Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/18-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 09-11-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 9, 2011

16. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport (PL-x 716/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 716/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

61. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport. Punctul de vedere al Guvernului, vă rog.

Doamna Melinte, vă rog.

Doamna Doina Ofelia Melinte (președintele Autorității Naționale pentru Tineret și Sport):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Acest proiect de lege vizează reorganizarea prin comasarea direcțiilor pentru sport și respectiv a municipiului București cu direcțiile pentru tineret și, respectiv, direcțiile pentru tineret a municipiului București, într-o singură structură. Astfel, s-a făcut o reducere de personal, o reducere de cheltuieli și s-a format o singură structură deconcentrată numindu-se Direcția pentru sport și tineret a județului respectiv.

Guvernul susține acest proiect de lege și, de fapt, noi deja funcționăm de un an de zile sub această structură.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Raportul comisiei, vă rog, domnule Iorguș.

Domnul Zanfir Iorguș:

Deci, doamna președinte, stimați colegi, referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport, cele două comisii, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere și avizare în fond.

Pentru întocmirea raportului, comisiile au analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială, avizul Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înființarea direcțiilor județene pentru sport și tineret ca urmare a comasării prin fuziune a direcțiilor județene pentru tineret cu direcțiile județene pentru sport.

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate, membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 7 decembrie 2010 și au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Membrii Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport au dezbătut proiectul de lege în ședința din 8 februarie 2011 și au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în ședința din 17 noiembrie 2010.

Mai fac mențiunea că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și în urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților, adoptarea proiectului de lege în această formă adoptată de Senat.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu. Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 29 may 2020, 21:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro