Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/18-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (PL-x 550/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 550/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

51. Proiectul de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Dacă Guvernul e pregătit?

Domnul Claudiu Constantin Stafie:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Propunerea legislativă care are ca obiect limitarea accesului membrilor consiliilor de administrație ale regiilor autonome sau societăților cu capital de stat la un singur consiliu de administrație, considerând că participarea membrilor în mai mult de un consiliu de administrație diminuează calitatea actului de management prin reducerea aportului fiecărui membru la actul de conducere.

Având în vedere considerentele prezentate, precum și punctul de vedere al Guvernului, de susținere cu observații și propunere, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri propune adoptarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei? Vă rog, domnul Neacșu.

Domnul Marian Neacșu:

Am să prezint eu raportul comisiei, doamnă președinte.

Raport asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Potrivit dispozițiilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională pentru acest proiect legislativ.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul, prin punctul său de vedere, transmis cu adresa nr.1450, susține adoptarea acestei inițiative sub rezerva însușirii observațiilor și propunerilor de la punctul 2, lucru care s-a observat și în cuvântul antevorbitorului meu.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil.

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, în scopul limitării accesului membrilor consiliului de administrație al regiilor autonome sau societăților comerciale cu capital majoritar de stat la un singur consiliu de administrație, în vederea îmbunătății activității manageriale în rândul acestora.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menționat în ședința din 23 noiembrie 2010.

La dezbatere au participat 21 de deputați din cei 22 de membri ai comisiei și, în urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și aprobare proiectul de Lege pentru modificarea art.13 alin.(3) lit.a) din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale în forma adoptată de Senat.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul grupurilor? Nu.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 30 may 2020, 5:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro