Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 03-12-2015

Ședința Camerei Deputaților din 3 decembrie 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.14 Virgil Delureanu - declarație politică intitulată "Necesitatea adoptării cât mai urgente a Legii salarizării unitare a bugetarilor";

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Delureanu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Delureanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Declarația mea politică se intitulează "Necesitatea adoptării cât mai urgente a Legii salarizării unitare a bugetarilor."

Tema salarizării personalului bugetar este una mereu actuală și foarte complexă, iar inițiativa unificării legislației salarizării din sistemul public, chiar și numai sub umbrela unor principii unice, este una destul de dificilă, întrucât cadrul normativ în materie are aproximativ 1.200.000 de destinatari - salariați bugetari și instituții care aplică dispozițiile respective.

Legile adoptate până în prezent în domeniul salarizării nu au condus însă la o salarizare unitară, chiar dacă acesta a fost scopul declarat, și nici la o simplificare a salarizării, dimpotrivă, au creat discrepanțe și mai mari între salariații bugetari, chiar și în cadrul acelorași categorii profesionale.

Actualul sistem se bazează pe o ierarhie a funcțiilor în cadrul subsistemelor, nu pe o ierarhie a tuturor funcțiilor. Din această concepție rezultă și diferențele salariale despre care se tot vorbește în diferite medii.

În prezent, se poate constata o nedumerire generală cu privire la interpretarea și aplicarea acestor legi, inclusiv din partea inițiatorilor ei, o practică total neunitară la nivelul instituțiilor publice, al instituțiilor de control, fiind în situația paradoxală ca aceeași soluție să fie în același timp corectă, dar și incorectă din punct de vedere legal, ceea ce a generat o multitudine de nemulțumiri, contestații și acțiuni în justiție care puteau fi evitate. Din păcate, la acest moment, multe din soluții sunt ireversibile.

Stimați colegi,

Vă pot da ca exemplu salarizarea din administrația publică locală. Deși au fost trase numeroase semnale de alarmă cu privire la nivelul salariilor personalului din administrația publică locală, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, s-a creat o situație de inechitate între salariații din administrația publică locală și cei care beneficiază de salariul minim pe economie. Astfel, funcționarii publici și personalul contractual cu studii medii care au o vechime în specialitatea studiilor și o experiență profesională de minimum 7 ani sunt retribuiți tot cu salariul minim pe economie. La fel sunt remunerați și cei care au studii superioare, care atât la angajare, cât și după 6 ani vechime au același salariu.

Nu trebuie să uităm faptul că salariile mici din administrația publică locală vor genera pensii la valoarea pensiilor sociale, care nu vor asigura traiul zilnic unei categorii care și așa a fost defavorizată ani de zile din cauza veniturilor salariale mici.

De asemenea, nefiind pusă în practică o lege de salarizare unitară, s-au creat decalaje foarte mari între categoriile profesionale din sănătate, educație, administrație publică locală.

Menținerea actualului nivel salarial, care nu stimulează lucrătorii, va crea premisele migrării forței de muncă spre domeniul privat, motiv pentru care solicit sprijinul dumneavoastră în vederea punerii în aplicare cât mai curând posibil a unei legi privind salarizarea unitară a bugetarilor, care să aibă la bază următoarele principii: caracterul unitar, supremația legii, echitate și coerență, performanța profesională, diferențierea salariilor de bază/soldelor și indemnizațiilor în funcție de nivelul la care se prestează activitatea, central, teritorial și local, motivare și sustenabilitate financiară.

Deputat Virgil Delureanu, Colegiul nr. 4 Balș.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.