Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 17-02-2014

Ședința Camerei Deputaților din 17 februarie 2014

4. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 6/2014) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PHC nr. 6/2014

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Mergem mai departe, la punctul 5 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat.

Se referă la vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a constatării încetării mandatului domnului Relu Fenechiu, în temeiul dispozițiilor constituționale și legale înscrise în Proiectul de hotărâre a sentinței penale nr.702 din iulie 2013 a Înaltei Curte de Casație și Justiție, Secția Penală, definitivă prin decizia penală nr.18/30.01.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători.

Comisia juridică, de disciplină și imunități ar trebui să prezinte raportul acestei comisii și proiectul de hotărâre; la domnul Fenechiu, da.

Domnul vicepreședinte Ciprian Nica. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

O să citesc Raportul asupra scrisorii Tribunalului București, Secția I Penală, prin care transmite sentința penală privind pe domnul deputat Relu Fenechiu.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, prin Adresa nr.98/BP/10.02.2014, înregistrată sub nr.4c-11/95 din 11 februarie 2014, cu scrisoarea Tribunalului București, Secția I Penală, prin care transmite sentința penală privind pe domnul deputat Relu Fenechiu, pentru a fi analizată și a întocmi raportul, precum și proiectul de hotărâre ce urmează a fi dezbătută de plenul Camerei Deputaților.

Urmare a sesizării transmisă de Biroul permanent, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au analizat scrisoarea Tribunalului București, Secția I Penală, prin care transmite sentința penală privind pe domnul deputat Relu Fenechiu, în ședința din 12 februarie 2014, în vederea întocmirii raportului și hotărârii solicitate.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c) din Legea nr.96/21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, calitatea de deputat sau de senator încetează:" c) în caz de pierdere a drepturilor electorale, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se dispune pierderea acestor drepturi."

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) și (5) din Legea nr.96/2006 - alin.(4): "În cazurile prevăzute la alin. (1) lit.c) și d), precum și în cazurile prevăzute la alin. (2) lit.c) și d), președintele Camerei ia act de situația de încetare a mandatului de deputat sau de senator și supune votului plenului Camerei din care face parte adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat sau de senator.

(5) Hotărârile de vacantare a locului de deputat sau de senator, prevăzute la alin. (3) și (4), se publică în Monitorul Oficial al României."

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei Deputaților Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, însoțit de Proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaților privind vacantarea unui loc de deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc.

Conform procedurii, proiectul, vă rog frumos, ca să putem să începem dezbaterile.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc.

Dăm citire Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat.

În temeiul dispozițiilor art.70 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art.7 alin. (1) lit.c) și alin. (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, ale art.48 alin. (16) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și ale art.210 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.8/1994, republicat, având în vedere că în ședința plenului din data de 17 februarie 2014, Camera Deputaților a luat act de sentința penală nr.702/12.07.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția Penală, definitivă prin decizia penală nr.18/30.01.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători, privind pe domnul Fenechiu Relu, prin care s-a hotărât condamnarea inculpatului Fenechiu Relu, deputat ales în Parlamentul României, în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.2, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Camera Deputaților declară vacant locul de deputat deținut de domnul Fenechiu Relu în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.2.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dezbateri generale.

Pe procedură. Vă rog frums.

Video in format Flash/IOS

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Noi înțelegem caracterul de urgență, înțelegem absolut toate diligențele făcute pentru a intra în legalitate. Dar ce nu înțelegem noi la stafful tehnic și la dumneavoastră este că nu ne puneți și nouă la dispoziție rapoartele comisiilor de specialitate. Pe ce să discutăm? Dumneavoastră vreți să intrăm în capitolul de dezbateri generale, dar nu avem textul nici al raportului comisiei de specialitate, nici proiectul de hotărâre al Camerei Deputaților și urmează un alt punct foarte important de dezbătut, următorul punct de pe ordinea de zi, cererea Ministerului Justiției de ridicare, de încuviințare a arestării preventive a unui coleg de al nostru, la care, iarăși, nu avem raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Liderii au, sigur, pe site. Cel pe care-l discutăm acum este făcut? Este o procedură standard. Stafful tehnic, l-ați ridicat pe site, Acest Proiect de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat? Că l-am discutat de săptămâna trecută. Știam că-l punem pe ordinea de zi, de la ultima ședință, de marțea trecută, a Biroului permanent.

A fost trimis de către Comisia juridică, de disciplină și imunități de pe 12.02, e dezbătut în comisie, dumneavoastră îl aveți, cel din Comisia juridică, de disciplină și imunități au toți raportul și proiectul de hotărâre, e unul tipizat. Cred că trebuie să luăm decizia aceea veche, în care să angajăm niște băieți noi la stafful tehnic pentru problema de aplicare a regulamentului, că s-ar părea că dau vina de la unul la altul; când e comisia, când nu e comisia e stafful de la Departamentul de IT și tot așa.

Bine. Proiectul de hotărâre este unul foarte simplu. Vi l-a citit domnul deputat.

Dacă sunt obiecții la el? E standardizat. Nu sunt.

Titlul proiectului.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Preambulul.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Articolul unic.

Obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Dragi colegi,

Dezbaterile la acest Proiect de Hotărâre a Camerei Deputaților nr.6 au fost încheiate. Fiind încheiate, scuzați-mă, în temeiul art.70 alin. (2) din Constituție și al art.7 alin.(1) lit.c) și alin.(4) din Legea nr.96 privind Statutul deputaților și al senatorilor, luăm act de situația încetării mandatului de deputat a domnului Relu Fenechiu.

Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat rămâne la votul final de mâine.