Plen
Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.44/27-03-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 18-03-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2015

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 20/2015). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 20/2015

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

15. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Domnul vicelider Dobre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

Noi considerăm că, la acest proiect de lege, sunt o serie de amendamente care necesită a fi rediscutate și de aceea vă propunem retrimiterea pentru o săptămâna la comisie.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

OK! Noi fiind Comitetul liderilor?

Mulțumesc foarte mult.

Retrimiterea la comisie, termen o săptămână, să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

63 de voturi pentru, zero, 83 de voturi împotrivă. Nu s-a retrimis la comisie.

Se continuă proiectul.

Procedura este de urgență, după cum spuneam, caracterul organic.

Guvernul României, vă rog frumos să prezentați punctul de vedere.

Doamnă secretar de stat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sirma Caraman (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține acest act normativ și propune adoptarea în forma aprobată prin raportul comun al Comisiei pentru buget, finanțe și Comisia pentru muncă și protecție socială.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiilor cine prezintă raportul?

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă au făcut raportul comun.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mihai Baltă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci împreună cu Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative, trimis cu adresa PL-x 20/2015 din 9 februarie 2015.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 5 februarie 2015.

La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative referitoare la: exonerarea de la plată a instituțiilor publice pentru sumele reprezentând contribuții ale personalului neclerical angajat în unitățile de cult din țară care trebuie restituite ca urmare a constatărilor Curții de Conturi a României, precum și încetarea plății acestor sume; acordarea drepturilor bănești de care beneficiază aleșii locali în cazul declarării vacanței acestor funcții sau în caz de suspendare din funcție pentru persoanele ce urmează să ocupe funcțiile respective și să exercite atribuțiile aleșilor locali; transpunerea prevederilor unor directive europene cu privire la pensionarii și membrii lor de familie care au reședința pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene pentru care România este responsabilă pentru rambursarea costurilor asistenței medicale transfrontaliere; asigurarea cadrului juridic legislativ în vederea adoptării de măsuri care să asigure fluxul financiar pentru beneficiarii privați și FADR, prin devansarea decontării plăților aferente cheltuielilor eligibile.

În conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, împreună cu membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială, au examinat proiectul de lege mai sus menționat în ședința din 10 martie 2015.

La dezbatere au fost prezenți 31 de deputați din numărul total de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și 23 de deputați din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru muncă și protecție socială.

La dezbaterea proiectului de lege au fost prezenți, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, împreună cu membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative, cu amendamente admise și respinse, prezentate în anexa 1, respectiv anexa 2 la raport.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Domnul Horga, după care domnul Iane.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2014 modifică nu mai puțin de zece acte normative.

Principala modificare pe care o disimulează discret în cuprinsul acestui turn Babel este cea a art.72 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale prin care Guvernul Ponta elimină, practic, posibilitatea, adică obligația organizării de alegeri în cazul vacantării funcției de primar.

Profitând în mod evident de alegerile din 2012, când au obținut împreună cu USL-ul mai mult de jumătate din funcțiile de administrație din administrațiile publice locale și apoi de efectele Ordonanței nr.55/2014, ordonanță bine-cunoscută sub numele de ordonanța traseismului politic, care între timp a fost declarată neconstituțională, Partidul Social Democrat, prin modificarea art.72 din Legea nr.215, își asigură, practic, până la sfârșitul acestei legislații, primari interimari care sunt proveniți din viceprimari ai PSD - majoritari în consiliile locale - sau chiar dintre consilierii locali, aleși de multe ori prin votul câtorva zeci sau poate sute de alegători.

Discutăm despre reprezentativitate pentru primarul ales al unei comune și iată că noi reducem această reprezentativitate practic la principiul prin care funcțiile rămase vacante ale unor persoane alese sunt ocupate cu votul câtorva zeci de oameni.

Dacă așa arată democrația pe care PSD vrea s-o promoveze la nivel local, atunci, ne îndoim că România mai are vreo șansă în viitorul apropiat să între în rândul țărilor cu adevărat democratice din Europa.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Iane.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Într-adevăr, ordonanța modifică circa zece acte normative, însă modifică pentru că, în practică, s-a constatat că unele aspecte ale legii duc la anumite blocaje. Și, așa cum practica cere, legiuitorul vine și modifică astfel încât să deblocheze acele situații în care legea nu a fost foarte clară.

Deci ordonanța nu vine decât să clarifice anumite aspecte în care aceste blocaje să nu mai apară, iar în ceea ce privește Legea nr.215 la care s-a referit antevorbitorul meu, vreau să vă spun că nimic nu este corect din ceea ce a spus, pentru că nu se referă la neorganizarea alegerilor, ci se referă la faptul că cel care ocupă interimar acea funcție, trebuie să primească o indemnizație egală cu responsabilitatea postului pe care o ocupă și nimic altceva.

Deci, în concluzie, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota pentru aceasta.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte luări de cuvânt, dacă mai sunt? Nu sunt.

Mergem pe amendamentele admise.

O să rog colegii care au amendamente respinse să le urmărească, vă rog frumos. Da?

Primul amendament admis. Obiecții, comentarii? Nu sunt. Aprobat.

La cel de-al doilea amendament admis, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Vreți să interveniți? Dacă știți când, eu vă dau cuvântul. Dacă nu știți, eu nu vă spun când. Nu știu, când vine. OK!

Amendamentul trei admis de către comisie. Dacă sunt obiecții, comentarii?

Dumneavoastră trebuie să hotărâți și cu mine? Trebuie să hotărască domnul deputat care are amendamentul. I-am și spus, îi dau cuvântul când vrea dânsul.

Nu vă supărați suntem toți egali. Avem un vot. Toți citim regulamentul.

Domnule deputat, aveți cuvântul. Asta ca să vă demonstrez că nu sunteți atent deloc. A fost domnul Tinel Gheorghe pentru dumneavoastră.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Da, mulțumesc, domnule președinte.

Deci, amendamentul propus se referă la modificarea art.III din Ordonanța Guvernului nr.68 care modifică art.72 alin.(1) din Legea nr.215/2001, în sensul că alin.11 prevede că vacanța funcției de primar se constată de către prefect printr-un ordin emis în termen în cel mult 5 zile de la data când acesta a luat la cunoștință despre vacantarea funcției.

În acest caz, Guvernul, la propunerea prefectului, este obligat să organizeze în maximum 3 luni alegeri pentru funcția de primar devenită vacantă. Prin modificarea de către Ordonanța Guvernului nr.68 a art.72 din Legea nr.215 a fost scoasă această prevedere și, practic, Guvernul nu mai are obligația să facă alegeri, indiferent dacă funcția de primar se vacantează din cauze de demisie a primarului, din cauză de deces, din cauză de, știu eu, imposibilitate de exercitare a acestei funcții. Și mi se pare cât se poate de normal ca această prevedere să fie înscrisă în conținutul art.72, așa cum a fost el modificat de Ordonanța Guvernului nr.68.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Să înceapă votul.

Video in format Flash/IOS

46 de voturi pentru, 10 abțineri, 100 de voturi împotrivă. Amendamentul dumneavoastră a fost respins.

La punctul 3 din amendamente admise, dacă sunt obiecții, comentarii? Nu sunt.

Proiectul de lege merge în forma cu amendamentele admise... eu vreau să rog liderii, un pic, haideți să stabilim regulamentul.

Liderii grupurilor politice parlamentare vă rog frumos să veniți un pic până la prezidiu.

Numai o secundă, vă rog frumos la prezidiu, ca să stabilim, domnule deputat Tinel Gheorghe, vă rog frumos, cum este regulamentul.

Domnule Árpád, liderii sau viceliderii, vă rog frumos. (Consultări.)

Nemaifiind amendamente admise merge la votul final acest proiect de lege.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 17 aprilie 2021, 18:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro