Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 09-11-2011

Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2011

48. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 337/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 337/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 92. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul. Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnule deputat, sunteți de serviciu astăzi, aveți cuvântul.

Domnul Victor Boiangiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată prin adresa PL-x337 din 16 mai 2011 cu dezbaterea pe fond în procedură obișnuită a Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

La întocmirea prezentului raport, s-au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități; punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.9 al Legii nr.50 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, în sensul că autoritatea emitentă a autorizației nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existența în momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești privind imobilul, terenul sau construcția, responsabilitatea aparținând solicitantului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. El a fost dezbătut în comisie și aprobat cu propunerea de adoptare.

Proiectul de lege a fost adoptat și de Senat în forma inițială, în condițiile art.75.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Am fost foarte scurt.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale. Nu avem.

Vă rog să observați că nu avem amendamente admise sau respinse.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.