Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 21-06-2011

Ședința Camerei Deputaților din 21 iunie 2011

4. Supunerea la votul final:  
  4.7 Propunerea legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 (Pl-x 238/2011). (respins)
 
consultă fișa PL nr. 238/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

7. Propunerea legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004.

Lege organică.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune adoptarea propunerii legislative.

Guvernul nu a exprimat o poziție față de această propunere legislativă.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

153 de voturi pentru, 18 abțineri, 114 împotrivă.

Propunerea legislativă nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptată.