Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 09-11-2011

Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2011

27. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989" (PL-x 32/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 32/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

71. Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944 - 1989".

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu.

Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Domnul Ioan Stanomir (președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Ioan Stanomir și sunt președinte executiv al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului.

Doresc să precizez că, ținând seama de actuala formă a proiectului de legislativ, Guvernul României nu susține adoptarea lui.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 9 martie - "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944 - 1989".

Camera Deputaților, potrivit dispozițiilor constituționale, este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această inițiativă legislativă.

Obiectul de reglementare este declararea zilei de 9 martie, ca Zi comemorativă a celor care s-au opus regimului totalitar comunist.

În urma dezbaterilor din Comisia juridică, de disciplină și imunități, s-a hotărât să se propună spre dezbatere și aprobare plenului Camerei Deputaților, cu unanimitate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Punctul 1 - Lege pentru declararea zilei de 9 martie "Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944 - 1989".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2 - observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 3, 4 și 5 - observații? Nu sunt. Adoptate.

Urmează votul final.