Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2013
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.30/21-03-2013
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2013 > 12-03-2013 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2013

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante (PL-x 71/2013). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 71/2013

   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

4. Proiectul de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume rezultând din contractele încheiate între profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante.

Inițiatorul? Guvernul, onorabilul Guvern.

Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Aurel Moțiu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege transpune în dreptul românesc Directiva privind combaterea întârzierii la plată în tranzacțiile comerciale, care are termen de transpunere 16 martie 2013. O parte din această directivă este deja implementată în dreptul românesc, în noul Cod civil, în Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 și în noul Cod de procedură civilă, care reglementează procedura ordonanței de plată.

În prezentul proiect de lege sunt incluse doar dispozițiile de completare a reglementării actualmente în vigoare, astfel încât directiva să fie integral transpusă.

Domeniul de aplicare al acestei directive vizează contractele încheiate între profesioniști, precum și cele încheiate între profesioniști și autoritățile publice; se instituie un regim mai sever de executare a obligațiilor autorităților publice rezultate din contractele încheiate cu profesioniștii; se stabilesc termene maxime de plată în raporturile dintre profesioniști, și dintre profesioniști și autoritățile publice; se reglementează o dobândă legală penalizatoare mai mare față de cea actuală, care este rata de referință a Băncii Naționale plus patru puncte procentuale și conform proiectului va fi plus opt puncte procentuale; se reglementează, conform Directivei, instituția daunelor-interese suplimentare minimale de 40 de euro/zi de întârziere; sunt prevăzute clauzele abuzive și criteriile de determinare a acestor clauze.

În consecință, vă solicităm adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele din Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Da, mulțumesc.

Comisia?

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Theodor-Cătălin Nicolescu:

Mulțumesc frumos.

În unanimitate de voturi, Comisia juridică, de disciplină și imunități propune adoptarea cu amendamente a proiectului de lege.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc mult.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, mergem mai departe.

Propunerile pentru amendamente admise și respinse, ați uitat, domnule deputat, timpii. Câte minute? Timpii - the timpii.

Video in format Flash/IOS

Domnul Theodor-Cătălin Nicolescu:

Scuzați-mă!

Un minut, având în vedere că toate amendamentele privesc chestiuni de exprimare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Să înceapă votul. Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

112 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă.

Mulțumesc foarte mult.

Intrăm pe amendamente admise.

De la primul până la al 5-lea amendament. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la al 6-lea amendament până la al 10-lea amendament. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la al 11-lea amendament până la al 15-lea amendament. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la al 16-lea amendament până la al 20-lea amendament. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la al 21-lea amendament până la al 25-lea amendament. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la al 26-lea amendament până la al 30-lea amendament. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Admise.

De la amendamentul 31 la amendamentul 36. Dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Admise.

Proiectul de lege merge la votul final.

Este lege ordinară.

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 17 october 2019, 16:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro