Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 09-11-2011

Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2011

44. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă (Pl-x 774/2010). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 774/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

88. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Dacă din partea și inițiatorului sau inițiatorilor sunt intervenții? Nu avem.

Comisia sesizată în fond sau comisiile sesizate în fond?

Domnul Andronache din partea comisiei sesizate în fond, Comisia juridică de disciplină și imunități, raportul comun.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia de administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.119/1996.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această inițiativă legislativă. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă.

Guvernul susține adoptarea inițiativei.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.119/1996 în sensul ca primarii să poată delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă și viceprimarului.

Comisiile au analizat această inițiativă legislativă și au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților aprobarea propunerii legislative, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte.

Rog pe domnul ministru, Mihai Capră, secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor, să exprime poziția Guvernului.

Domnul Mihai Capră:

Întrucât observațiile noastre au fost preluate prin raportul celor două comisii, prin amendamentele admise, Guvernul susține aprobarea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, domnule ministru. La mulți ani pentru ziua de ieri!

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Nu.

Dezbatem raportul, stimați colegi. Vă rog să urmăriți amendamentele admise.

Dacă la poziția 1 din raport sunt observații? Nu avem.

Poziția 2, nu avem. Adoptată.

Poziția 3, nu avem. Adoptată și aceasta.

Cam acestea fiind cele trei poziții ale raportului care au fost adoptate, Propunerea legislativă rămâne pentru votul final.