Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/18-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

42. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat (Pl-x 271/2011). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 271/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

86. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem.

Din partea comisiei sesizate în fond? Domnule coleg, din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, aveți cuvântul.

Domnul Victor Boiangiu:

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa Pl-x 271 din 9 mai 2011, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.85/1992.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Guvernul susține aprobarea inițiativei legislative, sub rezerva însușirii propunerilor formulate.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.16 din Legea nr.85 privind vânzarea de locuințe.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea conform art.75, cu amendamentele admise, astfel cum sunt redate în anexa la prezentul raport.

La dezbaterile care au avut loc în ședința comisiei din 24 mai 2011 au participat domnul Jan Vraciu, director în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, și domnul deputat Petru Călian, ca inițiator.

Senatul a respins propunerea legislativă din 4 mai 2011. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt intervenții.

Intrăm în dezbaterea raportului comisiei sesizate în fond. Vă rog să urmăriți raportul. Dacă la titlul legii, poziția 1, există intervenții? Nu avem.

La poziția 2, articolul unic, nu avem intervenții. Raportul este adoptat. Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 june 2020, 17:12
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro