Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 29-03-2016

Ședința Camerei Deputaților din 29 martie 2016

21. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 215/2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 215/2015

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

55. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Inițiatori?

Comisia.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Gheorghe:

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.571/2003.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă.

Conform prevederilor art.75 din Constituție, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă în ședința din 4 martie 2015.

La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat propunerea legislativă în ședința din 8 septembrie 2015.

În urma examinării propunerii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea acesteia.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Intervenții? Nu.