Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 iunie 2013
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.81/21-06-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2013 > 11-06-2013 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 iunie 2013

5. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 187/2011/2013). (rămasă pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 187/2011

   

Domnul Miron Tudor Mitrea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

6. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Guvernul?

Video in format Flash/IOS

Domnul Constantin Marius Banu (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne și stimați domni,

Guvernul susține acest proiect, inclusiv amendamentele care au fost aduse în Comisia pentru administrație la Camera Deputaților.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Comisia?

Video in format Flash/IOS

Doamna Raluca Surdu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată spre reexaminare cu Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, trimisă cu adresa nr. 187 din 2011 din 27 mai 2013.

Această lege, adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, a fost transmisă spre promulgare președintelui României la data de 27 februarie 2013.

În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată, președintele României a formulat o cerere de reexaminare, din următoarele motive: în art. 2 al legii înaintate spre promulgare se reglementează avizarea și aprobarea documentației de urbanism elaborată în baza unor certificate sau avize depuse la autoritatea locală competentă și neaprobate până la data intrării în vigoare a legii. Această avizare se va face având în vedere documentațiile depuse "urmând ca actualizarea avizelor expirate și a certificatelor de urbanism să se facă la faza de autorizare a construirii". În acest fel se poate ajunge ca aprobarea unei documentații de urbanism să se realizeze în baza unor avize expirate, ceea ce ar contraveni reglementărilor și principiilor consacrate de dispozițiile art.64 alin.(2) din Legea nr.350/2001. De asemenea, prin această reglementare se creează o confuzie între activitatea de avizare necesară pentru documentația de urbanism și activitatea de avizare necesară pentru aprobarea executării lucrărilor de construcții.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a reexaminat și adoptat Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în ședința din 21 mai 2013, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată.

Textul art.II alin.(1), adoptat de Senat, prevede ca: "Actualizarea avizelor expirate se va face fără achitarea de taxe sau tarife de analiză, în termen de maximum 15 zile de la depunerea solicitărilor. În condițiile neemiterii unui aviz sau răspuns în termen de 15 zile, se consideră aprobare tacită."

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au dezbătut legea sus-menționată în ședința din 4 iunie 2013, având în vedere considerentele cererii de reexaminare și proiectul de lege adoptat de Senat.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă și 2 abțineri), admiterea cererii de reexaminare trimisă de Președintele României și propun plenului Camerei Deputaților adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu amendamente admise și amendamente respinse prezentate în anexa la raportul nr.26/228 din 5.06.2013.

Conform art.137 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, raportul a fost transmis membrilor Camerei Deputaților, în vederea depunerii unor amendamente.

Constatând că după împlinirea termenului pentru depunerea amendamentelor nu au fost depuse amendamente, comisia a supus dezbaterii un raport înlocuitor asupra cererii de reexaminare în ședința din data de 10 iunie 2013.

Din totalul de 33 de membri ai comisiei, la ședință au participat 31 de deputați.

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Iulian Matache - secretar de stat și doamna Anca Ginavar - director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi admiterea în parte a cererii de reexaminare trimisă de Președintele României și propun plenului Camerei Deputaților adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu amendamente admise și un amendament respins prezentate în anexa la prezentul raport înlocuitor.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, legea face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, doamna deputat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină?

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Gheorghe Udriște:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi deputați,

Stimați invitați,

Într-adevăr, așa cum se precizează în raportul comisiei, cererea de reexaminare transmisă de către președintele României a fost doar parțial admisă, însă cel puțin trei observații care au fost făcute sunt foarte importante în ce privește această importantă Lege pentru amenajarea teritoriului și urbanism.

Fac referire la faptul că s-a trecut ușor peste acea prevedere în care coeficientul de utilizare a terenului poate fi majorat la planul de urbanism zonal cu până la 20%. Fac referire la faptul că din legislație, la același articol, atunci când se condiționează autorizarea investiției pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construirea de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine și altele, se elimină suprafețele în limita cărora pot fi modificările făcute și, de asemenea, se elimină posibilitatea ca autoritățile publice centrale să intervină, sunt cele care gestionau până în prezent activitatea de turism la nivel național, se elimină posibilitatea ca acestea să intervină și să avizeze documentațiile respective.

Menționez că, prin acest mod de a se respinge cel puțin cele trei cereri, asemenea dispoziții pot genera dezvoltarea unui plan urbanistic derogatoriu lipsit de coeziune și impus de argumente financiare, pe de o parte, pe de altă parte, reglementările respective pot genera o dezvoltare haotică și nejustificată în intravilanul localităților, dezvoltarea urbanistică nemaiavând caracter durabil. Și, de asemenea, în legătură cu eliminarea posibilității ca autoritățile centrale să avizeze documentațiile de urbanism pentru obiectivele importante turistice de interes național din zona costieră, zone montane și alte categorii, există posibilitatea ca să fie generate modificări necontrolate ale documentațiilor de urbanism referitoare la aceste zone turistice, cu impact negativ la nivelul politicilor naționale referitoare la dezvoltarea turismului. Pentru acest fapt solicit ca documentația să fie retrimisă la comisie pentru două săptămâni, în vederea reanalizării acestor aspecte la care am făcut mențiune mai înainte.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Am să supun votului plenului propunerea Grupului parlamentar al PDL de retrimitere la comisie a proiectului de lege.

Vă rog votați.

Video in format Flash/IOS

Cu 35 de voturi pentru și 83 împotrivă propunerea a fost respinsă. Continuăm.

Dacă din partea grupurilor parlamentare mai există luări de cuvânt? Nu.

Rog comisia să facă propunerile de timpi. Comisia? Doamna deputat? Propunerile de timpi? Procedură de urgență.

Video in format Flash/IOS

Doamna Raluca Surdu:

Trei cu doi. Mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu. Trei cu mai mare, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Raluca Surdu:

Trei cu cinci.

Video in format Flash/IOS

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Trei cu cinci este corect. Se ia în seamă. Vă mulțumesc.

Supun votului propunerea comisiei - trei cu cinci.

Cine este pentru? Vă rog votați.

Video in format Flash/IOS

Cu 118 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere.

Intrăm la dezbaterea pe articole. Lucrăm pe raportul comisiei.

Numerele curente 1, 2 și 3 nemodificate. Dacă există intervenții? Nu există. Adoptate.

Numărul curent 4. Nemodificat. Intervenții? Nu. Adoptat.

Numerele curente 5 și 6 nemodificate. Intervenții? Nu. Adoptate.

Numerele curente 7, 8 și 9 nemodificate. Dacă există intervenții? Nu. Adoptate.

Numărul curent 10. Nemodificat. Dacă există intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 11. Nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 12. Nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 13. Nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numerele curente 14, 15 și 16. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numerele curente 17 și 18 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numărul curent 19 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 20 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 21 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numerele curente 22, 23, 24, 25 și 26. Nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numărul curent 27, amendament admis al comisiei. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numerele curente 28, 29 și 30 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numerele curente 31, 32 și 33 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numerele curente 34 și 35 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numerele curente 36 și 37 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numerele curente 38, 39 și 40 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numărul curent 41 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 42 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 43 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 44 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 45 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 46 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 47 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 48 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 49 nemodificat. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numărul curent 50. Avem un amendament respins din partea Grupului PNL. Îl susține cineva? Nu. Atunci avem amendamentul admis de către Comisia pentru administrație. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numerele curente 51 și 52 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numărul curent 53, amendament admis al comisiei. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

Numerele curente 54, 55 și 56 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Numerele curente 57, 58 nemodificate. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptate.

Am parcurs proiectul de lege pe articole, îl trimitem la ședința de vot final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 2 octombrie 2020, 2:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro