Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 02-06-2014

Ședința Camerei Deputaților din 2 iunie 2014

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (Pl-x 485/2013). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 485/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.

Avem două amendamente respinse. Caracter ordinar.

Din partea inițiatorilor? Nu dorește nimeni.

Din partea Comisiei pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă.

Domnule deputat Dobrinescu, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Traian Dobrinescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia.

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu adresa Pl-x 485 din 11 noiembrie 2013, înregistrată la comisie cu nr.4C102015/12.XI.2013.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Până la data dezbaterii propunerii legislative s-a primit avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins inițiativa legislativă în ședința din 6 noiembrie 2013.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în ședința comisiei din 25 martie 2014. La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 23 de membri ai comisiei.

În conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, din partea Guvernului a participat la lucrările comisiei doamna Irina Cajal, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art.13 al Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, în sensul reducerii cuantumului de la 19% la 4% din veniturile Societății Române de Televiziune provenind din publicitate ce se virează conform Legii Centrului Național al Cinematografiei.

Această inițiativă legislativă are în vedere pe de o parte eliminarea unei măsuri discriminatorii, toate televiziunile virând către Fondul cinematografic, conform legii, un cuantum de 4% din veniturile provenind din publicitate, iar pe de altă parte, instituirea unei măsuri care să fie utilă serviciului public de televiziune, într-un moment în care situația sa financiară este extrem de precară.

Comisia a examinat avizul favorabil - cu observații și propuneri - emis de Consiliul Legislativ cu nr.498/5.VI.2013, precum și punctul de vedere al Guvernului, transmis cu nr.1259 din 18 iulie 2013, care nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea de voturi a celor prezenți în sală în momentul votării.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, cu amendamentele anexate.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Guvernul României. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Oprean (secretar de stat, Ministerul Culturii):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Deputați, săptămâna asta.

Video in format Flash/IOS

Domnul Alexandru Oprean:

Abrogarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 va avea ca efect diminuarea cu 15% a Fondului cinematografic, respectiv, a fondurilor destinate susținerii producției de film cinematografic.

Precizăm faptul că prin efectul Ordonanței de urgență nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, fondul cinematografic a fost deja diminuat.

Având în vedere considerentele menționate, precum și faptul că inițiatorii nu au identificat alte surse care să susțină producția de film cinematografic din România, Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule ministru.

Dezbateri?

Domnul deputat Ovidiu Ganț, Grupul minorităților naționale.

Domnule deputat, aveți cuvântul, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc.

Stimate domnule președinte,

Stimate colege, stimați colegi,

Trebuie să semnalăm și să subliniem încă o dată situația în care ne aflăm. Guvernul nu susține această inițiativă, totuși comisia a votat în unanimitatea celor prezenți un raport de adoptare. Acum trebuie să ne gândim fiecare dintre noi cum vom vota, însă se pun o serie de întrebări. Pe de o parte, dacă luând această măsură salvăm bugetul televiziunii, respectiv dacă acesta este răspunsul potrivit din partea Parlamentului în urma câștigării de către români a Festivalului de film de la Berlin, respectiv a celui de la Cannes. Personal opinez că nu.

Față de această situație, există, după părerea mea, două posibilități: ori se decide vreun grup parlamentar să solicite reîntoarcerea la comisie și să vedem dacă putem armoniza poziția Guvernului cu poziția comisiei, fie să punem la vot așa cum este, cu raport de adoptare, și vom vedea care este rezultatul. Aceste două opțiuni le văd în acest moment.

În ce privește grupul nostru parlamentar, fiecare membru va decide cum va considera de cuviință.

Vă mulțumesc frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnul deputat Marian Neacșu. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marian Neacșu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Corect și obiectiv punctul de vedere al colegului nostru. Am avut aceleași nedumeriri, să le spun. Am avut în această dimineață pe această temă o discuție cu ministrul culturii, am avut o discuție și cu primul-ministru. Cred că noi vom alege, de fapt nu cred, știu, vom alege să meargă la votul final acest proiect legislativ. Recunosc că și cinematografia și televiziunea, în egală măsură, ar avea nevoie de suma respectivă de bani. Din nefericire, nu poate să meargă decât într-o singură parte.

În aceste condiții, pentru a nu fi... sau a fi dreaptă judecata, judecata lui Solomon, atunci noi, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, preferăm și alegem varianta de a trimite la votul final după dezbatere, evident, acest proiect legislativ.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

Alte luări de cuvânt. Nu mai sunt.

Mergem la cele două amendamente admise.

Primul amendament. Obiecții, comentarii? Nu sunt. Admis.

Cel de-al doilea amendament. Obiecții, comentarii? Nu. Admis.

Merge la votul final. Vă mulțumesc foarte mult.