Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 noiembrie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.131/18-11-2011

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
02-03-2021 (comună)
01-03-2021 (comună)
24-02-2021
17-02-2021 (comună)
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 08-11-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 noiembrie 2011

34. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (PL-x 181/2011). (retrimis comisiei)
 
consultă fișa PL nr. 181/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

44. Proiectul de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu.

Punctul de vedere al Guvernului. Vă rog.

Domnul Eugen Curteanu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Proiectul de lege supus atenției dumneavoastră reglementează cadrul general privind regulile de amplasare și de autorizare a mijloacelor de publicitate, pornind de la faptul că actele normative în vigoare ce reglementează domeniul activității de publicitate nu oferă un cadru reglementat coerent și corelat care să acopere și aspectele de calitate, coerență arhitecturală, siguranța mediului construit și natural, protecția peisajelor, monumentelor istorice și zonelor protejate, observăm cu toții în cadrul municipiilor și orașelor sau comunelor aflate în vecinătatea marilor orașe ocuparea excesivă și haotică a spațiului public cu mijloace publicitare care prin natura, conținutul sau modalitatea de amplasare și expresie au un efect negativ asupra calității mediului de viață al locuitorilor.

Pentru aceste motive, prezenta lege urmărește să acopere lipsa normelor unitare referitoare la aspectele anterior menționate, venind în sprijinul atât al autorităților locale, care, în baza cadrului general stabilit prin acest proiect, să poată realiza un regulament specific dedicat domeniului publicității, cu detalierea, în funcție de contextul local, cât și să asigure un just echilibru între interesul general și cel al cetățenilor și al operatorilor de publicitate.

Pentru aceste considerente, vă rugăm să fiți de acord cu actul normativ supus atenției dumneavoastră și cu raportul de adoptare propus de către Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, cu mențiunea că, într-adevăr, Departamentul legislativ face observația că data de 1 noiembrie 2011, prevăzută în art.56 alin.(1), nu mai este o dată realistă. Prin urmare, vă propunem data de 1 ianuarie 2012.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Raportul comisiei? Vă rog.

Domnul Sorin Ștefan Zamfirescu:

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată prin adresa din 11 aprilie 2011 cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Proiectului de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și avizul favorabil, cu un amendament admis și amendamente respinse, al Comisiei pentru industrii și servicii.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului general privind regulile de amplasare și de autorizare a mijloacelor de publicitate.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise și amendamente respinse, astfel cum sunt redate în anexă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform art.76 din Constituția României.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a examinat proiectul de lege în ședințele din 28 iunie și 26 iulie 2011.

La lucrările comisiei au fost prezenți 30 de deputați din totalul de 30 de membri.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Senatul a respins proiectul de lege în ședința din 6 aprilie, dar Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția României.

Pentru stenogramă, subliniem câteva corecturi care trebuie aduse textului proiectului de lege supus adoptării, și anume: la art.41, partea introductivă, trimiterea se va face la art.6, în loc de art.7.

De asemenea, pentru uniformitate în redactare, va fi folosită în tot cuprinsul legii sintagma "regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate", deoarece, în mai multe articole ale proiectului de lege, sunt diferite sintagme. Iar la art.56 alin. (1), a menționat și domnul secretar de stat, termenul de 1 noiembrie este deja depășit și propunem termenul de 1 ianuarie 2012.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog. Pe procedură, doamna Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Felul în care a fost prezentat raportul comisiei de fond ne-a arătat clar că sunt amendamente care nu au trecut prin comisie, iar, așa cum noi am primit proiectul de lege, ceea ce dânsul susține - înlocuiri și toate celelalte -, conform regulamentului, doamnă președinte, nu se pot face în timpul dezbaterilor, în condițiile în care acum am putea să așteptăm până se întrunește Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și toți să fie de acord.

De aceea, cred eu că regulamentul vă permite și dumneavoastră să întoarceți acest proiect de lege la comisie, pentru a se face toate adnotările și toate amendamentele pe care domnul deputat le-a prezentat, urmând să fie prezentat în ședința de mâine.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Petru Călian. Vă rog.

Domnul Petru Călian:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

După cum constatați și dumneavoastră, roata se învârte. Văd că este de serviciu PSD și cere la orice proiect bun retrimiterea la comisie. Însă, de această dată, doamna vicelider are perfectă dreptate. Fiind prorogată o dată, acest lucru se poate face în mod legal doar în comisie. Acceptăm retrimiterea la comisie, însă, pe un termen scurt, de o săptămână, astfel încât să ne încadrăm cu această lege, care să producă efecte de la 1 ianuarie 2012.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Supun la vot această propunere.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

34 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere.

Propunerea a fost acceptată și, înțeleg, termen o săptămână.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 3 martie 2021, 11:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro