Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 14-04-2014

Ședința Camerei Deputaților din 14 aprilie 2014

10. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art. II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală (PL-x 334/2013/2014) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 334/2013

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 12 de pe ordinea de zi avem reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. Lipsește piscicultura aici.

Din partea Guvernului, vă rog, domnul secretar de stat Nagy, de la agricultură.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nagy Péter Tamás (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Referitor al cererea de reexaminare formulată de președintele României cu privire la unele prevederi din legea care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2013 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, vă informăm că observațiile efectuate de Președinția României nu pot fi reținute și însușite din următoarele motive pe care le expunem.

Comitetul Național de Inițiativă, constituit ca structură temporară formată în majoritate din reprezentanți ai fermierilor la nivel central, nu și-a dovedit eficiența pe parcursul a doi ani de activitate, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale fiind nevoit, cu ajutorul Parlamentului, să proroge de două ori termenul privind efectuarea legilor pentru camerele agricole.

Se solicită atribuirea de patrimoniu la nivelul tuturor județelor pe care nici Ministerul Agriculturii, nici alte instituții județene, după inventariere, nu-l dețin.

Toate actele normative elaborate de minister ar trebui să aibă avizul scris al camerelor agricole, fapt care ar frâna și birocratiza activitatea Ministerului Agriculturii și a altor instituții ale statului.

Având în vedere considerentele menționate mai sus, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu susține adoptarea acestor observații și propune respingerea cererii de reexaminare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, vă rog, domnule președinte Harbuz.

Video in format Flash/IOS

Domnul Liviu Harbuz:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre reexaminare cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

Această lege, adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Președintelui României în data de 20.11.2013. Președintele României, la data de 9 decembrie 2013, s-a adresat Parlamentului cu cererea de reexaminare a proiectului de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au analizat cererea de reexaminare asupra proiectului de lege în ședința din 8 aprilie 2014.

La dezbaterea proiectului, conform Regulamentului Camerei Deputaților, art.54-55, a participat și domnul secretar de stat din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul Nagy Péter Tamás.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât cu majoritate de voturi respingerea cererii de reexaminare formulate de Președintele României și adoptarea proiectului de lege în forma aprobată inițial de Parlamentul României.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, vă rog, cine dorește să ia cuvântul?

Vă rog, domnule Kelemen.

Video in format Flash/IOS

Domnul Kelemen Atilla-Béla-László:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Cu toții cunoaștem că Legea camerelor agricole, din păcate, are deja o istorie în Parlament și în comisii.

Am dezbătut și am spus diferite păreri despre această lege și eu unul sunt convins că o să vorbim încă mult despre această lege, adică despre aplicarea Legii camerelor agricole, fiindcă este o lege deosebit de importantă. Toată lumea care și-a exprimat părerea și în comisiile de specialitate a spus că da, avem nevoie de această lege.

Sunt absolut convins că legea va fi încă mult perfectată, dar fiindcă agricultura plutește oarecum în derivă, trebuie să aibă o conducere care trebuie să fie asigurată de această nouă structură care se înființează, s-a înființat în unele județe, dar care trebuie să fie lucrativă și mult mai apropiată de aceia pentru care am făcut această lege, adică cei care vor constitui aceste camere agricole la nivel județean și după aceea și la nivel central.

Uniunea Democrată Maghiară va vota această lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva din partea grupurilor parlamentare? Vă rog, domnule Dolha.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nechita-Stelian Dolha:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Membrii Grupului parlamentar al PNL au analizat raportul înlocuitor al proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și se vor abține de la acest vot.

Deoarece această lege a fost retrimisă spre reexaminare și, așa cum spunea și antevorbitorul nostru, este o lege foarte, foarte importantă, considerăm că acest demers legislativ are nevoie de o analiză mai atentă pentru aprobarea ordonanței de urgență prin care s-au luat o serie de măsuri cu privire la camerele agricole.

Aspectele textului legislativ care necesită o dezbatere mai atentă și minuțioasă, în opinia noastră, sunt implicarea prefectului în comitetul județean de inițiativă prin ordin, abrogarea articolelor referitoare la patrimoniul camerelor agricole, relația camerelor agricole cu autoritățile publice locale sau desființarea Comitetului național de inițiativă. Din aceste motive, parlamentarii PNL se vor abține de la acest vot.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Cine mai dorește? Normal, domnul Tinel, era culmea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Eu vă vorbesc în dublă calitate, și de inițiator a lui 283/2010, așa cum a fost ea gândită, Legea camerelor agricole, și de lider al Grupului parlamentar al PDL în momentul de față.

Ca inițiator, atunci, în 2009, toate forțele politice de la dreapta la stânga au agreat acea formă a Legii camerelor agricole. Schimbam fundamental sau din temelii modul de organizare a acestor structuri, de la cea pe principiul celui numit la cea pe principiul celui ales.

Ulterior, și-mi asum răspunderea a ceea ce spun, Partidul Democrat Liberal a greșit când, în 2010, imediat după aprobarea legii, și 2011 n-am reușit să punem în practică prevederile acestei legi. Pentru că, iată, în următorii cinci ani de zile de la aprobarea acelei legi, legea a fost franjuri făcută, ferfeniță, praf! Și ne-am întors aproape tot la principiul celui ales... celui numit, că așa place unora. De ce să fie aleși cei care reprezintă țărănimea română și fermierul român? Să-i numim noi politic, fie prin ordinul prefectului, fie, eu știu, de la centru, de la nivel ministerial. Și acum ajungem să fie neoperabilă. Păi, neoperabilă de ce este?

Pentru că, în momentul de față, avem niște structuri care gestionează partea asta de consultanță agricolă. Cele moștenite de la regimul ceaușist, comunist și unora le e mai comod. De ce să le desființăm pe astea care au fost trecute în subordinea consiliilor județene, și care, de bine de rău, răspund la comenzi politice și să înființăm unele care de mâine încolo nu mai răspund la comenzi politice, că sunt pe principiul celui ales. Și cel ales n-are de ce să-ți dea satisfacție. Și am ajuns să facem o lege bună, operațională, gândită atunci cu degrevarea bugetului de stat de sume importante pentru funcționare, să ne întoarcem la practica pe care am învățat-o sau au învățat-o unii dintre colegii noștri.

Grupul parlamentar al PDL, și s-au arătat de către antevorbitori motivele pentru care nu susține raportul de respingere a cererii de reexaminare, politizare, prefectul, comitetul național de inițiativă dispare, dar era gândit altfel, comitetul național de inițiativă valida, patrimoniul dispare. Păi, cum să fie apolitică de utilitate publică fără patrimoniu? Era gândită într-un fel, ne-am întors și îmi pare rău...

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă rog să vă apropiați de final, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Termin, domnule președinte, e foarte important, că a fost și dorința domnului Victor Surdu, Dumnezeu să-l ierte, și forma agreată atunci era acceptată de Partidul Social Democrat, dar, bineînțeles, Partidul Social Democrat de la acea vreme, nu cel care a venit ulterior, după 2012, la putere. Suntem împotriva raportului de respingere a cererii de reexaminare, pentru că cererea Președintelui României mai repara unele din nedreptățile făcute prin Ordonanța nr. 58/2013.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva?

Domnule Mocanu, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Mocanu:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Despre importanța aceste legi nu avem ce discuta. Este extraordinar de importantă. De aceea, este bine să-i dăm drumul și s-o mai perfectăm când e momentul.

Domnul Tinel Gheorghe a luat-o pe arătură, că așa e învățat dânsul. N-are... niciun domeniu, mergem înainte și pe arătură și pe lângă arătură, mergem oricum. Oricum, nu? De acord cu ce ați spus aici, în anumite puncte. Despre Surdu. Dar, a plecat Surdu, au venit alții și trebuie să ascultăm ceea ce spun alții despre această lege. Și trebuie să facem legea ca lumea și să mergem înainte, nu trebuie s-o luăm după morți.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule Tinel, vă rog, un minut. Drept la replică.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

N-am să-i răspund colegului meu cu părul alb. Există o vorbă, părul bun părăsește capul rău sau părul rău părăsește capul bun. Nu-i așa, țin cont de înțelepciunea Domniei Sale, are 4-5 mandate în Parlamentul României, dar îi reamintesc că la momentul 2010 când am aprobat Legea nr.283 în forma agreată atunci de Victor Surdu, Domnia Sa ca membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost pentru forma în care atunci a fost agreată, fără modificări.

Da, Domnia Sa, bineînțeles, în 2010, judeca într-un fel, în 2014 judecă altfel.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Am înțeles, vă mulțumim frumos.

Nefiind amendamente, proiectul de lege trece la votul final.

Ne întoarcem la începutul ordinii de zi, la punctul 3, au venit rapoartele de la punctul 3 și punctul 5.