Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/18-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

28. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (PL-x 148/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 148/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

72. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului Comisiei Europene nr.1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Punctul de vedere al Guvernului, ca inițiator, vă rog.

Domnul Marin Anton:

Mulțumesc, doamna președinte.

Sunt Anton Marin, secretar de stat la Ministerul Mediului și Pădurilor.

Prezentul proiect de lege propune aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.1.005/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, promovată în 31 ianuarie 2011.

Având în vedere cele enunțate, vă rog să avizați favorabil prezentul proiect de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu mulțumesc.

Raportul comisiei, vă rog.

Domnul Zanfir Iorguș:

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond - în procedură obișnuită - cu acest proiect de lege.

Senatul a adoptat proiectul de lege în forma inițială, în ședința din 23 martie 2011, iar Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, la întocmirea prezentului raport, a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii specifice.

Fac precizarea că Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 octombrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții de utilizare a hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.159/2000.

Comisia a examinat proiectul de lege în data de 27 aprilie 2011. Din totalul celor 30 de membri ai comisiei au participat la dezbateri 30 de deputați.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Față de considerentele menționate mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise cuprinse în anexa de la prezentul raport.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Lucia-Ana Varga:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal va vota acest proiect de lege.

Sperăm, pe viitor, să nu mai avem ordonanțe de urgență, adică să nu acționăm doar când suntem constrânși de reglementările europene, și să venim cu proiecte de lege.

Prin urmare, vom vota acest proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Punctul l - Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului Comisiei Europene nr.1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2 - observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 3 până la punctul 9 - dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctele 10, 11, 12 - observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 11 april 2021, 1:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro