Plen
Ședința Camerei Deputaților din 12 octombrie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.114/21-10-2011

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-08-2020 (comună)
12-08-2020
28-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 12-10-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 12 octombrie 2011

10. Supunerea la votul final:

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

    ................................................
 

Deci, putem să trecem la votul final.

Vă rog să luați loc și să introduceți cartelele.

 
Solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile, precum și prelungirea cu 15 zile a termenului de depunere a raportului comun asupra Propunerii legislative privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității naționale (Pl-x 499/2011). (adoptată)

La primul punct - solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită și, în consecință, prelungirea termenului constituțional de dezbatere și vot final de la 45 la 60 de zile, precum și prelungirea cu 15 zile a termenului de depunere a raportului comun asupra Propunerii legislative privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității naționale.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

250 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri.

Punctul 2 - revenim la el la sfârșit.

Intrăm în proiecte de hotărâri.

 
Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.10/2011 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru afaceri europene (PH CD 26/2011). (adoptat)

Punctul 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.10/2011 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru afaceri europene.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

252 de voturi pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. A trecut.

Legi organice - adoptări.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991 (PL-x 383/2011). (adoptat)

4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 și la 19 martie 1991.

Este lege organică.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru industrii și servicii propun adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

256 de voturi pentru, două împotrivă și 5 abțineri.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (PL-x 141/2011). (adoptat)

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CEE, precum și de modificare a Regulamentului Comisiei Europene nr.1907/2006.

Este lege organică.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități propun adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

260 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și o abținere.

Adoptată propunerea legislativă.

 
Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (Pl-x 429/2011). (adoptată)

6. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

262 de voturi pentru, două împotrivă și două abțineri.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (PL-x 659/2008). (adoptat)

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

Votul este deschis. Lege organică. Comisia pentru sănătate și familie propune adoptarea.

Vă rog să votați.

 

255 de voturi pentru, 4 împotrivă și 6 abțineri.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (PL-x 143/2011). (adoptat)

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare.

Este lege organică.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru industrii și servicii propun adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

261 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere.

 
Proiectul de Lege privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare (PL-x 418/2011). (adoptat)

9. Proiectul de Lege privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare.

Este lege organică.

Comisia pentru sănătate și familie propune adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

266 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri.

Trecem la legi organice - respingeri.

 
Propunerea legislativă pentru înființarea Studioului Teritorial Constanța al Societății Române de Televiziune (Pl-x 450/2011). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)

10. Propunerea legislativă pentru înființarea Studioului teritorial Constanța al Societății Române de Televiziune.

Este lege organică.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune respingerea.

Supunem la vot raportul comisiei.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

Voci din sală:

Termenul este depășit! Adoptare tacită!

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Da. Este corect. Adoptat tacit. Termenul constituțional pentru dezbatere și vot final a expirat; expiră în 11.X.2011.

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională (Pl-x 501/2011). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)

11. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională.

Lege organică

Prima Cameră sesizată, din nou; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final este 19.X.2011, potrivit Constituției și Regulamentului Camerei Deputaților.

Supun la vot raportul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, care propune respingerea - la punctul 11.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

145 de voturi pentru, 119 împotrivă și 4 abțineri

Nu a întrunit numărul de voturi necesare și va intra în dezbaterea plenului.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată ( Pl-x 500/2011). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)

12. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată.

Este lege organică.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propun respingerea propunerii legislative.

Votul este deschis. Vă rog să vă pronunțați asupra raportului.

 

154 de voturi pentru, 113 împotrivă, două abțineri.

Nu a întrunit numărul de voturi necesare.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (Pl-x 266/2011). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)

13. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.

Este lege organică.

Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională propun respingerea propunerii legislative.

Guvernul nu susține.

Votul este deschis. Vă rog să vă pronunțați.

 

150 de voturi pentru, 113 împotrivă și 4 abțineri.

Nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Raportul va fi discutat în plen.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.757 din 10/11/2008 (Pl-x257/2011). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

14. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare propune respingerea propunerii legislative.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

256 de voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri.

Raportul a fost admis.

Propunerea legislativă, prin urmare, a fost respinsă.

 
Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (Pl-x 320/2011). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

Este lege organică.

Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci propun respingerea propunerii legislative.

Voci din sală:

Acesta este punctul 16!

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Punctul 16. Supunem la vot punctul 16. Secretarul mi-a atras atenția că este același proiect. Dar, de fapt, era punctul 15. Ne exprimăm acum asupra punctului 16, da? Și revenim la punctul 15.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
 

149 de voturi pentru, 115 împotrivă și două abțineri.

Raportul nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Revenim la punctul 15.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008 (Pl-x 270/2011). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

15. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008.

Este lege organică.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare propune respingerea propunerii legislative.

Vă rog să votați.

 

251 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.

Proiectul a fost respins.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (PL-x 344/2011). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)

17. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Comisia pentru industrii și servicii propune respingerea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

153 de voturi pentru, 114 împotrivă, nicio abținere.

Nu a întrunit numărul de voturi necesare.

Prin urmare, proiectul va intra în dezbatere pe articole, în plen.

 
Proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare națională legală (PL-x 423/2010). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

18. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare națională legală.

Este lege organică.

Guvernul nu susține.

Comisia pentru muncă și protecție socială propune respingerea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

171 de voturi pentru, 80 împotrivă și 12 abțineri.

Proiectul de lege a fost respins.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 433/2010). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii.

Este lege organică.

Comisia pentru muncă și protecție socială propune respingerea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

180 de voturi pentru, 75 împotrivă, 7 abțineri.

Proiectul de lege a fost respins.

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării Zilei Naționale de Rugăciune ca sărbătoare legală nelucrătoare (Pl-x 672/2010). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

20. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, în vederea declarării "zilei naționale de rugăciune" ca sărbătoare legală nelucrătoare.

Votul este deschis.

Comisia pentru muncă și protecție socială propune respingerea.

Vă rog să vă exprimați.

 

232 de voturi pentru, 11 împotrivă, 18 abțineri.

Proiectul de lege a fost respins.

 
Proiectul de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 765/2010). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

La punctul 21, Proiectul de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii.

Comisia pentru muncă și protecție socială propune respingerea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

187 de voturi pentru, 73 împotrivă și opt abțineri.

Proiectul de lege a fost respins.

 
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar (PL-x 95/2011). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

La punctul 22, Proiectul de Lege pentru modificarea art.32 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar.

Este lege organică.

Comisiile juridică și pentru agricultură propun respingerea proiectului de lege.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

 

258 de voturi pentru, două voturi împotrivă, cinci abțineri.

Proiectul de lege a fost respins.

Domnul Máté András, vă rog.

 
 

Domnul Máté András-Levente:

Doamnă președinte,

Solicit o pauză de consultare de cinci minute pentru Grupul UDMR.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog, la fără 20 ne revedem.

 
  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului și a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România (PL-x 382/2011) (adoptat)

După pauză

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Reluăm votul.

Legi ordinare.

23. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului și a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România.

Este lege ordinară.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 
 

120 de voturi pentru, 94 împotrivă și opt abțineri.

Proiectul de lege a fost aprobat.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici (PL-x 412/2011). (adoptat)

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

Este lege ordinară.

Comisia pentru politică economică propune adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

146 de voturi pentru, 99 împotrivă și trei abțineri.

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (PL-x 413/2011). (nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de comisie)

La punctul 25, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.

Comisia pentru politică economică propune respingerea ordonanței de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

114 voturi pentru, 137 împotrivă și șase abțineri.

Rămâne pentru sesiunea următoare. Raportul comisiei nu a trecut.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății (PL-x 604/2010). (adoptat)

La punctul 26, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății.

Este lege ordinară.

Comisia pentru sănătate și familie propune adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea ordonanței de urgență.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

144 de voturi pentru, 110 împotrivă și două abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități (PL-x 504/2011). (adoptat)

27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2011 pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională propune adoptarea proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

147 de voturi pentru, 104 împotrivă și patru abțineri.

Proiectul a fost adoptat.

 
Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011 ( PL-x 494/2011). (adoptat)

La punctul 28, Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011.

Este lege ordinară.

Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

148 de voturi pentru, 110 împotrivă și nicio abținere.

 
Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 7 ianuarie 2011 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009 (PL-x 495/2011). (adoptat)

La punctul 29, Proiectul de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 7 ianuarie 2011 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009 și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009.

Este lege ordinară.

Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

144 de voturi pentru, 110 împotrivă și nicio abținere.

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Guernsey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 și în Guernsey, la 17 ianuarie 2011 ( PL-x 493/2011). (adoptat)

La punctul 30, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Guernsey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 și în Guernsey la 17 ianuarie 2011.

Este lege ordinară.

Comisia pentru buget propune adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

239 de voturi pentru, 9 împotrivă și 4 abțineri.

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției între România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993 ( PL-x 496/2011). (adoptat)

La punctul 31, Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției între România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993.

Este lege ordinară.

Votul este deschis.

Comisia pentru buget propune adoptarea.

Vă rog să vă exprimați.

 

251 de voturi pentru, un vot împotrivă și trei abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat.

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008 (PL-x 405/2011). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)

32. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune adoptarea.

Termenul pentru dezbatere și vot final este depășit.

Proiectul de lege se consideră adoptat în conformitate cu prevederile constituționale și regulamentare.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 9 decembrie 2010 (PL-x 406/2011). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)

La poziția 33, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 9 decembrie.

Termenul pentru dezbatere și vot final este, de asemenea, depășit.

Proiectul de lege se consideră adoptat în conformitate cu prevederile Regulamentul Camerei și Constituției.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură (PL-x 723/2010). (adoptat)

La punctul 34, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2010 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice propune adoptarea proiectului.

Vă rog să votați.

 

254 de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava (PL-x 90/2011). (adoptat)

La punctul 35, Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice propun adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

146 de voturi pentru, 99 împotrivă și cinci abțineri.

Proiectul a fost adoptat.

 
Proiectul de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizației anuale de membru cu drepturi depline al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) (PL-x 767/2010). (adoptat)

36. Proiectul de Lege privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizației anuale de membru cu drepturi depline al Asociației Oficialilor Electorali Europeni.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

244 de voturi pentru, 5 împotrivă și trei abțineri.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (PL-x 493/2009). (adoptat)

La punctul 37, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Comisia pentru buget și Comisia juridică, de disciplină și imunități propun adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

143 de voturi pentru, 108 împotrivă și 4 abțineri.

Explicarea votului, domnul Mircea Dușa.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Ordonanța nr.71 este cea care ieri, la dezbateri generale, a fost amplu dezbătută în plenul Camerei și se referă la eșalonarea plăților către acei bugetari care au obținut hotărâri judecătorești definitive și executorii, deși am insistat foarte mult asupra faptului că acest act normativ face parte dintr-un lung șir de acte normative prin care Guvernul Boc a tăiat drepturile salariaților și a tăiat dreptul românilor la viață.

De asemenea, tot ieri, și la Biroul permanent și a ajuns și la deputați, am primit o scrisoare de la Procurorul General al României și de la președintele CSM-ului, care ne spun că, prin adoptarea acestui act normativ, se încalcă grav legea și Constituția.

Ne atrag atenția că se încalcă Rezoluțiile și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, se încalcă prevederile art.21 din Constituția României, se încalcă prevederile Codului muncii, cele care precizează că plățile prioritare sunt cele salariale și la care mai adaug eu că se încalcă o decizie a Curții Constituționale, prin care textul acestui act normativ, care a fost adoptat, a fost modificat substanțial față de textul care a fost adoptat de Senat.

Pentru toate aceste considerente, Grupul parlamentar al PSD și Grupul parlamentar al PNL vor contesta la Curtea Constituțională acest proiect de lege.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului național de decorații și semnelor onorifice (PL-x 419/2011). (adoptat)

Trecem la următorul proiect, la punctul 38, Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului național de decorații și semnelor onorifice.

Este lege ordinară.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

150 de voturi pentru, 97 împotrivă, cinci abțineri.

Proiectul a trecut.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din folosința gratuită a Ambasadei Franței în România în folosința gratuită a Fundației Lycée Français Anna de Noailles (PL-x 512/2011). (adoptat)

Trecem la punctul 39, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din folosința gratuită a Ambasadei Franței în România în folosința gratuită a Fundației "Lycée Français Anna de Noailles".

Lege ordinară.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune adoptarea proiectului de lege.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

233 de voturi pentru, 13 împotrivă și șase abțineri.

Proiectul a trecut.

 
Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (PL-x 84/2011). (adoptat)

40. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege privind respingerea ordonanței.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

242 de voturi pentru, șase împotrivă și două abțineri.

Proiectul a fost adoptat.

Și la Capitolul Legi ordinare, Respingeri, avem un proiect:

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 368/2011). (adoptată)

41. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia pentru buget propune respingerea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

234 de voturi pentru, 13 împotrivă și 5 abțineri.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 13 august 2020, 3:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro