Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 09-11-2011

Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2011

28. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (PL-x 148/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 148/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

72. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului Comisiei Europene nr.1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Punctul de vedere al Guvernului, ca inițiator, vă rog.

Domnul Marin Anton:

Mulțumesc, doamna președinte.

Sunt Anton Marin, secretar de stat la Ministerul Mediului și Pădurilor.

Prezentul proiect de lege propune aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 pentru stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.1.005/2009 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, promovată în 31 ianuarie 2011.

Având în vedere cele enunțate, vă rog să avizați favorabil prezentul proiect de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu mulțumesc.

Raportul comisiei, vă rog.

Domnul Zanfir Iorguș:

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond - în procedură obișnuită - cu acest proiect de lege.

Senatul a adoptat proiectul de lege în forma inițială, în ședința din 23 martie 2011, iar Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, la întocmirea prezentului raport, a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii specifice.

Fac precizarea că Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 octombrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții de utilizare a hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.159/2000.

Comisia a examinat proiectul de lege în data de 27 aprilie 2011. Din totalul celor 30 de membri ai comisiei au participat la dezbateri 30 de deputați.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Față de considerentele menționate mai sus, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise cuprinse în anexa de la prezentul raport.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Lucia-Ana Varga:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Partidul Național Liberal va vota acest proiect de lege.

Sperăm, pe viitor, să nu mai avem ordonanțe de urgență, adică să nu acționăm doar când suntem constrânși de reglementările europene, și să venim cu proiecte de lege.

Prin urmare, vom vota acest proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Punctul l - Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului Comisiei Europene nr.1.005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2 - observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 3 până la punctul 9 - dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctele 10, 11, 12 - observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul rămâne la votul final.