Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.93/16-09-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 06-09-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2011

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 147/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 147/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Continuăm dezbaterea cu poziția nr.11 din ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Cristian Irimie, vă rog să prezentați această poziție.

Domnul Cristian Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimate doamne și domni deputați,

Vă adresez rugămintea de a adopta prezentul proiect de lege, în baza raportului Comisiei pentru sănătate și familie, cu amendamentele respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond, o rugăm pe doamna președinte Rodica Nassar, președinta Comisiei pentru sănătate și familie, să prezinte raportul.

Vă rog, doamnă președinte, aveți cuvântul.

Doamna Rodica Nassar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată cu dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.

În ședința din 30 mai 2011, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie, pentru întocmirea unui nou raport, care înlocuiește raportul din 20 aprilie 2011.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru industrii și servicii specifice, avizul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, precum și punctele de vedere ale Ministerului Sănătății.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile art.73 din Constituția României, republicată.

Prin proiectul de lege menționat se modifică și se completează Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, în sensul transpunerii complete și aplicării corecte a prevederilor Directivei nr.9883 a Comisiei Europene din 3 noiembrie 1998, privind calitatea apei destinate consumului uman.

Printre modificările introduse enumerăm corectarea formulei de stabilire a cantității de nitriți la ieșirea din stația de epurare, precum și modificarea parametrului clor rezidual liber, prin care este stabilită valoarea minimă obligatorie la capăt de rețea.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie propune plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind calitatea apei potabile, cu amendamentele din anexă.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte.

Dacă la dezbateri generale dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Tinel Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Ia, să vedem cum sună calitatea apei la dumneavoastră, domnule deputat.

Domnul Tinel Gheorghe:

Da, mulțumesc, domnule președinte.

Am dorit să iau cuvântul pentru că aș fi vrut ca de la această tribună să trag un semnal de alarmă vizavi de aprobarea modificărilor la Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile. Noi știm că... și colegul meu de la Slobozia, Marian Neacșu, tocmai pentru că vreau să fie... să termine acest mandat proaspăt, fresh, așa cum a început această sesiune, știm că la Slobozia avem mari probleme cu apa potabilă. Și poate că modificările și concentrația minimă de nitriți acceptată prin lege se va implementa și se va auzi și la Slobozia.

Îl rog pe colegul meu să transmită un mesaj autorităților locale că au o mare problemă, că legea este pentru toată lumea. Și, știți foarte bine, stimate coleg, că, într-adevăr, la Slobozia calitatea apei potabile este o mare problemă.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Vă provocați reciproc.

Domnul deputat Marian Neacșu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnul Marian Neacșu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Evident că n-aș fi avut intenția să discut despre acest proiect normativ. Am parcurs materia, știu despre ce este vorba, dar, din nefericire, aș spune eu, că într-un mod necolegial colegul meu este mai preocupat de apa de la Slobozia decât de apa de la Fierbinți sau din toată zona Urzicenilor, care este cel puțin de aceeași calitate îndoielnică, ca și la Slobozia, numai că acolo sunt șanse și mai puține de a fi remediat acest lucru.

Referitor la actul normativ, pentru că nu țin neapărat să-i răspund Domniei Sale, ci țin să le răspund în mod deosebit alegătorilor noștri de la Slobozia, și ai Domniei Sale de la Fierbinți, acest act normativ este unul care reglementează într-un mod pozitiv și favorabil, pentru că transpune o directivă a Uniunii Europene.

Și, în consecință, vreau să vă asigur, domnule deputat, și vreau să-i asigur și pe toți cetățenii, și de la Slobozia, și din tot județul Ialomița, că apa de la Slobozia va avea calitatea stabilită în acest proiect normativ. (Interpelări din sală.)

Păi, n-o are, domnule deputat -, iertați-mă că intervin cu sala -, pentru că în momentul de față acest act normativ nu este în vigoare.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumim.

Spre liniștea locuitorilor din Slobozia, este foarte bună informația pe care ați adus-o.

Domnilor colegi, nemaiexistând intervenții cu caracter general, vă rog să-mi permiteți să trecem la dezbaterea pe articole a acestui proiect.

Să urmăriți cu atenție, toată lumea are... și domnul Călian are raportul, vă rog să urmăriți cu atenție. Este vorba de calitatea apei pe care noi o consumăm zilnic.

Poziția 1, dacă sunt observații, intervenții? Nu sunt.

Nr.crt.2 nu avem.

Pozițiile 3, 4, 5, 6 nu avem amendamente.

Dacă la poziția 7 dorește cineva să intervină? Nu avem nici aici doritori.

Pozițiile 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sunt nemodificate. Nu avem intervenții.

Poziția 15, ultima din raport, nu avem.

Raportul este adoptat.

Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Continuăm dezbaterea.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 10 july 2020, 13:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro