Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 24-04-2012

Ședința Camerei Deputaților din 24 aprilie 2012

14. Dezbateri:
- Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 621/2010),
- Propunerii legislative privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 178/2010),
- Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (Pl-x 628/2010),
- Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 339/2009) și a
- Proiectului de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (PL-x 206/2011). (rămase pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 339/2009 178/2010 621/2010 628/2010 206/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Stimați colegi,

În continuare, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Tot aici sunt și propunerile legislative care vizau aceeași modificare a Legii nr.38/20 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Inițiatorii acestui proiect de lege nu doresc.

În situația aceasta, solicităm comisiei sesizate în fond, Comisiei pentru industrii să ia cuvântul. Domnul vicepreședinte Alin Trășculescu.

Domnul Alin Silviu Trășculescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Avem un raport înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, asupra propunerii legislative privind modificarea și completarea art. 7 și a art. 55 din Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și asupra proiectului de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au reexaminat proiectele de lege și propunerile legislative în ședința din 23 aprilie 2012 și au hotărât în unanimitate întocmirea raportului înlocuitor asupra acestor acte normative și, totodată, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 38 din 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu amendamente admise și amendamente respinse prevăzute în anexă și respingerea celorlalte patru proiecte de lege.

În cuprinsul proiectului de Lege de modificare și completare a Legii nr.38/2003 au fost preluate și propunerile de amendare din propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, din propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

În raport de obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Prezentul raport înlocuiește integral Raportul asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, a propunerii legislative privind modificarea și completarea art.7 și art.55 din Legea 38 din 20 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, a proiectului de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și a proiectului de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, stimați colegi, intrăm în dezbaterea pe articole a raportului prezentat de către comisia sesizată în fond.

Vă rog să urmăriți cu atenție raportul comisiei, amendamentele admise, iar acolo unde se impune, să interveniți. Îi rog și pe membrii comisiei de specialitate să ocupe loc și să urmărească raportul.

Dacă la poziția 1 există intervenții?

Poziția 2?

Poziția 3?

Poziția 4?

Pozițiile 5, 6, 7, 8, 9...?

Poziția 10?

Poziția 11? Nu sunt intervenții.

La poziția 12? Nu avem nici aici intervenții.

Poziția 13?

Pozițiile 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26?

Pozițiile 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 și poziția 58? Nu mai avem alte intervenții, am finalizat și dezbaterea proiectului de lege și a celor patru inițiative legislative ce au fost luate în dezbatere.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.