ghiță în dosarul nr. 308/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Ștefan Zgonea.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Are cuvântul domnul deputat Sebastian Ghiță, pentru a-și exprima punctul de vedere.

Domnule deputat, aveți cuvântul. Nu există termen limită. Aveți cuvântul să vă exprimați punctul de vedere.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sebastian-Aurelian Ghiță:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Mă numesc Sebastian Ghiță, am 37 de ani și doi copii.

Am venit astăzi în fața dumneavoastră pentru a-mi susține nevinovăția și pentru a vă ruga să priviți cu atenție situația mea, pentru a analiza cu obiectivitate și pentru a vă ruga să respingeți cererile de reținere și arestare ale procurorilor.

După cum bine știți, Comisia juridică a respins deja cererea de arestare, colegii de acolo declarându-se contrariați după prezentarea dovezilor mele.

Vă rog să arătați că Parlamentul României respinge metoda arestărilor ca mijloc de presiune asupra funcționării democratice a statului. Ideea că un parlamentar este deasupra legii este falsă. Votul de astăzi, ca și în alte cazuri, nu va însemna blocarea justiției, ci respingerea fermă a unei practici abuzive: arestarea înaintea judecării.

Parlamentul României este supus unei presiuni uriașe, folosindu-se toate mijlocele politice, mediatice și juridice.

Care este scopul presiunii? Este cel pe care mulți dintre dumneavoastră îl șoptiți pe culoare, îl șoptiți în familii, îl șoptiți cu prietenii dumneavoastră: instaurarea fricii prin hărțuire și folosirea arestării ca instrument modern de tortură, pentru a obține noi denunțuri. Toată societatea românească pare astăzi paralizată de frică.

Iată ce scria ieri propagandistul Dan Tapalagă, apostolul arestărilor din România: "Arestarea lui Ghiță poate deschide calea către noi denunțuri". Asta vrem să facem în România, să tot deschidem căi către noi denunțuri?

Vreau să vă spun adevărul: trăim astăzi într-o Românie în care președintele Klaus Iohannis este în pragul demisiei, din cauza unui posibil dosar pe care, cumva, soția sa îl poate avea. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu e amenințat pe surse cu dosare și percheziții la foștii colaboratori. Președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, are două dosare în lucru. Foști prim-miniștri ai României au fost arestați, au dosare sau au dosare în lucru.

Procurorul general a fost demis cu un dosar, șefi de servicii de informații au dosare, șefii tuturor partidelor politice din România sunt în instanță sau au dosare, inclusiv domnul Vasile Blaga și doamna Alina Gorghiu.

Șefii tuturor instituțiilor media din România au dosare: Antena 3, Evenimentul Zilei, B1, Realitatea TV, România TV, Mediafax. Mii de medici, de profesori, de oameni de afaceri și funcționari au dosare. Mii de firme românești au fost distruse cu dosare.

Care este rezultatul? România a pierdut 5 miliarde de euro din bani europeni. Vi se pare un tablou înspăimântător? Și mie.

Mi-aș fi dorit ca despre acest lucru să nu fiu nevoit să vorbesc eu, un simplu parlamentar, ci să vorbească oameni care au luat milioane de voturi. Klaus Iohannis, președintele României, a înțeles ce se întâmplă, dar tace. Fostul președinte Traian Băsescu știe și dânsul, dar tace. Fostul președinte, fostul prim-ministru Victor Ponta, din autoexil, a cedat și tace. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, ne spune doar sferturi de adevăr, iar președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, așteaptă și tace și dânsul. Tuturor acestor oameni le este frică?

Avem datoria, ca parlamentari și români, să spunem adevărul. Se încearcă o așa-zisă "educare" a societății românești - și spun educare în ghilimele - prin folosirea abuzivă a arestării preventive, care a devenit o sursă de teroare modernă.

Arestarea preventivă a unui om pentru fapte petrecute în urmă cu mulți ani are ca scop distrugerea statutului său social, ruperea de familie și de prieteni, prezentarea lui ca vinovat, înaintea judecății.

Scopul real este distrugerea demnității și transformarea cetățeanului în denunțător. Acesta este modul în care se generează noi dosare și care alimentează mașinăria fricii.

Stimați cetățeni români,

Doamnelor și domnilor deputați,

Iată situația mea și argumentele pentru care vă rog să respingeți reținerea și arestarea mea.

Mi-au fost aduse două acuzații de dare de mită către două persoane: către șeful Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și către șeful Inspectoratului Județean de Poliție.

În ambele cazuri nu sunt acuzat de faptul că i-am mituit cu bani, cu imobile sau într-un alt fel decât prin menținerea în funcție. Da, ați auzit bine! Nu există interceptări, nu există documente, nu există declarații publice ale mele de susținere a acestor persoane.

Pe ce se bazează procurorii când fac acuzațiile? Pe denunțuri și pe denunțători care n-au fost vreodată la vreo discuție, nu au absolut nicio dovadă pentru ceea ce spun, în schimb emit niște păreri. Cum mă pot apăra în fața unor simple păreri? Doar cu descrierea unor fapte și evenimente concrete.

Șeful Inspectoratului Județean de Poliție fusese numit în funcție cu mult timp înainte ca eu să ajung parlamentar. Denunțătorul spune că în timp ce șeful poliției era numit în funcție, eu am condus fără permis și de acolo trage concluzia că eu l-am mituit pe acest șef al Inspectoratului de Poliție, prin menținerea în funcție.

Repet, nicio dovadă! Merge mai departe și mă denunță, la cinci ani după o presupusă faptă, că l-am mituit cu menținerea în funcție pe acest inspector-șef.

Dacă nu ar fi fost vorba despre situația mea, aș fi fost contrariat. Polițistul a fost numit subsecretar de stat de prim-ministrul Cioloș. Oare pentru o faptă presupusă, întâmplată acum cinci ani, eu l-am convins pe domnul prim-ministru Cioloș să-l numească subsecretar de stat? Oare logica aceasta funcționează?

În cazul procurorului-șef al Parchetului situația este mai absurdă, iar explicațiile mele la fel de simple. De fiecare dată acest procuror-șef a fost numit în funcție de Laura Codruța Kövesi și CSM. Este cineva în această sală care crede că eu o pot influența pe doamna Codruța Kövesi să numească un procuror? Crede cineva că eu pot influența plenul CSM? Pentru că acesta este modul în care mi-au fost fabricate acuzațiile.

Am dat mită, prin menținerea în funcție a unor oameni care aveau deja funcție, care aveau un termen al mandatului, contra cărora n-a apărut niciodată vreo idee cum că și-ar pierde funcția.

Un dosar bazat doar pe denunțuri nu ar trebui să existe și, cu toate acestea, în două săptămâni a mai apărut un denunțător, un fost constructor de la firma "Tehnologica Radion", care susține că în urmă cu cinci ani de zile, la Realitatea TV apăreau niște reportaje denigratoare și că la o întâlnire cu dânsul, intermediată de un cetățean pe care l-a menționat a fi mort, deci nu poate confirma nimic, eu i-am pretins bani și am oprit difuzarea acelor reportaje.

Faptul că nu sunt arestat și că sunt astăzi în fața dumneavoastră m-a ajutat să pot să aduc dovezi și am prezentat ieri în Comisia juridică o listă cu toate știrile apărute șase luni înainte de denunț și șase luni după, la Realitatea TV. Era o chestiune pe care procurorul o putea face foarte simplu, dar n-a făcut-o. A preferat să mă acuze și să vă ceară să aprobați arestarea și reținerea.

Realitatea este că nu exista niciun reportaj denigrator, nu exista niciun reportaj deloc, deci nu exista nici vreun motiv de șantaj, stimați colegi. Acest denunț a fost livrat ca un denunț mincinos.

Ultima acuzație despre care vreau să vă vorbesc se referă la utilizarea informațiilor confidențiale din dosarele procurorilor.

Și am să vă spun ce s-a întâmplat. Oricare dintre noi știe că cel care deține informații, cel care are obligația să le protejeze într-un dosar este procurorul. Ni se spune tuturor că nimeni altcineva, de la Parchet, șeful sau adjunctul lui, de la DNA, de la SRI, nu are dreptul să întrebe sau să obțină acte dintr-un dosar, nu are voie să ingereze cu dosarul procurorului. Așa ni se spune.

Cu toate acestea, de zece ani asistăm la spectacolul informațiilor confidențiale pe surse. Știm toți că aceste informații nu pleacă de la inculpați, de la martori sau de la avocați, ci de la procurorul de caz, doar acesta are informațiile. În mod direct sau indirect informațiile confidențiale fac obiectul discuțiilor de cafenea și al articolelor de presă.

În ultimele zile am trăit pe pielea mea o astfel de situație. Joi, dosarul meu a ajuns sigilat la biroul de documente secrete al Camerei Deputaților. Niciun coleg din Comisia juridică nu a consultat acel dosar până sâmbătă, doar eu! Există un tabel, un ofițer ORNISS care stă lângă tine și nu ai voie nici să copiezi dosarul, nici să-i faci poze cu telefonul, practic acel dosar rămâne închis în biroul de documente secrete.

Ei, bine, sâmbătă seara, celebra apropiată a dosarelor penale Sorina Matei a reușit să publice acel document care se află în biroul de documente secrete al Camerei Deputaților, la dânsa pe blog. Aceste date nu s-au scurs de la Parlament, cum dânsa a încercat să ne acuze, aceste date s-au scurs de la procurorul care instrumenta dosarul. Acel dosar se afla doar în două locuri: în fișetul metalic de la Parlament și în calculatorul procurorului.

Cu toate acestea, într-o încercare ciudată, au dorit să ne acuze pe noi, toți, că dacă citim un dosar în Comisia juridică sau în altă parte, dăm imediat informațiile pe surse ziariștilor.

Așa s-a întâmplat și acum trei ani, stimați colegi. Cel care a dat informații secrete pe surse este procurorul. Vă fac o dezvăluire: aceiași oameni de acum trei ani sunt oamenii care au realizat dosarul de astăzi împotriva mea și pentru dânșii scurgerea de informații pe surse reprezintă un mod de operare.

Mai adaug un element: există persoane care pot depune mărturie despre felul în care au primit informații din dosarul de acum trei ani - jurnaliști sau persoane din anturajul procurorilor. Vedeta acestui dosar, însă, este denunțătorul Alexe, un interlop arestat de șase ori, acuzat de trafic de droguri, proxenetism, port ilegal de armă, contrabandă și șantaj, care după ce a fost anchetat și arestat acum trei ani a avut o revelație: a mers la DNA și și-a denunțat procurorul care l-a arestat. În timp ce procurorul care l-a anchetat și alți politicieni sunt arestați sau plasați sub control judiciar, acest om cu moralitate îndoielnică și cu un cazier judiciar bogat călătorește în străinătate și pune poze pe Facebook, cu ajutorul și cu acordul celor de la DNA Ploiești.

Nu pot înțelege cum un procuror cu o carieră impresionantă și cu dosare grele e trimis la închisoare de un infractor devenit denunțător. Nu există nicio dovadă că cineva a influențat mersul dosarelor, direct sau prin divulgare de informații, există doar denunțuri.

Dosarele care se presupune că au fost influențate au mers în instanță, respectivii cetățeni au fost prinși, arestați, trimiși în judecată, li s-a pus sechestru pe conturi și pe conturile firmelor și nimeni, în niciun fel, nu a împiedicat desfășurarea acelui dosar de acum trei ani.

Vă mai supun atenției o altă afirmație falsă: sunt acuzat că aș fi promis procurorului funcții, în viitor, pentru a afla informații dintr-un dosar sau din acel dosar, facilitând o întâlnire cu prim-ministrul Victor Ponta. E o afirmație falsă! Întâlnirea procurorului cu Ponta, la care eu nu am participat, a avut loc la un an după ce dosarul a fost trimis în instanță.

Ce informații confidențiale mi-aș mai fi dorit eu sau Victor Ponta să obținem, dintr-un dosar care era deja în instanță?

Întâlnirea cu Victor Ponta - și iar vă spun, faptul că n-am fost arestat mi-a dat voie să fac rost de o dovadă - întâlnirea cu Victor Ponta avea ca scop înmânarea unei invitații la un concert al copiilor de la Liceul de Artă din Ploiești, unde fiica procurorului era prim-solistă.

Doamnelor și domnilor,

M-am întrebat și eu de ce, imediat după alegerile prezidențiale, am devenit ținta DNA Ploiești, de ce mi se cere arestarea. Răspunsul s-ar putea să nu fie pe placul multor persoane. Aceste lucruri se întâmplă pentru a mă forța să devin denunțător. Pe cine credeți că mi se sugerează de un an de zile să denunț? Pe fostul prim-ministru Victor Ponta. De ce vor capul lui Ponta? Pentru că a refuzat să facă anumite compromisuri, pentru că și-a făcut datoria cu demnitate, pentru că astăzi are o cotă de popularitate mai mare decât puternicii zilei?

Declar public astăzi, aici, în fața dumneavoastră, nu am nimic de denunțat despre activitatea lui Victor Ponta.

Vă mai spun un singur lucru și închei: aminteam despre dosarul soției președintelui Iohannis, am văzut-o cu toții pe soția lui Liviu Dragnea inculpată pentru o faptă minoră petrecută acum 10 ani. Acuzația gravă era că nu și-a sancționat două colege de birou care au întârziat la program.

Am aflat o altă informație secretă, dintr-un dosar al procurorilor de la DNA Ploiești, atât de secretă încât este deja cunoscută și v-o pot dezvălui. Se chinuie de trei luni de zile să-i facă un dosar și soției lui Victor Ponta, în speranța că vor fabrica încă un alt dosar acestei familii.

Vreți să vă spun de unde am informația aceasta secretă? N-am mituit pe nimeni, decât un site, pe site-ul comisarul.ro. Ancheta secretă, aceiași procurori și informația o găsim pe un site, la un jurnalist. Evident nu eu am dat acolo informația. Nu vi se pare că asistăm la o piesă de teatru absurd, în care adevărul nu mai contează, iar denunțătorii devin parteneri de încredere ai statului de drept?

Discutăm cu toții pe holul Parlamentului, în grupurile parlamentare, în plen, în familie, cu prietenii, despre ce se întâmplă în România și cu România.

Lumea dă vina pe noi, pe parlamentari, pentru spectacolul acesta al cătușelor. Un singur om, oricare dintre noi, un singur grup parlamentar, un singur partid nu va putea să legiuiască în această țară bine, doar dacă PSD, PNL, ALDE, UDMR, UNPR și PMP o dată găsesc să asculte vocile oamenilor, vor reuși să facă ceva privind această încătușare perpetuă. Dacă nu, toți vom deveni victime sigure ale acestui măcel.

Vă mulțumesc pentru răbdare și vreau să vă rog, încă o dată, să știți că nu veți bloca justiția astăzi dacă veți respinge această practică abuzivă a arestului preventiv.

Vă spun un singur lucru: sunt peste 4 milioane de cetățeni români implicați într-o formă sau alta în dosare penale. Noi nu putem să construim o țară ca o închisoare!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă sunt înscrieri din partea grupurilor parlamentare pentru dezbateri? Nu sunt.

Conform procedurii, sunt cele două proiecte de hotărâre pe care Comisia juridică le-a citit, cel cu privire la încuviințarea reținerii domnului deputat Sebastian Ghiță, întocmit de către comisie, așa cum spuneam și trebuie supus dezbaterii generale.

Dacă la titlu sunt obiecții? Nu sunt. Aprobat.

Dacă la preambul sunt obiecții? Nu. Aprobat.

La articolul unic? Nu. Aprobat în unanimitate.

Începem dezbaterea pe articole la cel de-al doilea proiect de hotărâre întocmit de către Comisia juridică privind încuviințarea arestării preventive a domnului Sebastian-Aurelian Ghiță.

Dacă la titlu sunt obiecții? Nu. Aprobat.

Dacă la preambul sunt obiecții? Nu. Aprobat.

Dacă la articolul unic sunt obiecții? Nu. Aprobat.

Dragi colegi, am încheiat dezbaterile asupra acestui punct al ordinii de zi.

Votul final asupra proiectelor de hotărâre este secret, se exercită cu bile, conform art. 219 din Regulamentul nostru și va fi exprimat succesiv pentru cele două proiecte, la ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 19 april 2021, 19:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro