Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/18-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

8. Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase (Pl-x 345/2010). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 345/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

53. Propunerea legislativă privind completarea și modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Din partea inițiatorilor, dorește să ia cineva cuvântul? Nu.

Vă rog, poziția Guvernului.

Domnul Marin Anton (secretar de stat, Ministerul Mediului și Pădurilor):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Obiectul de reglementare este completarea articolului 96 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, propunându-se reconversia amenzilor și contravențiilor aplicate.

Ministerul Mediului și Pădurilor vă roagă să adoptați, să votați pentru această propunere legislativă cu amendamentele admise și respinse în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule președinte, raportul comisiei.

Domnul Vasile Gherasim:

Pentru această propunere legislativă s-a întocmit raportul 26. Inițiator este senator Minerva Boitan, Grup parlamentar PNL.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru buget.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.96 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și completarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Scopul acestei propuneri legislative este reconversia amenzilor și contravențiilor aplicate celor care nu protejează natura sau nu respectă regimul substanțelor chimice periculoase în favoarea celor afectați direct de poluarea mediului.

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 17 mai 2010.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea propunerii legislative cu amendamentele admise și respinse care sunt redate în anexa la prezentul raport preliminar.

Propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

La punctul 2 sunt observații? Nu sunt.

La punctul 3, observații? Nu sunt.

Urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 4 june 2020, 5:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro