Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 20-12-2014

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 20 decembrie 2014

  1. Continuarea dezbaterii Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 (PL-x 572/2014) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 572/2014

   

Ședința a început la ora 10,30.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnul deputat Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaților, și domnul senator Ion Rotaru, secretar al Senatului.

Din prezidiu a făcut parte și domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, vicepreședinte al Senatului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bună dimineața!

Dragi colegi,

Declar deschisă ședința de azi a Camerei Deputaților și Senatului și vă anunț că din totalul celor 568 de parlamentari, 291 au semnat condica de dimineață.

Continuăm lucrările consacrate dezbaterii Proiectului Legii bugetului de stat și Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2015.

După cum știți, ieri am votat anexele 1 și 2 pe anul 2015 la bugetul de stat. În principiu, le-am adoptat, dacă nu mă înșel, da.

Astăzi având în vedere definitivarea cifrelor de ieri, trebuie să dăm votul asupra celor două anexe în integralitatea lor. Aceasta este procedura.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Deci prima anexă, Anexa 1, "Bugetul de stat pe anii 2013-2018, - Sinteza."

Cine este pentru? Rog secretarii să numere, vă rog frumos.

138 de voturi pentru.

Abțineri? Nicio abținere.

Voturi împotrivă? 35 cu domnul Cernea. 35 de voturi împotrivă.

Anexa 1 a fost adoptată.

Supun votului dumneavoastră Anexa 2, "Sinteza cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, - o secundă -, titluri de cheltuieli, articole, alineate, după caz, pe anii 2013-2018.

Cine este pentru? vă dau cuvântul, cum să nu, pe procedură. 142 de voturi pentru.

Abțineri? Nicio abținere.

Voturi împotrivă? 37.

Pe explicarea votului, domnul deputat Ialomițianu.

Domnule deputat, bună dimineața și aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Domnule președinte,

La începutul discuțiilor pe buget ați spus că nu vom vota sume. În Anexa 2, avem legătură cu bugetul asigurărilor sociale și cu bugetul fondului de șomaj. De acolo se transferă subvenții. Dacă vor fi amendamente privind majorarea acestor subvenții, revenim la anexa 2?

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Așa cum am făcut și când ne-ați întrebat ieri.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

A, ați votat numai așa, ca formă. De principiu, nu.

Cum ați făcut la Anexa 4, de principiu, acolo trebuia un amendament. Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule deputat, domnul președinte Viorel Ștefan, ca să discute experții între ei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu-i o dispută politică. E o chestiune absolut tehnică. Noi am votat volumul subvențiilor care... deci de la bugetul de stat către cele două bugete de șomaj și de asigurări sociale nu pot pleca sume mai mari decât am votat în Legea bugetului de stat. Deci aceste sume votate la Anexa 2 sunt fixe. Ce discutăm la bugetul asigurărilor sociale și de șomaj, discutăm celelalte alocări din interiorul acestor bugete, nu ce se transferă, aceste bugete sunt la primire. Primesc exact cât am votat noi că va pleca din bugetul de stat. Nu avem ce să încurcăm lucrurile.

Vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.