Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/18-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

35. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 (PL-x 555/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 555/2010

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

79. Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006.

Din partea inițiatorilor. Dacă dorește cineva să ia cuvântul din partea inițiatorilor? Nu avem.

Din partea Guvernului? Vă rog. Domnul secretar de stat Ivășchescu.

Domnul Nicolae Ivășchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Legea nr.319/2006 transpune în legislația națională prevederile Directivei-cadru nr.89/39/CC care a fost elaborată în scopul îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Potrivit prevederilor art.2 pct.8 din Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, accident colectiv, accidentul în care au fost accidentate cel puțin trei persoane în același timp și din aceeași cauză, în cadrul aceluiași eveniment.

Legiuitorul a avut în vedere această clasificare pentru ca, pe baza evidențelor realizate pe aceste categorii de accidente, să se colecteze date necesare pentru rapoartele statistice pe baza cărora se analizează starea de securitate și sănătate la nivel de societate comercială, de activitate economică sau la nivel național.

Modificarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006 nu este necesară, deoarece actele normative în vigoare răspund întocmai scopurilor propuse.

Față de cele prezentate, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale nu susține prezenta propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea grupurilor parlamentare? Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Aveți cuvântul, domnule coleg.

Domnul Ioan Cindrea:

Domnule președinte, de data aceasta, vorbesc din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială și o să prezint raportul Comisiei pentru muncă și protecție socială, comun cu Comisia pentru sănătate și familie.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege prevede modificarea art.31 din Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, prin structurarea art.31 în două alineate, care prevăd o clasificare distinctă a accidentelor de muncă, și anume, în raport cu urmările pe care le produc.

Membrii celor două comisii întrunite au analizat și hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Iar, din punct de vedere al Grupului parlamentar al PSD, pe care-l reprezint, având în vedere că este vorba de o modificare tehnică, o susținem.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulțumesc. Domnul vicepreședinte Cindrea a susținut și punctul de vedere al comisiei sesizate în fond, raportul comun și și punctul de vedere al partidului pe care-l reprezintă.

Dacă mai sunt alți lideri sau alți parlamentari care doresc să vorbească în numele grupurilor parlamentare? Nu avem.

Neavând amendamente, proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Domnul președinte Iulian Iancu, pentru o nouă precizare.

Vă rog, domnule președinte.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 june 2020, 16:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro