Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/18-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

48. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 337/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 337/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 92. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul. Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule deputat, sunteți de serviciu astăzi, aveți cuvântul.

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată prin adresa PL-x337 din 16 mai 2011 cu dezbaterea pe fond în procedură obișnuită a Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

La întocmirea prezentului raport, s-au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.9 al Legii nr.50 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, în sensul că autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența în momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul, terenul sau construcția, responsabilitatea aparținând solicitantului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. El a fost dezbătut în comisie și aprobat cu propunerea de adoptare.

Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat în forma inițială, în condițiile art.75.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Am fost foarte scurt.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale. Nu avem.

Vă rog să observați că nu avem amendamente admise sau respinse.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 5 june 2020, 20:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro