Claudia Boghicevici
Claudia Boghicevici
Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.87/22-05-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
02-12-2019 (joint)
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 12-05-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 12, 2015

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:  
  1.49 Claudia Boghicevici - declarație politică: - "Tinerii vor putea beneficia de stagii profesionale plătite, care să îi ajute la ocuparea rapidă a unui loc de muncă, după adoptarea noului proiect legislativ pe care l-am lucrat împreună cu mai mulți colegi și cu studenți";

Doamna Claudia Boghicevici:

"Tinerii vor putea beneficia de stagii profesionale plătite, care să îi ajute la ocuparea rapidă a unui loc de muncă, după adoptarea noului proiect legislativ pe care l-am lucrat împreună cu mai mulți colegi și cu studenți"

În calitate de coinițiatoare vă cer sprijinul de promovare a unui proiect legislativ prin care tinerii să poată beneficia de stagii profesionale plătite și care să îi ajute în acumularea experienței necesare ocupării unui loc de muncă.

Proiectul vine să reglementeze modalitatea de efectuare a stagiilor profesionale pentru persoanele fizice cu o vârstă cuprinsă între 16 și 35 de ani, care sunt în cursul efectuării unui ciclu de învățământ sau au finalizat o formă de învățământ, pentru a facilita tranziția între școală și piața muncii. Proiectul de lege este astfel gândit încât derularea stagiilor de practică să fie atât în interesul stagiarului, cât și în avantajul organizatorului. Propunerile au venit ca urmare a consultărilor cu mediul asociativ studențesc.

Este vorba de o soluție win-win de care vor beneficia atât tinerii în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorii. În ceea ce privește beneficiile pentru stagiari sau interni, aceștia vor avea parte aproape de același tratament ca un angajat, în cadrul colaborării semnându-se un contract de stagiu, contractul individual de muncă de tip particular. Pentru munca prestată, stagiarul primește o plată lunară din partea organizatorului acestui stagiu, iar perioada de stagiu se poate efectua pe un interval de timp cuprins între 3 luni (perioada minimă) și 12 luni (perioada maximă). La sfârșitul perioadei de stagiu, stagiarul poate primi un certificat și i se poate recunoaște experiența dobândită, ca vechime în muncă, fără a reprezenta stagiu de cotizare potrivit legii. De asemenea, una dintre cele mai importante prevederi ale legii prin care este reprezentat interesul stagiarului este cea privitoare la atribuțiile de serviciu care pot fi alocate unui stagiar. Ele trebuie clar stabilite, astfel încât să corespundă pregătirii sale teoretice și care să îl ajute în achiziționarea abilităților și competențelor practice specifice profesiei/meseriei pentru care face stagiul. În ceea ce privește organizatorii acestor stagii, aceștia vor beneficia de forță de muncă a cărei remunerare poate fi subvenționată de la bugetul de stat. Astfel, organizațiile care intră sub incidența art.17 alin. (2) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă beneficiază de drepturile prevăzute de art. 79-81 din actul normativ menționat privind subvenționarea locului de muncă pe perioada stagiului profesional, dar nu mai mult de 12 luni, în anumite limite bugetare. Remunerarea stagiarului de către angajator, conform Legii nr. 76, nu este considerată salariu și nu poate fi asimilată salariului din punctul de vedere al contribuțiilor la sistemul de asigurări sociale de stat și de șomaj, cu excepția asigurărilor de sănătate ce vor fi plătite pe toată durata stagiului de către organizația-gazdă. Prin urmare, spre deosebire de practica universitară solicitată de facultate și care este menită să ajute la verificarea și sedimentarea cunoștințelor teoretice, stagiul profesional (internship-ul) este experiența reală din câmpul muncii.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 6 december 2019, 2:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro