Plen
Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.44/27-03-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 18-03-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2015

9. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1 din 14 ianuarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 2 februarie 2015 (PL- x 118/2014/2015). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 118/2014

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

9. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1 din 14 ianuarie 2015.

Are 7 amendamente admise și procedura este de urgență.

Comisia?

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Constantin Stragea:

În temeiul dispozițiilor art.134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu cererea de Reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115 din 2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165 din 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și prorogarea unor termene, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1/2015.

Senatul a adoptat cererea de reexaminare în ședința din 11 martie 2015.

Inițial, legea a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, în data de 24 iunie 2014 și a fost transmisă președintelui României spre promulgare în data de 26 iunie 2014.

În data de 10 iulie 2014, președintele României a solicitat reexaminarea legii, deoarece Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2013 a instituit, prin articolul 1, un termen de 180 de zile de la data intrării sale în vigoare, în care comisia prevăzută la art.5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România finalizează situația terenurilor agricole și forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

Articolul 1 pct.2 din legea transmisă spre promulgare modifică articolul 1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013, în sensul stabilirii unui "termen de 270 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în care comisia prevăzută la art.5 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, cu modificările și completările ulterioare, finalizează situația terenurilor agricole, cu sau fără investiții, și forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritorială".

Termenul de 180 de zile, stabilit de articolul 1 al ordonanței de urgență a expirat în data de 22 iunie 2014, astfel că orice modificare adusă acestui termen nu ar mai fi putut fi realizată fără încălcarea principiului neretroactivității legii.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 30 septembrie 2014.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În temeiul dispozițiilor art.137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu cererea de reexaminare a acestei legi, formulate de Președintele României, trimisă cu adresa nr. PL-x 118 din 30 septembrie 2014, înregistrată în 2 octombrie 2014.

În conformitate cu prevederile art.61 și 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au examinat cererea de reexaminare în ședința din 14 octombrie 2014, întocmind raportul inițial prin care au admis cererea de reexaminare formulată de Președintele României asupra acestei legi.

Menționăm că la dezbateri a participat și domnul George Băeșu, președinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Potrivit dispozițiilor art.61 și 137 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a reluat dezbaterile asupra legii, în raport de solicitările formulate în cererea de reexaminare, în ședința din 19 noiembrie 2014.

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență, la ședință participând și președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013.

În data de 25 noiembrie 2014 legea a fost adoptată de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, iar în data de 4 decembrie 2014 a fost transmisă Președintelui României spre promulgare. În data de 12 decembrie 2014 președintele a formulat sesizare de neconstituționalitate. Curtea Constituțională a admis sesizarea formulată prin Decizia nr.1/2015.

Potrivit dispozițiilor art.61 și 134 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut legea supusă reexaminării ca urmare a acestei decizii.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013.

În raport cu obiectul și conținutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

   

(În continuare, lucrările ședinței sunt conduse de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Îi dau cuvântul reprezentantului Guvernului, vicepreședintele autorității.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Lazăr (vicepreședinte, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În calitate de reprezentant al Guvernului, din poziția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, vă aducem la cunoștință faptul că suntem de acord cu raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

De altfel, singurul amendament propus este un amendament tehnic, din motivul respectării normelor de tehnică legislativă. Este vorba de un termen care ar fi apărut în proiectul de lege... ar fi apărut un termen caduc, 1 martie 2015.

Termenul a fost schimbat cu 15 aprilie 2015, termen la care ANCPI ar trebui să dea publicității situația comparativă a terenurilor care sunt cerute pentru restituire, cu cererile care sunt disponibile. Ultimul termen dat ADS-ului a rămas nemodificat.

Deci, practic, termenul care s-a modificat prin amendament nu are niciun efect asupra activității... desfășurării activității normale a Autorității naționale.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor?

Vă rog, domnule Ganț.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Stimate domnule președinte,

Stimate colege,

Stimați colegi,

Spunea aici domnul vicepreședinte că e o chestiune de natură tehnică și că s-a dat un nou termen, ca să se elimine termenul depășit. Putem să fim de acord, în principiu, cu acest aspect tehnic, dar sperăm ca toată discuția să nu se transforme într-o nouă fata morgana. Alergăm permanent după reluarea procesului de restituire a proprietăților, care se tot amână. Nu e un capăt de țară 15 aprilie 2015, dar ceea ce mi-a atras atenția e ce a spus domnul vicepreședinte, cum că "ar trebui să fie pusă la dispoziție situația comparativă".

Domnule vicepreședinte, nu "ar trebui", "trebuie"! Deci aceste permanente tergiversări denotă o slabă capacitate administrativă, un haos atât la nivelul județelor, cât și la nivel central.

Grupul nostru parlamentar vă solicită imperativ să încetăm odată cu aceste tergiversări, să apară această situație comparativă, pentru că întotdeauna când a fost vorba de acest proces de restituire a proprietăților noi v-am cerut, ca principal criteriu și modalitate, restituirea în natură a imobilelor care au aparținut minorităților naționale.

Nu am cerut sub nicio formă grevarea abuzivă a bugetului de stat, lucru pe care-l constatăm ca fiind catastrofal în ultimii ani, în ceea ce privește procesul de retrocedare. Insistăm în continuare: terminați de urgență procedurile administrative, reluați procesul de retrocedare în natură, în primul rând al proprietăților ce trebuie restituite. Credem că este inadmisibil că permanent se găsesc motive, scuze și detalii tehnice pentru prelungirea termenelor și folosirea condiționalelor, "ar trebui". Nu, domnule vicepreședinte, "trebuie"!

Vom vota această chestiune de natură tehnică, dar vă cerem în continuare celeritate.

Vă mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Árpád. Numai puțin. Domnule Árpád, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte și oricum și eu am o întrebare legată de expunerea colegului nostru, pentru că eu am desprins alt element din discursul reprezentantului Guvernului, cum că este în derulare o acțiune, aceasta însemnând, cam pe aceeași idee, că astăzi fiind cu o lună înainte de acest termen de 15 aprilie, înseamnă că dacă totul e în derulare, pe 15 aprilie vom avea realizat acel deziderat care este propus în lege? Aceasta este întrebarea la care aș dori răspuns.

În legătură cu această lege, ne cunoașteți punctul de vedere, noi nu am fost de acord în forma în care a fost adoptată, pentru că a blocat retrocedările și, așa cum și domnul Ganț a spus, dacă pe vremea respectivă, în 1991, în 4-5 ani că ar fi aplicat Legea nr. 18, ulterior, în 2000, tot așa, în 4-5 ani s-ar fi aplicat Legea nr. 1 și așa mai departe, pe 2007, 2008, 2009, 2011 nu mai avea cine să fure, de unde, pentru că totul era rezolvat.

Deci toate aceste amânări duc unde? Ca să se rezolve o problemă omul vine de acasă bine pregătit. E mai bine să rezolvăm prin lege și să încercăm să ne ținem de datele legii, adică am un termen, să-l respect.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Ciuhodaru, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tudor Ciuhodaru:

Nici noi nu am fost de acord cu această lege în momentul în care s-a votat, pe același criteriu, blochează retrocedările. Dar vreau, dacă tot este reprezentantul Guvernului aici, să ne spună ce se va întâmpla dacă pe 15 aprilie nu va fi pusă în practică această lege? Cine răspunde? Că așa, cu prorogări, cu 180 de zile, o să mai veniți o dată încă 180 de zile și până la urmă cei care ar trebui să intre în posesie, să beneficieze de această lege, s-ar putea nici să nu mai fie în viață până când dumneavoastră vă hotărâți să faceți ceea ce ar trebui să faceți.

Deci, întrebarea este ce se întâmplă și cine răspunde dacă pe 15 aprilie legea nu se pune în funcție?

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rog reprezentantul Guvernului.

Domnule vicepreședinte? Numai puțin, domnule vicepreședinte.

Domnul Tinel Gheorghe.

Vă rog, domnule Tinel Gheorghe, vicelider PNL nou.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Grupul nostru politic parlamentar nu a susținut acest proiect de act normativ, acea angajare a răspunderii Guvernului Ponta de acum 730 de zile. Exact 730 de zile sunt de când Victor Ponta a venit și a spus: "Vom rezolva în 180 de zile acel inventar, vom face, vom drege"... Iată că nu mai contenim cu prorogările. Ordonanță după ordonanță, să fie 1 decembrie 2014, să fie 1 martie, să fie 15 aprilie, să fie, să fie, să fie, dar observăm că nimeni nu finalizează nimic. Mai mult, am blocat procesul de retrocedare, l-am blocat!

Și am spus de fiecare dată de la această tribună că nu este capabil Guvernul PSD și Guvernul Victor Ponta să finalizeze acest proces.

Noi nu avem încredere că prorogarea acestui termen până la 15 aprilie va rezolva această problemă. E vorba de incompetență clară și de lipsă de voință politică de a finaliza acest aspect.

Nu susținem acest proiect de lege.

   

(În continuare, lucrările ședinței sunt conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Din partea Guvernului. Domnule Lazăr, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin Lazăr:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș începe cu ultima remarcă făcută de domnul deputat Tinel Gheorghe. În niciun caz această "amânare", dacă vreți să o punem între ghilimele, nu blochează procesul de restituire, sub nicio formă. Dumneavoastră aveți acces la pagina de web a instituției și o să vedeți că noi aprobăm lunar dosare, așa cum stabilește Legea nr. 165. Unu.

Doi. Vă anunț că procesul de restituire se referă doar acum la inventarierea bunurilor imobile care vor face obiectul restituirii în natură. Cu alte cuvinte, v-aș informa că procesul este finalizat în proporție de 95%. Nu o să ajungem poate la 100%, dar cei care nu o să vină cu inventarierea, probabil au motivele lor și vor răspunde pentru ceea ce se întâmplă. Noi am ajuns la 95%, repet, și nu este vorba de o amânare și vă asigur că în niciun caz nu dorim blocarea procesului de restituire, ci doar încercăm să degrevăm bugetul statului de niște cheltuieli, prin restituirea în natură a unor imobile ce pot fi restituite.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Nu mai sunt dezbateri generale.

Intrăm pe amendamentele admise.

Primul amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al doilea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al treilea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al patrulea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al cincilea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al șaselea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Cel de-al șaptelea. Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Merge la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 17 aprilie 2021, 8:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro