Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 februarie 2015
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.13/20-02-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 11-02-2015 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 februarie 2015

36. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (PL-x 109/2014). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 109/2014

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Punctul 34, Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal.

Potrivit art.115 din Regulamentul Camerei, această inițiativă este în procedură de urgență.

Urmează să trecem la dezbaterea inițiativei.

Guvernul, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Attila György:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege introduce un nou impozit, respectiv impozitul forfetar.

În urma analizei efectuate de către Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu organismele financiare internaționale, s-a ajuns la concluzia că plafonul de intrare în sistemul impozitului specific, respectiv nivelul cifrei de afaceri este foarte ridicat, având în vedere faptul că sistemul de impunere se adresează în general contribuabililor mici.

Din aceste considerente, susținem raportul de respingere al comisiei.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia? Doamna deputat Birchall.

Video in format Flash/IOS

Doamna Ana Birchall:

Vă mulțumesc mult, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art.95 și art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 martie 2014.

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La dezbaterea inițiativei legislative s-au avut în vedere următoarele avize: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, expunerea de motive a Guvernului, avizele favorabile ale Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin introducerea unei noi categorii de impozit - impozitul forfetar pentru persoanele juridice române din sectorul întreținerii și reparării autovehiculelor, turistic, restaurante și alimentație publică, precum și corelarea dispozițiilor nou-introduse în Capitolul IV2 cu dispozițiile din celelalte titluri, respectiv: eliminarea, din categoria contribuabililor plătitori de impozit pe venituri a persoanelor juridice care aplică impozitul forfetar, stabilirea regulilor privind perioada de recuperare a pierderilor fiscale în situația în care contribuabilul a avut an fiscal în care a plătit impozit forfetar, modul de calcul al bazei impozabile.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă menționată mai sus în ședința din 3 decembrie 2014.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 31 de deputați din totalul numărului de 34 de membri.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, din următoarele considerente: în urma analizei efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu organismele financiare internaționale, s-a ajuns la concluzia că plafonul de intrare în sistemul impozitului specific, respectiv nivelul cifrei de afaceri, este foarte ridicat, având în vedere faptul că acest sistem de impunere se adresează contribuabililor mici.

Introducerea unui nou sistem de impunere pentru contribuabili, pe lângă sistemele de impunere existente - impozit pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor -, conduce la o administrare dificilă și, totodată, creează posibilitatea migrării contribuabililor către sistemul care asigură sarcina fiscală minimă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Grupurile parlamentare, vă rog. Domnul deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Anton Doboș:

Domnule președinte, punctul de vedere al Grupului parlamentar al PNL. Orice taxă pe care Guvernul Ponta o introduce împovărează mediul de afaceri. Orice impozit suplimentar stabilit de Guvern îl gândește negativ și condamnă mediul de afaceri.

Grupul parlamentar al PNL se opune acestei filozofii financiar-fiscale a Guvernului Ponta, motiv pentru care, așa cum a votat și în comisia de specialitate, va vota împotriva impozitului forfetar din acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Ați uitat să lăsați codul de la tabletă.

Alte intervenții din partea grupurilor? Nu sunt.

Vă reamintesc că raportul comisiei sesizate propune respingerea.

Inițiativa merge la vot final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 octombrie 2019, 23:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro