Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/18-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

20. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 812/2010). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 812/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiuni de lucrări publice și a contractelor de concesiuni de servicii.

Punctul de vedere al Guvernului?

Raportul comisiei. Domnul președinte Buda. A! Domnul Iancu, vă rog. Domnul Buda este angrenat într-o discuție.

Domnul Iulian Iancu:

Stimați colegi,

Doamnă președinte,

Comisiile de specialitate, respectiv Comisia juridică și Comisia pentru industrii și servicii, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă.

Senatul a respins inițiativa legislativă.

Guvernul nu susține adoptarea.

Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea lit.(i) a art.122 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.337/2006, în sensul că autoritatea contractantă să poată aplica procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare în situația în care valoarea acumulată a contractelor nu depășește 20% din valoarea contractului, față de 50% cât este în prezent.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei adoptarea propunerii legislative.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Domnul Toader. În cadrul dezbaterilor generale? Vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Grupul nostru susține aceste modificări. De-a lungul timpului am observat că achizițiile publice reprezintă un punct nodal în special în accesarea fondurilor europene. Cred că modificările aduse vor permite fluidizarea acestei modalități de obținere a fondurilor europene și în general a oricăror achiziții publice și cred că am făcut un mare pas înainte în special prin poziția pe care anumite firme care intrau în licitație găseau o soluție juridică să conteste în sistemul juridic, blocând, practic, investițiile. Modificarea va fluidiza și mai mult și sunt convins că efectele le vom vedea foarte repede.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 3 la punctul 15 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 16 la punctul 25. Observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 26 la 35 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 36 la punctul 47 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul rămâne la votul final.

Revenim la ordinea de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 june 2020, 17:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro