Plen
Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.44/27-03-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 18-03-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2015

22. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților (PL-x 55/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 55/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997.

Un amendament respins, nouă admise. Caracter ordinar.

Inițiatorul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Maricel Popa (secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului):

Bună ziua, domnule președinte.

Domnilor deputați,

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Intervențiile au ca scop eliminarea interdicției referitoare la dreptul operatorilor economici, la care statul român ori o autoritate a administrației publice locale deține mai mult de 35% din totalul acțiunilor, de a participa la cumpărarea de acțiuni, în condițiile legislației în domeniul privatizării.

Totodată, se instituie dreptul societăților, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, să poată transfera, prin negociere directă, active aflate în proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar.

Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Luări de cuvânt. Domnul Iane. (Discuții.) A, comisia, da, iertați-mă, comisia. Domnul Itu, vă rog frumos, îmi cer scuze.

Tocmai pe dumneavoastră, îmi puneam tot Ardealul și Banatul...

Video in format Flash/IOS

Domnul Cornel Itu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a avizat favorabil.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, aviz negativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997.

În conformitate cu art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă menționată mai sus, pe parcursul mai multor ședințe, dezbaterile finalizându-se în ședința din 10 martie 2015.

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au fost prezenți la dezbateri 23 de deputați.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa 1 la prezentul raport.

Singurul amendament respins este cel redat în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Domnule președinte, s-a strecurat o eroare materială.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog. Unde?

Video in format Flash/IOS

Domnul Cornel Itu:

După art. 24.1 se introduce un nou articol, art. 24.2, cu următorul cuprins:

"Instituțiile publice implicate și societățile, regiile autonome cu capital majoritar sau integral de stat pot prelua active și active funcționale de la alte societăți, regii autonome în scopul valorificării acestora".

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Pot relua "active și active funcționale de la alte..." Am înțeles: "și active."

Video in format Flash/IOS

Domnul Cornel Itu:

...și active.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dacă sunt obiecții, comentarii? Dacă nu, supun votului această chestiune.

Pregătiți-vă cartelele. Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

146 de voturi pentru, o abținere, un vot împotrivă. Adoptat.

Intrăm acum la dezbateri generale.

Domnule deputat, aveți cuvântul, din partea Grupului parlamentar PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Această Ordonanță nr.14/2014 vine să aducă, trebuie să recunoaștem, o serie de chestiuni pozitive în ceea ce înseamnă economia românească, respectiv previziunea reducerii arieratelor și, mai ales, înlesnirea circulației capitalurilor între companiile de stat și reducerea gradului actual de blocaj financiar din sectorul public.

Cu toate acestea, noi, Grupul Partidului Național Liberal, ne manifestăm o serie de rezerve, iar acestea pentru că noi considerăm că statul nu poate fi deopotrivă și jucător, și arbitru în mediul de producție, iar din start, în ciuda garanțiilor concurențiale prezentate, competiția se prezumă ca fiind neloială, odată cu participația statului.

Oare putem vorbi de privatizare de la stat către stat? Mă gândesc că măcar e un progres. Acum avem privatizare între stat și stat, înainte am avut, o bună perioadă de timp, o privatizare de la statul român către entitățile unui alt stat, entități externe.

Chestiunea... noi trebuie să ne gândim că treptat-treptat statul trebuie să se retragă din economie și trebuie să înțelegem ce înseamnă privatizare. Privatizarea nu înseamnă de la mediul public către mediul public, în ciuda elementelor concrete de management economic pe care această ordonanță vine să le îmbunătățească.

Toate aceste cauze, pentru că această ordonanță vine să opereze asupra efectelor, și nu asupra cauzelor, după părerea noastră cauzele principale ale blocajului în funcționarea marilor întreprinderi de stat le reprezintă etatismul postcomunist și, mai ales, privatizările neperformante.

Ca atare, noi susținem o nouă strategie de privatizare națională care să țină cont și de alte aspecte, printre care, de exemplu, aș enumera convertirea arieratelor în acțiuni pe care Ministerul Economiei să aibă capacitatea de a le vinde pe piața de capital.

Ca o concluzie, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se abține de la votul acestui act normativ.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt la dezbateri generale? Domnul Vainer.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Deși în Comisia economică, reformă și privatizare s-a adoptat un amendament pe care o să-l votăm, eu am o completare sau o diferență față de acel amendament, și anume s-au definit acțiunile funcționale ale unei societăți, ale unei companii. Din păcate, în această definiție se cuprinde și termenul "resursele umane" ale companiei. Vă întreb pe dumneavoastră: când cumpăr o întreprindere sau o parte din ea pot să cumpăr oamenii? Oamenii nu fac obiectul capitalului, oamenii sunt angajați pe raporturi de muncă ș.a.m.d.

Gândiți-vă că, de fapt, în legislația noastră oficială sau practică numai cluburile de fotbal au în capital jucătorii. În rest nu există resurse umane care să facă parte din capitalul unei companii.

Așadar, amendamentul meu scoate această sintagmă "resurse umane" și introduce încă un element, "terenurile" care aparțin companiei în cauză, pentru că în legea care a reglementat mai devreme această problemă a acțiunilor și a definirii lor avea și terenul.

Or, nu cunosc rațiunea pentru care s-au scos terenurile din proprietatea companiei pe care vrei s-o privatizezi și tu să cumperi o acțiune, două, șapte, nouă.

Deci, aceasta este esența amendamentului meu, să scoatem "resursele umane" și să introducem și "terenurile" în acțiunile funcționale ale unei societăți, ale unei funcții.

Atât și vă mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

O să vă dau cuvântul, domnule Vainer, la amendamentele respinse când vine timpul. Acum a fost intervenția la dezbateri generale.

Domnul Iane. Acum ați vorbit la generale. (Discuții.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu sunt de acord cu antevorbitorul meu care spunea că da, legea e bună, dar noi n-o votăm.

OK. Dacă este bună, atunci de ce n-o votăm?!

De fapt, aici avem niște modificări care vin să eficientizeze și să transparentizeze cadrul de reglementare al Ordonanței de urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților.

În concluzie, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota această lege pentru că sunt prevăzute niște modificări bune.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte luări de cuvânt nu mai sunt.

Intrăm pe amendamentele admise. Există un amendament respins al domnului deputat Vainer.

Dacă la primul amendament admis aveți obiecții comentarii?

Nu. Admis.

Al doilea amendament admis. Obiecții, comentarii?

Nu. Admis.

Al treilea amendament admis. Obiecții, comentarii?

Nu. Admis.

Al patrulea amendament admis. Obiecții, comentarii?

Nu. Admis.

Înainte de a supune la vot amendamentul cinci admis trebuie să-i dau cuvântul domnului deputat Vainer.

Domnule deputat, aveți cuvântul pentru amendamentul pe care-l aveți respins.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Stimați colegi,

Îmi susțin amendamentul pe care l-am prezentat, de fapt, înainte dintr-o neînțelegere.

Când trebuie să iau cuvântul? La dezbateri generale sau la amendamente?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

În ambele momente puteți, domnule.

Video in format Flash/IOS

Domnul Aurel Vainer:

Asta-i tot. Și, ca atare, vă rog să luați în considerare, am o anumită pregătire economică și semantică și știu bine ce spun.

Resursele umane într-o societate modernă nu pot fi un obiect al capitalului unei companii, iar terenul este. De ce nu mai este nu știu, însă în legea anterioară era și terenul.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Vă rog frumos să vă pregătiți cartelele.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

Mulțumesc. 69 de voturi pentru, 6 abțineri, 89 de voturi împotrivă.

Amendamentul domnului deputat a fost respins.

Supun votului amendamentul de la poziția 5, amendamente admise.

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

111 voturi pentru, 8 abțineri, 47 de voturi împotrivă. Admis.

Amendamentul 6 al comisiei admis.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Amendamentul 7 al comisiei. Obiecții, comentarii. Nu. Aprobat.

Amendamentul 8 al comisiei. Obiecții, comentarii.

Vă reamintesc că la 8 există votul dumneavoastră pentru completarea "pot prelua active și active funcționale".

Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Amendamentul 9. Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Proiectul de lege merge la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 14 aprilie 2021, 1:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro