Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 iunie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.83/01-07-2011

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-04-2021
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 21-06-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 iunie 2011

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională (PL-x 158/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 158/2011

 

După pauză

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință.

Rog liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat să nu întrețină o atmosferă nefavorabilă dezbaterii în Camera Deputaților.

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință. Liderii grupurilor parlamentare au ajuns la un consens mai repede decât se așteptau și mă așteptam. Se renunță la propunerea de modificare a ordinii de zi.

În consecință, stimați colegi, intrăm în ordinea de zi propriu-zisă. Vă rog să manifestați aceeași atenție, aceeași disponibilitate spre dezbateri.

Pe poziția 2 avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Dacă inițiatorul este prezent? Vă rog, domnule secretar de stat, să prezentați punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Mihail Vasile-Ozunu (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 a instituit o etapă de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivității.

Procedura de revizuire a pensiilor recalculate a vizat toate acele pensii, care au fost calculate parțial sau integral pe baza salariului mediu brut pe economie, astfel că pentru identificarea actelor necesare, instituțiile cu atribuții în domeniu au trebuit să depună toate diligențele necesare.

Ordonanța și-a produs efectele, iar ele sunt pozitive.

Astfel, Ministerul Apărării Naționale a definitivat la 1 iunie procesul de revizuire a celor 76.885 de pensii ale cadrelor militare, care au ieșit la pensie din armată.

În urma revizuirii nicio pensie militară mai mică de 3.000 de lei, așa cum s-a angajat ministrul apărării naționale, în condițiile unei cariere complete, nu a fost diminuată, mai mult, au crescut.

Chiar și pentru pensionarii cu carieră incompletă, la 96% dintre ei le-au crescut pensiile, care au avut sub 3.000 de lei. În plus, și pentru 85% din pensionarii cu carieră completă și cu pensie peste 3.000 de lei pensiile au crescut. În aceste condiții, 90,2% din totalul pensiilor revizuite au crescut, fie că e vorba de carieră completă, fie incompletă.

Deciziile de revizuire se vor emite în intervalul 1 noiembrie - 31 decembrie 2011, astfel încât de la 1 ianuarie 2012 toți pensionarii militari să primească pensiile revizuite.

Totodată, în cadrul acestei activități, s-a realizat baza de date informatizată a armatei, astfel că întreaga evidență a activității militarilor a fost trecută de pe suportul fragil al hârtiei, în sistem digital informatizat.

Față de cele prezentate, vă adresăm rugămintea de a acorda votul dumneavoastră favorabil prezentului proiect de lege.

Mulțumesc

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, îl rog pe domnul președinte Paul Victor Dobre să prezinte raportul comisiei.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse, precum și punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în sensul prelungirii până la data de 31 octombrie 2011 a termenului în care să fie identificate actele necesare recalculării pensiilor.

Proiectul prevede că obligația identificării și transmiterii actelor necesare revine instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

De asemenea, se prevede ca pentru pensiile pentru care nu au putut identificate veniturile lunare realizate, se va utiliza cuantumul soldei de grad și al soldei de funcție minime, corespunzătoare gradului militar deținut.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege în forma prezentată, întrucât prin ordonanța supusă aprobării se instituie o etapă de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivității, în scopul de a nu sancționa persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reușit în intervalul inițial pus la dispoziție de legiuitor să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin.(3) din Constituția României, republicată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 13 voturi împotrivă. Au participat toți membrii comisiei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în condițiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care, supuse votului, au fost respinse.

Amendamentele respinse sunt redate în anexa la prezentul raport.

Domnule președinte, legat de amendamentele respinse, îmi permit să îmi rezerv timpul în cadrul dezbaterilor generale, explicând punctul de vedere al Grupului PNL.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

V-aș ruga să rămâneți la microfon. Suntem, conform art. 120 din Regulament, în procedură de urgență. V-aș ruga să propuneți timpul alocat pentru dezbaterea raportului, care cuprinde numai amendamente respinse.

Domnul Victor Paul Dobre:

Cred că se poate face pentru fiecare intervenție cinci minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Numai puțin, că n-am înțeles. Aici puneți un timp general, domnule, timpul general pentru dezbaterea raportului.

Domnul Victor Paul Dobre:

Pentru fiecare intervenție cinci minute. E propunere, domnule președinte.

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi, ați auzit propunerea domnului președinte: pentru fiecare intervenție la raport cinci minute.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 90 de voturi pentru, 78 împotrivă și o abținere, propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog. Domnul deputat Eugen Bejinariu din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Eugen Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule președinte Dobre, președinte al comisiei, cred că era foarte important și în mod special pentru stenogramă să consemnăm faptul că în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională acest raport a primit aviz favorabil, deoarece și amendamentele au trecut în această ședință.

Cred că este foarte important să se știe acest lucru. Pentru că în momentul în care a ajuns la Comisia pentru muncă, aceste amendamente nu au mai fost adoptate.

Prin urmare, trebuie să spunem tuturor și colegilor noștri din sală că în toată lumea armata este construită pe grade și funcții.

Domnul Boc, ca să îndeplinească un ordin al comandantului suprem, domnul Băsescu, a venit și a schimbat această ierarhie prin acest proiect de lege și această ordonanță. Ordonanță care, sigur, trebuie să spunem că a venit în urma unor frământări, lungi frământări și incoerență în tot ceea ce s-a făcut în modificarea pensiilor militarilor.

Mai mult de atât, în 1999, pentru interesul național, militarii din armata României au fost, mulți militari din armata României, mulți oameni cu carieră militară au fost trimiși acasă, tot din interes național. Și la momentul acela a fost aprobată o lege, care le-a dat niște drepturi. A venit domnul Boc și a dat la o parte această lege și a construit altă lege, care este o lege mai bună, pentru că este făcută de domnul Boc, neținând cont de problemele acelor oameni care la 35 de ani, la 40 de ani au fost trimiși acasă și sunt în continuare și stau acasă și au familii și nu sunt puțini, sunt foarte mulți acei oameni. Și nu sunteți interesați, stimați colegi, de acei oameni, ce fac și unde sunt. Și veniți acum și propuneți plenului Camerei Deputaților o lege strâmbă, exact așa cum spun: o lege strâmbă care, cum v-am spus, a inversat ierarhiile în armata României!

Trebuie să consemnăm și trebuie să spunem aceste lucruri, ca să știe populația României ceea ce face acest Guvern al Partidului Democrat Liberal, al domnului Boc și al domnului Băsescu: își bate joc de oameni!

Prin urmare, Partidul Social Democrat va susține acele amendamente din Comisia pentru apărare care au fost aprobate de comisie și răsturnate la Comisia pentru muncă, iar dacă nu, vom cere cu totul și cu totul alte lucruri să facem.

Mai mult de atât, în momentul în care vom veni la guvernare, vom schimba toate legile pe care le-ați aprobat și ați întors totul pe dos în țara aceasta!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Paul Victor Dobre, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi în timpul pe care îl are alocat grupul nostru să vă prezint, în primul rând, punctul de vedere al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă, un punct de vedere precis și concret. Este vorba de o structură care reunește peste 30.000 de cadre militare în rezervă, atât din apărare, cât și din poliție.

Principalele solicitări, care, de altfel, sunt și în amendamentele despre care vorbea colegul meu mai devreme, amendamente pe care le-am susținut atât în Comisia pentru apărare, unde au fost adoptate, cât și în Comisia pentru muncă, unde din păcate au fost respinse.

În cazul pensiilor prevăzute la alin.(1), pentru care cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011 nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad și al soldei de funcție, deținute de militar în perioadele respective, conform fișei personale a acestuia.

Modificarea se datorează faptului că un număr semnificativ de ofițeri și subofițeri au deținut funcții superioare gradului.

A doua solicitare. Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate și ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 rămân definitiv în plată conform cuantumurilor stabilite în decizia de revizuire.

Art.6, o completare: "Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate și ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 rămân în plată în cuantumurile din luna decembrie 2010."

Și un alineat nou la art.7, art.196 lit.r) din Legea nr.263/2010 se abrogă, menținându-se în vigoare prevederile referitoare la pensiile militare, cuprinse în Legea nr.80 privind Statutul cadrelor militare.

Subliniez și eu, așa cum subliniază și cei care solicită acest lucru, că ultimele trei propuneri au la bază art.15 alin.(2) din Constituție. Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile.

Doamnelor și domnilor,

Punctul de vedere al Grupului PNL este ca această ordonanță să fie adoptată cu amendamentele propuse de noi, întrucât dacă numai un singur om este lezat în drepturile sale constituționale, înseamnă că Parlamentul României nu respectă legea. Ce-a făcut Guvernul e răspunderea lui. Noi suntem cei care decidem.

Și dacă legea sancționează un singur om, contrar prevederilor constituționale, nu putem să adoptăm această lege.

Nu mai vorbesc de faptul că este vorba de mii de oameni, nu mai vorbesc de faptul că este vorba de oameni care au fost în serviciul militar, un serviciu care are restricțiile lui, un serviciu care are obligațiile lui și un serviciu în care și-au făcut datoria și în țară, și pe teatre de operațiuni.

PNL va susține aceste amendamente și facem un apel și către colegii de la putere, cel puțin să aibă înțelepciunea colegilor de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Vă mulțumesc. (Aplauze de la balcoane.)

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții?

pe procedură, doamna deputat Aura Vasile, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Ioan Oltean:

Numai puțin, rog domnii deputați să lase banca miniștrilor liberă.

Domnilor deputați, vă rog să poftiți în sala de ședință. Vă rog foarte mult.

Domnilor secretari, domnilor miniștri, vă rog să nu mai întrețineți un dialog cu domnii deputați în timpul ședinței.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule secretar, nu vreți să vedeți ce am de spus?

Domnul Ioan Oltean:

Domnule secretar de stat Iliescu, suntem în timpul dezbaterilor. Vă rog să fiți atent la dezbateri.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule Valentin Iliescu!

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnul Ioan Oltean:

Aveți cuvântul, doamnă.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule președinte de ședință,

Trebuie să fac o rectificare. S-a spus că amendamentele care au fost aprobate în unanimitate la Comisia pentru apărare au fost respinse la Comisia pentru muncă.

Trebuie să știți că unul dintre autorii acestor amendamente, domnul deputat Mircovici, a fost prezent în cadrul Comisiei pentru muncă, unde a prezentat și a susținut amendamentele Comisiei pentru apărare, unde, în prima fază, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, prin secretarul de stat și doamna general, pe care nu-mi aduc acum aminte cum o cheamă, au susținut amendamentele respective. Pentru că în acel moment am fi fost majoritari pe vot, în momentul în care noi am propus să facem dezbaterea mai departe, PDL-ul a solicitat amânarea cu o săptămână și, pentru că au pierdut la vot, au părăsit sala, noi rămânând fără cvorum de lucru.

În următoarea ședință, este important să știți că, în prima fază, reprezentanții Ministerului Apărării au susținut în continuare amendamentele Comisiei pentru apărare, ca, la un moment dat, secretarul de stat să primească un telefon și să nu mai susțină amendamentele Comisiei pentru apărare.

Stimați colegi,

Trebuie să vă aduc aminte că acest proiect de lege nu-și are rostul, pentru că, în acest moment, peste 21.763 de procese sunt câștigate de către militarii pensionari.

De asemenea, trebuie să știți că ceea ce se spune în această expunere de motive a proiectului de lege, care spune că se face această ordonanță pentru că a fost anulată hotărârea Ministerului Apărării de către instanțele judecătorești, domnilor, vă readuc aminte că ministrul apărării, de la acest microfon pentru Camera Deputaților și din fața Senatului, și-a dat cuvântul de onoare de bărbat de stat că, dacă o singură pensie va scădea sub 3000 de ron, el își dă demisia.

Nu înțeleg de ce încearcă să facă o altă aritmetică. Nu înțeleg de ce nu ia să citească ceea ce este un adevăr legislativ.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă deputat...

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Cu amabilitatea dumneavoastră, două minute.

Vreau să-i aduc aminte domnului ministru...

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog, numai puțin, doamnă deputat. Știți că eu vă prețuiesc și vă respect. Ați solicitat cuvântul pe procedură. Haideți, vă rog eu foarte mult, nu e procedură.

Doamna Aurelia Vasile:

Un minut.

Domnul Ioan Oltean:

Aveți un minut, dar vă rog foarte mult să vă încadrați într-un minut. Vă rog eu, nu mă puneți în situația neplăcută... Vă rog foarte mult, aveți un minut, dar vă rog să fiți corectă cu mine și cu sala.

Doamna Aurelia Vasile:

Un minut și finalizez.

Deci domnilor colegi și domnilor guvernanți,

Vreau să vă readuc aminte că în Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică, siguranță națională, precum și acordarea altor drepturi salariale personalului din aceste instituții, reglementa foarte clar că ei nu puteau să plătească contributivitate, pentru că militarii nu puteau să se fi asigurat în sistemul public, neîntrunind niciuna din condițiile impuse de art.5 din Legea nr.19/2000, deoarece nu și-au desfășurat activitatea în baza unui contract de muncă. Iar regimul incompatibilităților, impus de legea statutară, Legea nr.80/1985 privind Statutul cadrelor militare, nu le-a permis să aibă vreo altă calitate care să le permită asigurarea în acest sistem.

Deci, domnilor, de la Cuza, atunci când au apărut primele legi care stabileau salarizarea și condițiile de pensionare, e prima oară când cineva îndrăznește să-și bată joc de Armata română. Și cine? Generalul, care, spune el, conduce Armata română. Se învârt în mormânt, în acest moment, eroii armatei.

Domnul Ioan Oltean:

Ați depășit minutul...

Doamna Aurelia Vasile:

Vă rog să nu votați, și să fiți de acord cu amendamentele comisiei pentru apărare.

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi,

V-aș ruga să aveți în vedere că, la dezbateri generale, conform regulamentului, ia cuvântul un singur reprezentant de grup parlamentar.

De asemenea, dacă cereți pe procedură intervențiile, vă rog s-o faceți pe procedură, nu mă puneți în situația neplăcută să vă întrerup sau chiar să vă închid microfonul. Nu-mi face deloc plăcere să am o asemenea atitudine.

Domnul deputat Kerekes, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Domnul președinte Dobre a vorbit despre trei amendamente ale acestei Legi de aprobare a Ordonanței nr.1. Ultimele două categoric vizează restabilirea situației anterioare recalculării pensiilor, adică anulării prin Legea nr.119/2010 a pensiilor speciale.

Vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit. Am tot respectul față de armată. Am tot respectul față de cadrele militare din armată, care și-au făcut datoria totdeauna față de patrie, față de popor.

Dar, dacă prin aceste amendamente restabilim situația fostelor cadre ale securității, ale torționarilor, atunci facem o mare nedreptate. Dar mai mare nedreptate am făcut prin faptul că, dacă restabilim aceste pensii ale torționarilor, dar am luat prin aceeași Lege nr.119 pensiile reprezentanților noului regim, ale parlamentarilor care au militat mai mult sau mai puțin timp pentru democratizarea țării... Da, am luat! Și atunci vom vedea ce vom face cu această ordonanță. Retrimitem? Nu intră în competența mea să propun retrimiterea. Liderii de grup pot să facă acest lucru. Dar trebuie să ne gândim la aceste aspecte.

Trebuie să aprofundăm această problemă, pentru că am făcut o mare nedreptate.

Deci nu poate fi aceeași situație, că unora le dăm înapoi pensiile, iar altora le luăm. Le dăm torționarilor pensiile înapoi, iar acelora care, totuși, sunt reprezentanții noului regim, le luăm. E corect acest lucru, vă întreb? Nu.

Deci, ca atare, putem să retrimitem în comisie, dar trebuie să gândim pentru viitor.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Îl rog pe domnul deputat Marius Rogin să ocupe loc în sala de ședințe și-i atenționez pe domnii secretari de stat că dacă mai au de întreținut dialog cu colegii din sală să poftească afară.

Domnul deputat Calimente. Pe procedură, înțeleg. Vă rog.

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Aș vrea să spun mai mult decât pe procedură, în calitate de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, câteva cuvinte. Pentru că, sigur, din partea comisiei nu s-a exprimat nimeni.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, îngăduiți-mi să vă amintesc că, în această fază, nu există o asemenea procedură. Din partea comisiei vorbește președintele, care prezintă raportul, și din partea grupurilor parlamentare vorbește câte un reprezentant. Nu suntem în situația în care membrii comisiei să vină să aducă explicații suplimentare față de cele pe care le-a prezentat președintele comisiei.

V-aș ruga dacă aveți pe procedură să interveniți pe procedură, altfel o să mă obligați să vă iau cuvântul.

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Știți foarte bine că domnul Dobre și-a exprimat părerea din partea Comisiei pentru muncă și de foarte multe ori foarte mulți dintre colegii noștri au mai intervenit. Nu vroiam să vă spun că iau cuvântul pe procedură și să spun altceva.

De aceea, vă cer îngăduința să vă spun câteva cuvinte. N-am să vorbesc o jumătate de oră.

Domnul Ioan Oltean:

Aveți un minut, domnule deputat. V-aș ruga să vă încadrați în acest timp, v-aș ruga foarte mult.

Domnul Mihăiță Calimente:

Vă mulțumesc.

La elaborarea acestei legi s-a pornit de la o minciună: că noul sistem de pensii are la bază principiul contributivității. Este clar că militarii n-aveau cum să aibă la bază acest sistem al contributivității.

A reieșit un haos în urma adoptării acestei ordonanțe. În timpul recalculării pensiilor militare, și-au dat seama că rezultă un dezastru. Reacțiile celor nedreptățiți i-au făcut să corecteze această eroare făcută și au început să accepte cu ochii închiși adeverințe și documente fără acoperire, creând alte nemulțumiri.

Multora le-a crescut pensia, dar nu mai există echitate și echilibru în ceea ce s-a creat. Subofițerii au primit pensii mai mari decât ofițerii. Unele arme sunt mai speciale decât altele. La condiții egale, unora li s-a dublat sau triplat pensia, altora le-a scăzut cu 10%.

Ați reușit să divizați și pensionarii militari.

Cel mai grav este faptul că militarii nu mai au statutul pe care l-au avut. Se vor certa între ei, unii vor fi mulțumiți, alții nu vor fi mulțumiți. Vor fi asmuțiți unii împotriva celorlalți. Acești oameni trebuie să fie siguri pe poziția lor, și nu la mila unui ministru sau al altuia, în așa fel încât nimeni să nu le poată mâine ceea ce au primit astăzi.

În consecință, dacă nu se adoptă amendamentele pe care noi le-am propus, acest haos va fi instituționalizat și vom avea pensionarii împărțiți în două, așa cum și-a dorit domnul ministru Oprea. Acolo, cei care-l sprijină pe domnul ministru Oprea, și aici cei care sprijină drepturile pensionarilor. (Aplauze prelungite de la balcon.)

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnul secretar al Biroului permanent, Mircovici. Aveți cuvântul, domnule secretar.

Domnul Niculae Mircovici:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor,

Ca membru al Grupului parlamentar al minorităților naționale, vreau să spun că grupul va vota Ordonanța de urgență nr.1.

Ca membru în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, ca fost militar și ca om care s-a zbătut pentru tot ce înseamnă corectitudinea unui astfel de sistem și a unui angajament pe care un stat îl ia cu structurile sale de apărare, ordine publică și siguranță națională, vă rog să-mi îngăduiți să fac câteva reflecții. Și prima dintre ele este aceea că este inadmisibil să tratăm o lege care se referă la stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate militarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională cu aceeași monedă cu care tratăm o lege care se referă la eutanasierea câinilor fără stăpân.

În niciun caz n-avem voie să încercăm să facem un joc politic dintr-o problemă de această natură. Sigur că cel mai puțin vinovați în tot ceea ce discutăm noi astăzi sunt militarii.

Prin Legea nr.164/2001, s-a stabilit în mod clar o nevoie, o măsură, o reglementare legală pentru ca Armata română să intre în structurile Alianței Nord-Atlantice, și aceasta a fost legea privind pensiile militare, după ce fusese votată o lege prin care s-au recalculat, un sistem de pensii, Legea nr.19/2000.

Deci caracterul special al acestei legi a fost determinat de o obligație pe care și-o asuma România pentru a intra în structurile euroatlantice. Dar deja, aici, asta e istorie și probabil că va rămâne pentru acest moment ca istorie.

Prin Legea nr.119/2010, lege care - trebuie să ne amintim toți -, nu a fost votată, nu a fost discutată și votată în Parlamentul României, ci a fost o lege pentru care Guvernul Boc și-a asumat răspunderea, răul a fost făcut.

În aceste condiții, după intrarea în vigoare a Legii nr.119/2010, noi am fost puși în situația de a găsi soluții pentru ca răul acesta să devină, pentru cei care nu-l meritau, mai mic. Și aici, cei care doresc să mă contrazică, cu tot respectul, îi invit la tribuna Parlamentului, mai ales dacă sunt profesori universitari.

Vreau să spun că structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională, miniștrii, șefii acestor structuri s-au zbătut pentru ca acest rău să fie mai mic. N-are rost să ne ascundem după deget, unii de o culoare politică și alții de altă culoare politică. Eu vă prezint exact ce s-a discutat și în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Căderea pensiilor militare ar fi ajuns la până la 70%, în condițiile în care nu se înscriau în acele pensii nesimțite, cum nu se înscriu nici acum.

Și atunci, modificările care au fost făcute pe parcurs, prin Legea nr.119 și după aceea adoptate în Legea nr.263/2010, au oferit posibilitatea ca marea majoritate a pensiilor militare să nu scadă. Și acest lucru este o realitate. Pe site-ul Ministerului Apărării sunt prezentate peste 90% din pensii, care au crescut.

Da, chiar dacă supăr pe unii dintre dumneavoastră, este și meritul faptului că întreaga conducere politică a Ministerului Apărării Naționale din momentul de față este formată din foști ofițeri activi. Este un adevăr pe care n-avem niciun motiv să nu-l luăm în seamă.

Atât ministrul apărării, cât și secretarii de stat de la acest minister sunt foști ofițeri activi și s-au zbătut, din acest punct de vedere, pentru ca răul să fie puțin mai mic. Cu tot respectul vă reamintesc acest lucru și trebuie să-l recunoaștem.

Mai departe, aș vrea să mai fac o precizare. Dacă am ajuns ca aproximativ 10% din pensii să fie scăzute în momentul de față, există acel palier al celor care au lucrat după pensionare și, în care, prin recalculare, se pot socoti veniturile pentru care au contribuit mai departe. Probabil că vom rămâne pe undeva pe la 7-8% din pensii care vor fi scăzute.

Am convingerea, ca om de formație juridică și ca om care a studiat hotărârile instanțelor de judecată începând de la Vaslui până la Craiova, de la Teleorman, de la Vâlcea, de la Cluj, de la Curtea de Apel Timișoara, că toate procesele militarilor cărora le va scădea pensia, chiar dacă noi nu vrem să votăm acest lucru, vor fi recalculate și oamenii își vor câștiga drepturile.

Cine va pierde? Va pierde de două ori Statul român. O dată va pierde prin faptul că va plăti niște cheltuieli de judecată pe care va trebui să le suporte pentru procesele pierdute, avocații părților care acționează în instanță, iar pe de altă parte va pierde pentru faptul că și-a târât cei mai demni și mai devotați dintre oameni, care au avut ca regim de lucru 24 de ore din 24 pentru țară, că-i va duce în fața barelor de judecată.

Am încredere însă că instanțele vor rezolva o astfel de problemă, pentru că s-a făcut o afirmație aici...

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să vă apropiați de sfârșitul intervenției, domnule secretar.

Domnul Niculae Mircovici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mai am zece secunde și termin cele cinci minute.

Pentru că s-a făcut o afirmație aici, legată de torționari, aș vrea să vă rog să facem diferența între ce înseamnă câinii fără stăpân și ce înseamnă dobermanii adevărați, care ne păzesc gospodăriile.

Nu cred că în armată găsim astfel de torționari la care s-a făcut referire.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar, domnule deputat.

Pe procedură, domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi și mai ales stimate coleg,

Aș vrea să atrag atenția că am avut aici, în față, o ocazie nefericită să asist la argumentarea unui vot imperativ.

Dumneavoastră ne-ați explicat că, deși nu sunteți de acord cu această legiferare, deși nu sunteți de acord pe fond, și ați adus argumente în sensul acesta, votați, totuși, împreună cu Guvernul, un vot imperativ dat, deci nu un vot de conștiință.

Să știți că toată disertația dumneavoastră este anticonstituțională. Eu sunt de acord să fiu de partea celor care au pierdut șansa de a-și duce până la capăt serviciul pe care s-au angajat sub jurământ, și anume militarii români, care au făcut un sacrificiu în momentul în care, datorită obligațiilor politice pe care statul român și le-a luat, au ieșit din sistemul militar înainte de termen. Oameni care astăzi sunt acuzați de președintele țării și comandantul suprem al armatei că ar fi cei care nu și-au îndeplinit în integralitate obligațiile față de armată. Acești oameni, nu numai că n-au nicio vină, au meritul de a fi înțeles la timpul respectiv că trebuie, cu compensații, cu alte obligații asumate de statul român, să renunțe la haina militară și la cariera militară pentru care juraseră.

Dar dumneavoastră ați venit aici să ne spuneți că, deși lucrurile stau așa, trebuie să votați, mi se pare că, sub această cupolă, este inadmisibil să auzim asemenea argumentații.

Iertați-mă, stimate coleg!

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

Aș vrea și dumneavoastră să mă iertați, domnule Bogdan Duvăz, că ați cerut cuvântul pe procedură și ați intrat pe fond.

Îl rog pe domnul secretar, drept la replică un minut.

Și v-aș ruga, stimați colegi, dacă solicitați cuvântul pe procedură, vă rog să interveniți pe procedură. Nu mă puneți în situația neplăcută să vă fac observații.

Domnul Niculae Mircovici:

Vă mulțumesc foarte mult.

De fapt, n-aș putea să spun că este un drept la replică. Nu e vorba neapărat de o replică, ci e vorba de o simplă explicare.

Deci, pe de o parte, am exprimat poziția Grupului parlamentar al minorităților naționale, și mi se părea corect să fac treaba aceasta, pe de altă parte, am adus o serie de argumente pe care le-am susținut și în Comisia pentru apărare.

Conform regulilor democrației, dacă nu am câștigat acolo, nu aveam dreptul să exprim alt punct de vedere decât cel pe care l-am exprimat atunci.

Și, distinse domnule ministru, vreau să vă mai spun un lucru. În momentul de față suntem în situația de a alege între două variante: dacă din punct de vedere juridic Ordonanța nr.1, să zicem, nu ar trece, eu aș întreba care este baza legală de plată a pensiilor militare în momentul de față, ar fi prima, și a doua, care-i mult mai complicată, este aceea că, prin această ordonanță, chiar dacă Guvernul nu a vrut să crească niște pensii, la 90% dintre oamenii din armată le-a crescut. Probabil că a fost de acord cu importanța socială a muncii pe care aceștia au desfășurat-o.

Noi n-avem voie să tăiem un bun care a fost câștigat printr-o reglementare pe care a făcut-o Guvernul României.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul deputat Mocanu. Imediat, domnule Popa.

Domnul deputat Mocanu. Pe procedură, domnule deputat.

Domnul Vasile Mocanu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Am așteptat până acum, am crezut că domnul președinte de ședință vine în fața microfonului să ne ceară scuze sau să facă justificarea de ce a venit cu o oră mai târziu la ședință.

Protestez în fața Camerei Deputaților pentru acest lucru și cer președintelui Camerei Deputaților să vină la acest microfon și să explice pentru ce a venit cu o oră mai târziu.

Am această rugăminte pentru faptul că degeaba crede dânsul că, dacă este și secretar general al Partidului Democrat Liberal, aici, în Camera Deputaților poate să facă ceea ce vrea dânsul... și mai mult nu vreau să mai spun.

Domnul Ioan Oltean:

Unde dai și unde crapă, domnule deputat!

Vă rog, domnul deputat Popa, vă rog să poftiți în sală, domnule deputat.

Domnul Octavian-Marius Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă cer ca, la calculul votului, să nu luați în considerare votul domnului deputat Mircovici, să-l scutim de această - să zicem - dihotomie între conștiința domniei sale și un vot imperativ, întrucât un vot imperativ nu poate fi luat în considerare.

Și, dacă-mi permiteți, încă 30 de secunde, un drept la replică pentru cineva care a invocat faptul că a trebuit să scădem pensiile pentru că trebuie să-i pedepsim, în felul acesta, pe foștii torționari.

Tatăl meu, fost ofițer de carieră, a ajuns în pușcărie ca deținut politic, trădat, dat pe mâna miliției de doi foști colegi (întotdeauna a existat trădare), cărora le-a reproșat faptul că au dat mândria militară și s-au făcut hingheri de oameni.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat...

Domnul Octavian-Marius Popa:

Eu unul cred că tatăl meu, care-i mort, nu ar fi fost bucuros ca o nedreptate să fie reparată prin alte nedreptăți și nu cred că vreodată e posibil așa ceva.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat...

Domnul Octavian-Marius Popa:

De aceea, vă rog frumos să nu mai invocați argumente de genul: trebuie să lovim în pensiile militarilor, pentru că, în cadrul lor, sunt și foști ofițeri de securitate.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat...

Domnul Octavian-Marius Popa:

Fiecare trebuie judecat pentru faptele lui și... (I se întrerupe microfonul.) ... nu luate decizii economice cu caracter general.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

Eu vă respect pe toți, vă rog să mă respectați și dumneavoastră pe mine.

Vă rog foarte mult. Eu cred că suntem într-o instituție în care, în primul rând, trebuie să ne respectăm și să respectăm... în măsura în care putem.

Doamna Aura Vasile, vă rog, pe procedură.

 

Doamna Aurelia Vasile (din bancă):

Drept la replică.

Domnul Ioan Oltean:

Drept la replică cui, doamna deputat?

Doamna Aurelia Vasile:

Domnul secretar general.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul secretar general nu v-a pomenit numele. Doamna Aura Vasile, nu mă supărați, că nu cred că... 30 de secunde, doamna deputat, vă rog foarte mult.

Doamna Aurelia Vasile:

Am să-i răspund domnului deputat Mircovici că Ordonanța nr.1 nu este așa cum dânsul a calificat-o, ci aș putea să spun că este transfer și manipulare de fonduri fără acte justificative. Acest fapt constituie un fapt penal, pasibil de închisoare atât pentru ordonatorii de credite, cât și pentru legiuitori câteodată.

De aceea, vreau să vă spun că tot războiul de imagine: poporul contra militari, ofițeri contra subofițeri, cei care au stagiul complet sau stagiul incomplet, în acest moment nu a făcut decât să dea peste cap întreg sistemul militar, în condițiile în care cei cu grade, dintr-o dată, s-au văzut că sunt niște cetățeni neutri și care nu mai au statut de militari.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Doamna Aurelia Vasile:

Mă voi întreba, în momentul în care va fi o concentrare, cum vor răspunde acești oameni?

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să nu mai abuzați de bunăvoința și simpatia pe care o am față de dumneavoastră.

Stimați colegi,

Domnule Solomon, aveți un nume predestinat spre înțelepciune. Sper că nu ne puneți în dificultate și să credem altceva.

Domnul Adrian Solomon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu voiam să fac apel să trecem la dezbaterea pe articole, poate așa vom tranșa chestiunea amendamentelor Comisiei de apărare...

Domnul Ioan Oltean:

Uite c-ați confirmat ceea ce spuneam eu.

Domnul Adrian Solomon:

...amendamente care au fost susținute de reprezentantul Ministerului Apărării, cel puțin la Comisia de muncă, exact zece minute. cam atât ține onoarea unui general al armatei române, făcut general de domnul Băsescu.

Domnul Ioan Oltean:

Ați făcut o propunere pe care nu o...

Domnul Adrian Solomon:

Tot la fel, domnule președinte, am văzut astăzi cum domnul Mircovici, intrat la guvernare colonel...

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat...

Domnul Adrian Solomon:

...făcut general tot de domnul Băsescu...

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Solomon...

Domnul Adrian Solomon:

...are onoare de exact două săptămâni.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Solomon, vă rog să m-ascultați. V-am dat cuvântul pe procedură. Ați făcut o propunere de a trece la dezbatere. Am reținut-o. Vă rog să poftiți în sală.

Domnul Adrian Solomon:

Tocmai, apelul meu către colegii noștri ar fi să fim măcar noi onorabili, dacă generalii făcuți de președintele Băsescu n-au onoare nici cât genunchiul broaștei. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

S-au spus vrute și nevrute...

Trecem la dezbaterea raportului.

(Domnul deputat Adrian George Scutaru dorește să intervină.)

Vă amintesc că acest raport cuprinde doar amendamente respinse. Cred că aceste amendamente sunt...

Doamnă Aura Vasile, vă rog să aveți puțintică răbdare. Nu sunteți dumneavoastră cu ordinea aici. vă rog eu foarte mult. Am secretari de ședință și dânșii mă atenționează ce se întâmplă în sală, și nu dumneavoastră.

Înțeleg că amendamentele respinse cuprinse în raport se vor susține. Vom trece la dezbaterea raportului, cu amendamente respinse.

Domnule coleg, dacă nu intrați pe procedură, vă promit că vă tai microfonul.

Vă rog, pe procedură, strict, pe procedură. Pe regulamentul Camerei Deputaților.

Domnul Adrian George Scutaru:

În mod surprinzător, domnule președinte de ședință, voi face o propunere procedurală.

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog.

Domnul Adrian George Scutaru:

Este dreptul opoziției de a-și susține amendamentele în plen sau în comisii. Ați impus în Comisia de muncă anularea acelor amendamente votate de Comisia de apărare și care îndreptau nedreptățile conținute în Ordonanța nr.1.

În consecință, vă rugăm să dispuneți retrimiterea la comisie, fiind convins că cei care în primă instanță, în Comisia de muncă, au votat împotriva acestor amendamente vor avea un dram de onoare și-și vor reconsidera poziția.

Atunci când ați procedat la acest proces de recalculare a pensiilor militare ni s-a spus că sunt pensii nesimțite în armată, că se vor facem economii la bugetul de stat. Vreau să vă spun, conform noii recalculări, cheltuielile lunare cresc cu 28.198.827 de lei, cu un plus de 18,86%. Unde sunt economiile la bugetul de stat? Ne-a spus cineva, domnule prim-ministru, domnilor guvernanți, câte mii de oameni din armată, Interne și SRI au fost implicați în procesul de recalculare și cât a costat pentru buget această recalculare? Concediem polițiști, dar pe de o parte bulversăm un sistem cu o lege, cu o ordonanță de care nu era nevoie.

Le-ați luat demnitatea de militari...

Domnul Ioan Oltean:

Domnule coleg...

Domnul Adrian George Scutaru:

...le-ați anulat statutul social... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să poftiți în sală. Ați făcut o propunere de retrimitere către comisie...

Domnule deputat, ați cerut pe procedură, v-am dat cuvântul pe procedură.

Vă rog.

Domnul Adrian George Scutaru:

Domnule președinte,

Toate grupurile parlamentare și-au exprimat punctul de vedere. aș vrea să întreb și să vă întreb, poate dacă nu o fac colegii din Comisiile de muncă sau de apărare din PDL, o faceți dumneavoastră, am vrea să auzim și punctul de vedere al Partidului Democrat Liberal, să explice militarilor și celor din sindicatul cadrelor militare aflați în prezent în plen de ce impun o asemenea ordonanță. Cred că aveți bunul-simț să explicați poporului de ce ați venit cu asemenea ordonanță. Toate grupurile parlamentare au vorbit, mai puțin PDL-ul.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, ați epuizat timpul pe care-l aveați suplimentar.

Vă rog.

Domnilor colegi,

Domnul deputat Scutaru a propus retrimiterea către comisie a acestui proiect de lege pentru analiză suplimentară.

Supun votului dumneavoastră această propunere. Vă rog să votați.

88 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă, 8 abțineri. Propunerea nu a trecut.

Intrăm în dezbaterea raportului comisiei sesizate în fond.

Vă rog să urmăriți cu atenție amendamentele, și cei care doresc să intervină să o facă.

La numărul curent 1.

Domnule deputat George Scutaru, vă rog să interveniți pentru susținerea amendamentului.

Domnul Adrian George Scutaru:

Stimați colegi,

Primul amendament care a fost propus de Comisia de apărare se referă la necesitatea utilizării cuantumului soldei de grad și al soldei de funcție îndeplinită în perioada respectivă, și nu a cuantumului soldei de grad și al soldei de funcții minime corespunzătoare gradului militar deținut.

Considerăm că printr-un asemenea amendament se elimină caracterul abuziv al prevederii actuale care vizează diminuarea pensiei din motive care nu țin de vinovăția pensionarului pentru dispariția datelor referitoare la veniturile realizate de acesta. Iar informațiile referitoare la grad și funcție se găsesc în memoriul personal al fiecărui cadru militar, precum și în ordinul de zi pe unitate.

Și aș vrea să vă citesc un mesaj primit de la un general aflat într-o asemenea situație, un general care nu a primit stelele la foc automat, ci a lucrat și la cartierul general al NATO și căruia nu i se regăsesc 17 ani din activitate. Este vorba de generalul maior în rezervă Iordache Olaru: "Doresc soluții. De reținut că soluția pe care o prevede ordonanța de urgență pentru cei 17 ani negăsiți în arhive nu poate substitui retribuțiile pe care le-am avut. Nu pot accepta ca jumătate din anii pe care i-am petrecut în armată să fie anulați de o ordonanță de urgență samavolnică. Doresc să mi se recalculeze pensia așa-zis nesimțită doar pe baza veniturilor corecte pe care le-am avut. Menționez că nu doresc un răspuns de circumstanță. Este al treilea rând de adeverințe pe care le primesc de la Ministerul Apărării și constat cu resemnare că anii pentru care nu se regăsesc veniturile corecte cresc de la 13,5 ani la 196 de luni, deci, la 17 ani. În plus, nu voi accepta pentru anii lucrați la Cartierul General al NATO să mi se considere solda la funcția minimă a gradului avut. Pentru cei care nu cunosc ardoarea cu care am lucrat în domeniul integrării în Alianță, îi rog să ceară detalii și să afle că am lucrat la maximumul potențialului meu."

Și nu numai generalul maior Olaru se află în această situație, ci peste 7.000 de ofițeri ai armatei române.

În consecință, vă rog, domnilor colegi, domnule general Bădălan, domnule general Mircovici, dacă mai țineți la spiritul de corp și dacă considerați că mai faceți parte din casta militară, susțineți aceste amendamente pe care le-ați votat în Comisia de apărare și nu mai răspundeți imperativului de partid. Măcar ca o datorie de onoare față de foștii dumneavoastră camarazi. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră acest amendament, domnilor colegi. Vă rog să votați.

81 de voturi pentru, două abțineri, 127 de voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

(Domnul deputat Victor Paul Dobre dorește să intervină.)

Domnul deputat Bădălan, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul deputat era înainte înscris. Aveți puțintică răbdare. Vă rog să aveți puțintică răbdare, domnule deputat.

Domnul Eugen Bădălan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de orice, o intervenție pe procedură, domnule președinte. la dezbaterile generale grupul parlamentar din care fac parte nu a participat, și nu a participat cred că dintr-o eroare a dumneavoastră, domnule președinte, pentru că dumneavoastră cred că nu vedeți mâinile ridicate din sală decât selectiv, pe a mea nevăzând-o. Și de aceea vă rog, domnule președinte, să revenim la momentul dezbaterilor generale, pentru ca Partidul Democrat Liberal să-și expună punctul de vedere.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulțumesc, domnule deputat.

Eu văd tot ce se ridică în sala aceasta, iar secretarii de ședință sunt obligați să mă informeze atunci când un deputat solicită o intervenție, domnule deputat. Nu m-au informat. În consecință, vă rog să vă ocupați locul în sala de ședință.

Continuăm dezbaterile pe marginea raportului.

Îl rog pe domnul deputat Paul Victor Dobre să intervină pe procedură.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

Se pare că astăzi nu doriți să respectați regulamentul.

În primul rând, s-a făcut propunerea unui amendament extrem de important. Înainte de a supune la vot trebuia să cereți punctul de vedere al reprezentantului Guvernului. Asta e regula. Să știm și noi de ce Ministerul Apărării nu este de acord. Să știm și noi de ce reprezentantul Ministerului Apărării și-a schimbat opinia numai la un simplu telefon în mijlocul ședinței. Trebuie să se dea explicații.

La fiecare amendament vă rog să respectați procedura și să cereți punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Continuăm dezbaterea.

La poziția 2, numărul curent 2 din raport. Dacă acest amendament se susține? Nu se susține. Continuăm... cine? Păi, domnilor colegi, cei care doriți să interveniți vă rog să ridicați mâna și s-o faceți.

Domnul Nini Săpunaru. Domnule deputat, vă rog foarte mult să urmăriți dezbaterile, ca să putem să...

 

Domnul Nini Săpunaru (din sală):

Dacă ați comenta mai puțin, le-am urmări...

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să interveniți, domnule deputat.

Domnul Nini Săpunaru:

Da, vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă ați comenta mai puțin de la microfon, acolo, le-am urmări.

"În cazul pensiilor prevăzute la alin.(1) pentru care până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011 nu pot identificate veniturile, cuantumul soldei de grad și al soldei de funcție minime corespunzătoare gradului militar deținut conform anexei nr.1, dar nu mai puțin de salariul mediu brut net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie."

Să știți că aceste amendamente sunt amendamente susținute și care au venit de la Asociația cadrelor militare și în rezervă și noi credem că sunt corecte.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

86 de voturi pentru, două abțineri și 123 de voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost adoptat.

La poziția 3 avem un alt amendament respins. Dacă se susține?

Da. Domnul deputat Paul Victor Dobre. Vă rog să vă susțineți amendamentul, domnule deputat.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

Remarc încă o dată că nu doriți să aflați punctul de vedere al Guvernului, care trebuie explicat la fiecare amendament înainte ca domnii deputați, doamnele deputate să voteze.

Amendamentul meu este în felul următor: "În cazul pensiilor prevăzute la alin.1 pentru care până cel târziu la data de 31 octombrie 2011 nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează..." și aici e modificarea "...cuantumul soldei de grad și al soldei de funcție real exercitată potrivit clasei de salarizare în care aceasta este încadrată. Iar pentru perioada anterioară a anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, conform textului inițial."

Acest amendament, v-am prezentat și în expunerea mea de mai devreme, are în vedere faptul că, pe parcursul carierei militare, deseori cadrele militare au fost încadrate pe funcții superioare gradului deținut la un moment dat. Deci oamenii aceștia au avut o responsabilitate, gradul a fost inferior, dar au avut o responsabilitate majoră și atunci este firesc ca în calculul pensiei să se țină cont de ceea ce în mod real exercita ca funcție și responsabilitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnilor colegi,

Aș vrea să precizez un lucru, pentru că de foarte multe ori se vorbește și se interpretează regulamentul după putința fiecăruia.

Am să dau citire art.107 și în primul rând pentru domnul președinte Paul Victor Dobre.

"La discutarea articolelor la care s-au făcut amendamente, deputații pot lua cuvântul pentru a-și exprima punctul de vedere. De asemenea, pot lua cuvântul reprezentantul Guvernului sau al inițiatorului și raportorul comisiei sesizate în fond."

Alin.(2), partea finală: "După luările de cuvânt ale deputaților asupra unui anumit text, pot lua cuvântul inițiatorul proiectului și raportorul comisiei sesizate în fond."

Deci, domnilor colegi, v-aș ruga ca altă dată când intervenții, citiți întâi regulamentul și pe urmă dați lecții altora.

Supun votului dumneavoastră acest amendament pe care domnul Paul Victor Dobre l-a susținut.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

84 de voturi pentru, 4 abțineri și 123 de voturi împotrivă.

Amendamentul a fost respins.

La poziția 4.

Da, vă rog, domnule coleg.

Domnul Radu Eugeniu Coclici:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

"În cazul pensiilor prevăzute la alin.1 pentru care până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011 nu pot fi identificate veniturile realizate lunar, pentru anumite perioade la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează..." și aici intervine modificarea, "...cuantumul soldei de grad și al soldei de funcție deținute de militar în perioadele respective, conform datelor înregistrate în fișa națională a pensionarului."

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

A fost domnul deputat Radu Eugeniu Coclici, care a susținut amendamentul poziționat la numărul curent 4 din raportul comisiei sesizate în fond.

Supun votului dumneavoastră acest amendament. Vă rog să vă exprimați prin vot.

86 de voturi pentru, 3 abțineri și 120 de voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

La poziția 5. Dacă amendamentul se susține.

Da, vă rog, domnul deputat George Scutaru, vă rog să motivați acest amendament.

Domnul Adrian George Scutaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Acest amendament aparține Comisiei de apărare și a fost propus de domnii deputați Niculae Mircovici, Eugen Bădălan, Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Bejinariu, Mihăiță Calimente, Ion Mocioalcă și subsemnatul.

Deci consider că inițiatorii își vor da votul pentru acest amendament, chiar dacă se află în partidele aflate la putere.

Prin acest amendament propunem: "În cazul în care în urma recalculării rezultă un cuantum mai mic, pensia rămâne la valoarea avută în plată înaintea recalculării, în scopul respectării principiului neretroactivității legii prevăzut la art.15 alin.(2) din Constituția României, care precizează că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile."

Deci, considerăm că această referire este absolut necesară pentru a împiedica declararea ordonanței drept neconstituțională. Fiindcă, stimați colegi, probabil o să vă dați votul final în jumătate de oră pe această lege. Dar imediat opoziția va contesta la Curtea Constituțională această ordonanță pe care o considerăm injustă și neconstituțională.

Deci se încalcă principiul neretroactivității legii. Și vă citez o decizie a Curții Constituționale din 1994, decizia nr.9, publicată în 7 martie 1994: "Consecințele înscrierii principiului neretroactivității se justifică prin faptul că asigură în condiții mai bune securitatea juridică și încrederea cetățenilor în sistemul de drept, precum și datorită faptului că blochează nesocotirea separației dintre puterea legislativă, pe de o parte, și puterea judecătorească sau cea executivă, pe de altă parte, contribuind în acest fel la consolidarea statului de drept.

Vreau să vă spun că mai există alte 14 decizii similare ale Curții Constituționale care se referă la principiul neretroactivității.

În același timp, considerăm că, fără a se adopta un asemenea amendament, se încalcă art.44 din Constituție referitor la dreptul de proprietate privată. "Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, cu dreaptă și prealabilă despăgubire."

De altfel, stimați colegi, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului a stabilit că noțiunea de bun acoperă și dreptul unei persoane asupra unei creanțe și are un înțeles foarte cuprinzător, el înglobând orice interes al unei persoane de drept privat care are o valoare economică.

În România, în situația în care măsurile cuprinse în această ordonanță a Guvernului ar ajunge să fie puse în practică, nivelul de trai al unora dintre cei care primesc pensii de la bugetul de stat ar fi drastic afectat. Avem, în vedere cu titlul de exemplu, peste 7.000 de ofițeri ai armatei române, fără a ne referi la ceilalți din celelalte instituții ale sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Măsura recalculării pentru aceștia pe baza contributivității ar putea deveni tragică, mai ales că numărul anilor care s-au luat în calcul este extrem de mic. Și ținând cont de efectele pe care le are eventuala respingere a acestui amendament, vă rog, domnule secretar de stat Ozunu, să veniți la tribună să explicați care sunt considerentele instituției, fiindcă reprezentați Guvernul la această dezbatere, pentru care considerați că Guvernul Boc nu poate susține un asemenea amendament.

Vă rog, stimați colegi, autori ai amendamentului, dar și colegi din celelalte comisii ale Parlamentului să susțineți acest amendament, fiindcă aveți o datorie de onoare și dacă atunci când vă exprimați...

Domnul Ioan Oltean:

Ați depășit timpul alocat, domnule deputat.

Domnul Adrian George Scutaru:

...considerația pentru armată și când mulțumiți și vă aplecați în fața unui militar care vine în sicriu din Afganistan și spuneți cât de valoroasă este armata României, aveți ocazia, prin votarea acestui amendament, să arătați că nu sunteți duplicitari și pentru dumneavoastră armata într-adevăr reprezintă ceva. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

(Doamna Aura Vasile dorește să intervină pe procedură.)

Numai puțin. Suntem în timpul dezbaterilor...

 

Domnul Adrian George Scutaru:

Solicit punctul de vedere al Guvernului măcar un minut.

Domnul Ioan Oltean:

Supun votului acest amendament și vă dau cuvântul pe procedură.

Dorea cineva să intervină? Domnule președinte, parcă cereați cuvântul, vă rog, pe acest amendament? (Se referă la domnul deputat Victor Paul Dobre.)

 

Domnul Adrian George Scutaru (din sală):

Solicit punctul de vedere al Guvernului măcar un minut.

Domnul Victor Paul Dobre:

Înainte de a vota, dați-mi voie să vă reamintesc ceea ce s-a întâmplat atunci când Guvernul a venit să taie pensiile cu 15%. Este un drept de proprietate pensia. După cum v-aduceți bine aminte ați pierdut la Curtea Constituțională deși, de regulă, plecați ca favoriți acolo, și vă reamintesc din nou că vom sesiza Curtea Constituțională, vă reamintesc că veți pierde din nou acolo, vă reamintesc că vom adânci haosul și vă reamintesc sutele de procese care se pierd în momentul de față pentru că aici, în Parlament, uităm de Constituție.

De aceea, cred și eu, domnule președinte, că este foarte important punctul de vedere al Guvernului vizavi de o prevedere neconstituțională.

Domnul Ioan Oltean:

Aș vrea să precizați, ați vorbit în calitate de președinte al comisiei sau de deputat al grupului parlamentar?

Domnul Victor Paul Dobre:

Și una, și alta.

Domnul Ioan Oltean:

(Doamna deputat Aurelia Vasile insistă să intervină pe procedură.)

Vă rog să vă exprimați prin vot față de acest amendament.

Vă rog să votați.

92 de voturi pentru, 5 abțineri, 118 voturi împotrivă.

Amendamentul a fost respins.

Pe procedură, domnul Mircea Toader, în ordinea în care ați ridicat mâinile și în care m-au anunțat secretarii.

 

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule Toader, puteați fi cavaler!

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Cavalerismul nu e la regulament. E o chestiune de optică.

Domnule președinte de ședință,

Totuși, vă rog să limitați dezbaterile și, fiindcă este o lege foarte importantă, aș dori să fiți de acord să supuneți plenului prelungirea programului pe dezbatere până se finalizează proiectul de lege.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

Doamna Aura Vasile, pe procedură.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

În conformitate cu art.110 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, care nu a fost schimbat încă de grupul dumneavoastră, se spune așa: "Supunerea la vot a amendamentelor se face în următoarea ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea..." și textul curge, pentru a nu vă omorî timpul.

Iar la alin.(5), domnule președinte, se spune așa: "Dacă toate amendamentele referitoare la un articol sunt respinse, se supune votului textul inițiatorului sau textul Senatului, în cazul în care Camera Deputaților este Cameră decizională."

Cum dumneavoastră nu ați supus votului textul inițiatorului la niciunul din punctele acestui proiect de lege, consider, domnule președinte, că toată dezbaterea trebuie reluată, pentru că n-am votat nimic. Am votat numai respingerea amendamentelor, dar nu am votat textul legii.

Deci, domnule președinte, grupul meu consideră că astăzi am făcut un exercițiu și, conform regulamentului, trebuie să reluați dezbaterile pentru că nu am votat.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamnă deputat.

Domnul deputat Mircovici.

Domnul Niculae Mircovici:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi, explicarea votului.

Colegul meu Scutaru a făcut apel la onoare, deși cred că n-a avut ocazia până acum să-și dea seama că mi-am încălcat vreodată cuvântul. Vreau să-l asigur înainte de a vedea stenograma ședinței că am votat pentru amendamentul pe care l-am propus, însă pentru că noi vorbim aici de o lege care se adresează militarilor și avem totuși și oameni care au slujit armata română în această aulă, aș vrea să vă spun că regulile democrației sunt următoarele: cel care dorește să-i treacă un amendament participă la ședință. Faptul că prezența opoziției este cea pe care o vedeți în momentul de față în sală dovedește că există o mare diferență între ceea ce se spune de la tribună și ceea ce se vrea în realitate. Haideți măcar în fața militarilor să fim corecți, că aici nu-s reprezentanții animalelor, sunt reprezentanții militarilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

(Domnul deputat Adrian George Scutaru dorește să intervină pentru drept la replică.)

Stimați colegi,

Domnule deputat, vă rog să vă ocupați locul în sala de ședință.

Domnule deputat, vă rog să ocupați locul în sala de ședință. Nu v-a pomenit numele. (Vociferări.)

Domnilor colegi,

Înainte de a răspunde doamnei deputat Aura Vasile, aș vrea să supun votului propunerea domnului Mircea Toader de prelungire a programului până la epuizarea dezbaterilor pe marginea acestui raport.

Vă rog să votați, stimați colegi.

121 de voturi pentru prelungirea programului, 84 împotrivă, 3 abțineri.

Propunerea domnului Mircea Toader a fost adoptată.

Referitor la intervenția doamnei deputat Aura Vasile, doamna deputat are dreptate. Eu m-am folosit de o cutumă pe care noi am folosit-o de-a lungul timpului și am apreciat că, atât timp cât amendamentul aflat în raport la respinse nu s-a adoptat, se consideră adoptate celelalte articole în forma inițială. Este în regulă.

Ne întoarcem la numărul curent 1 și supun votului dumneavoastră forma inițială a fiecărui articol care până acum a constituit obiectul dezbaterii.

Deci, stimați colegi, la poziția numărul 1 din raport, supun votului dumneavoastră forma inițială a art.1 alin. (4).

Vă rog să vă exprimați prin vot.

127 voturi pentru, 79 împotrivă, 4 abțineri.

Articolul a fost votat în forma inițială.

Doamna Aura Vasile, pe procedură, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deoarece astăzi, pe dezbaterea unui proiect de lege care aprobă o ordonanță ce va necăji foarte mulți cetățeni ai acestei țări, în condițiile în care, astăzi, acest proiect de lege a fost făcut "varză", Grupul parlamentar al PSD solicită o oră timp de consultare, pentru a putea să vedem cum vom avea atitudine, în continuare, față de proiectul care este în dezbatere.

Domnul Ioan Oltean:

Da, este o cerere procedurală. Nu pot să nu o accept. Aveți timp de consultare 5 minute.

 

După pauză

 

Ședința a fost reluată la ora 12,25.

 

Lucrările au fost conduse în continuare de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Niculae Mircovici și Dumitru Pardău, secretari ai Camerei Deputaților.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședințe.

Continuăm ședința noastră. Timpul alocat pentru negocieri s-a epuizat.

Domnilor deputați, vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședințe.

Rog secretarii de stat să-și ocupe și domniile lor locurile.

Vă rog, stimați colegi, să vă ocupați locurile în sala de ședință. Continuăm dezbaterile.

Domnul deputat Doru Leșe este invitat în sala de ședințe.

Domnul secretar de stat este invitat să-și ocupe locul la tribună.

Domnilor colegi,

Continuăm dezbaterea la poziția nr.2, din raport.

Domnul general, domnul deputat Bădălan a cerut cuvântul pe procedură.

Vă cer scuze, domnule deputat, pentru faptul că nu v-am observat prima dată. Aveți cuvântul acum.

Domnul Eugen Bădălan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu vreau să intervin pe procedură, ci apelez la dreptul la replică, pentru că domnul deputat Scutaru mi-a pomenit de două ori aici numele și mi-a pomenit numele făcând apel la demnitate, un concept care, în opinia mea, cei care și-l însușesc și-l practică nu-l declamă.

Din nefericire, văd că pe această temă, care este de o importanță deosebită, ne lăsăm mânați de tot felul de emoții, ne lăsăm mânați de tot felul de interese politice, deși discutăm despre o categorie de oameni care toată viața lor au rămas în afara politicii partizane și au făcut o singură politică, politica țării, și nu facem apel la raționalitate.

Pentru că, în opinia mea, discutăm despre o categorie specială de oameni, o categorie a cărei viață este reglată de legi speciale și, dacă întreaga activitate le este reglată de legi speciale, în opinia mea, și activitatea, și viața lor postactivitate trebuie reglată tot prin legi speciale.

Iată de ce, atunci când s-a discutat chestiunea pensiilor, am susținut că pentru militari trebuie să opereze principiul ocupațional, și nu principiul contributivității.

De fapt, dacă vă aduceți aminte, doar eu și domnul deputat Mircovici am fost cei care am votat împotriva acestei legi.

Dar, odată adoptată legea... nu erați în sală, îmi pare rău, și nu mă obligați să intru în dialog cu sala.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă rog să nu intrați în dialog cu sala.

Domnul Eugen Bădălan:

Dar, din moment ce legea s-a adoptat, eu cred că ordonanța de urgență își are rostul tocmai pentru a găsi soluții, așa cum, de altfel, până acum, cel puțin din datele pe care eu le dețin, aceste soluții s-au găsit. S-au găsit, pentru că, real, în acest moment, cel puțin pe un segment din pensionarii din apărare, ordine publică și siguranță națională, cel al apărării, la un volum de aproximativ 81.000 de pensionari, pentru 91% dintre ei pensiile au crescut sau au rămas la valoarea anterioară, și doar pentru 9% pensiile au scăzut. Pentru toți maiștrii și subofițerii pensiile au crescut sau au rămas la valoarea avută anterior.

Plecând de la această situație reală și dacă acceptăm că un principiu, atunci când este aplicat, trebuie aplicat unitar, dacă s-a refuzat acestor oameni pensionarea după principiul ocupațional, și i-am împins pe toți în zona principiului contributivității, acest principiu trebuie să opereze pentru toți la fel.

A se admite amendamente conform cărora pentru unii operează acest principiu, iar pentru ceilalți nu mai operează acest principiu cred că ar fi o eroare.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, este momentul să încheiați.

Domnul Eugen Bădălan:

O secundă, domnule președinte, mai ales că nu mi-ați dat cuvântul la dezbateri generale. Mai acceptați o secundă.

Iată de ce, personal apreciez că amendamentele făcute de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, analizate de către Comisia pentru muncă și protecție socială, în înțelepciunea ei, această comisie, condusă de domnul deputat Dobre, le-a respins, cred că este corect să adoptăm ordonanța de urgență în forma ei inițială, cu aceste amendamente respinse.

Vreau să mai spun un singur lucru: vă rog să nu se mai lanseze teme false, mai ales de la microfonul Parlamentului. Tema falsă cu interzicerea sau luarea dreptului gradului militar și că gradul militar nu este înscris pe talonul de pensie, doamnelor și domnilor colegi, este o temă absolut falsă. Este adevărat că unii care au ieșit la pensie sau au trecut în rezervă cu gradul de sergent major și, între timp, nu știu pe ce căi, au ajuns la gradul de colonel în rezervă, doresc ca pe plic să li se scrie "colonel în rezervă".

Cred că este o temă falsă, și vă rog să nu mai apelăm la această temă.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Domnule președinte, vă rog să mă ascultați! Aveți puțintică răbdare, domnule președinte, nu vă aruncați ca uliul asupra prăzii.

Am rugămintea, ca să putem dezbate procedural, orice fel de intervenție să fie exact pe Regulamentul Camerei Deputaților.

Domnule președinte Victor Dobre, drept la replică față de afirmațiile domnului deputat Bădălan. Vă rog.

Domnul Victor Paul Dobre:

Aș vrea să-i precizez domnului deputat că în comisie toți deputații au un vot egal. Eu am votat cu înțelepciune amendamentul domniei sale, pentru. Din păcate, au avut lipsă de înțelepciune colegii domniei sale de partid. Poate domnul general are înțelepciune acum să-și voteze cel puțin amendamentele.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, strict pe procedură.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Strict pe procedură, asistăm, din nou, la o argumentare pe care vreau s-o resping, pentru limpezimea și pentru onoarea acestei Camere, cel puțin. Faptul că a trecut o lege, care a trecut, așa-zis, din zona pensiilor ocupaționale în zona pensiilor pe principiul contributivității, militarii, un lucru absolut absurd, pentru că ei nu aveau cum să aibă contribuții la sistemul de pensii, atât timp cât au avut pensie ocupațională, nu justifică nimănui faptul că acum spun da acestei ordonanțe.

Deci vreau să se lămurească cei care asistă la aceste dezbateri că faptul că a trecut o lege nu înseamnă să votăm, chipurile, o altă lege în consecința ei. Puteam, în continuare, să încercăm s-o respingem.

Așa că, stimați domni generali care ați condus armata română și vă puneți întrebări cu cum au ajuns unii din sergent major la colonel, fiind în rezervă, și eu mă întreb - dumneavoastră, poate, erați mai îndreptățiți decât mine să aveți și răspunsul - nu este și nu va fi niciodată o justificare. Îmi pare foarte rău.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Domnule deputat George Scutaru, dreptul la replică pe care vi l-am refuzat înainte. Vă rog.

Domnul Adrian George Scutaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să mă refer la intervențiile colegilor deputați din arcul guvernamental.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Scutaru, numai puțin! Haideți să fim foarte preciși. Înainte v-am refuzat un drept la replică și mi-ați motivat că ați avut dreptate. Am acceptat și vă rog să vă referiți la replica precisă adresată domnului secretar Mircovici, și nu altor colegi de-ai noștri.

Domnul Adrian George Scutaru:

Din câte știu, domnul Mircovici face parte din parlamentarii care susțin Guvernul.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul Mircovici este la singular, și nu la plural.

Domnul Adrian George Scutaru:

Mă refeream și la domnul deputat Bădălan, că și dânsul se referise tot la acea intervenție a mea.

Deci ce vreau să vă spun? Dumneavoastră, cei de la putere, mergeți pe principiul contributivității pentru militari, dar omiteți să spuneți faptul că în nicio țară a Alianței Nord-Atlantice, în nicio țară NATO, armata, militarii nu sunt trecuți la acest principiu al contributivității. Și mai vreau să vă spun că, din punctul nostru de vedere, al Partidului Național Liberal și al Uniunii Social-Liberale, este că imediat ce ajungem la putere militarii își vor recâștiga statutul și se va reveni la sistemul ocupațional pentru cei din apărare, ordine publică și siguranță națională.

În același timp, fiindcă noi respectăm principiul neretroactivității unei legi, în cazul în care această ordonanță va fi adoptată, și Curtea Constituțională îi va da aviz, vom respecta pensiile aflate în plată pentru cei care au pensiile mărite, iar, totodată, angajamentul Uniunii Social Liberale este ca cei care au pensiile diminuate, din armată, peste 7.500 de oameni, și cei din Ministerul de Interne, și cei din serviciile de siguranță, să revină la cuantumul de la 31 decembrie 2010, adică să le dăm posibilitatea să-și recâștige acest drept.

Asta am vrut să vă spun, sunteți mai mulți, sunteți o majoritate și probabil că aveți voturile necesare pentru a susține această lege.

Dar am vrut ca de la tribuna Parlamentului, cei din armată, din întregul sistem de apărare, ordine publică și siguranță națională să știe care este și angajamentul Uniunii Social-Liberale.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Bădălan, v-aș ruga să nu mai adăugați... Vă rog, câteva secunde.

Domnul Eugen Bădălan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu nu voi face propagandă electorală de la acest microfon, îmi interzic acest lucru. O singură chestiune, pe procedură: noi discutăm astăzi Legea de aprobare a Ordonanței nr.1, nu discutăm legea unică a pensiilor.

Vă rugăm să nu mai revenim la Legea unică a pensiilor.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Supun votului dumneavoastră art.1 alin.(4) în forma inițială, având în vedere că amendamentul propus, de modificare a acestui articol, a fost respins.

Vă rog să votați.

137 de voturi pentru, 102 împotrivă, 8 abțineri.

Articolul a fost adoptat în forma inițială.

La poziția 3, art.1 alin.(4) în forma inițială.

Supun votului dumneavoastră.

Numai puțin, domnul deputat Márton, pe procedură.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Pozițiile 1, 2, 3 și 4 au fost amendamente diferite la același alineat.

Nu supuneți de patru ori același alineat, poate odată pică! A trecut până acum de două ori același alineat.

Vă rog să observați materialul pe care îl aveți. Toate cele patru poziții sunt textele identice ale alin. (4). Deci vă rog să treceți la poziția 5, la amendamente respinse.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulțumesc. Aveți dreptate, domnule deputat. V-am simțit lipsa pe procedură. Vă rog să nu ne mai puneți în situația de a vă simți această lipsă.

Domnilor colegi, pentru a fi pe deplin cu regulamentul, supun votului dumneavoastră atunci art.1 alin.(4), în formele prezentate în raport pentru vot.

Vă rog să votați.

138 de voturi pentru, 105 împotrivă, 8 abțineri.

În consecință, suntem în deplină legalitate.

La poziția 5 nu aveam un text inițial.

La poziția 6 avem art.5, s-a propus eliminarea articolului și s-a respins această propunere.

Poziția 5 a fost supusă votului și a fost amendament nou, care a fost respins.

La poziția 6 s-a cerut eliminarea acestui articol. L-am supus votului, a fost respins acest amendament.

Fiindcă este vorba tot de art.5, la poziția 7 se cere modificarea acestui articol, printr-un amendament respins de către comisie.

Dacă este susținut? Nu-l susține nimeni?

Domnule deputat Radu Eugeniu Coclici, vă rog să vă hotărâți. Vă rog să fiți mai ferm și mai hotărât în a vă susține amendamentul.

Domnul Radu Eugeniu Coclici:

Domnule președinte,

M-ați indus dumneavoastră în eroare.

"Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate și a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare și ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată, în luna decembrie 2010, se mențin în plată în cuantumul rezultat în urma recalculării".

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule coleg.

Supun votului dumneavoastră amendamentul susținut de către colegul nostru, domnul deputat Radu Eugeniu Coclici.

Vă rog să votați.

147 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 109 voturi pentru, insuficiente pentru a fi adoptat.

În situația aceasta, supun votului dumneavoastră forma inițială a art.5, așa cum l-a prezentat inițiatorul.

Vă rog să votați.

144 de voturi pentru, 107 împotrivă, 4 abțineri.

Articolul inițial a fost adoptat.

Poziția 8, din raport este un amendament de eliminare a art.6.

Domnul deputat Mihăiță Calimente îl va susține.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

În calitate de inițiator, propun eliminarea art.6.

Sigur, era pentru punerea de acord cu prevederile art.4, dar să vedem ce se întâmplă la vot.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a art.6.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

149 de voturi împotrivă, 4 abțineri, 108 voturi pentru.

Insuficiente voturile pentru adoptarea acestui amendament.

La poziția 9 este un amendament de modificare a art.6 alin. (1).

Domnule deputat Coclici, aveți cuvântul pentru susținerea amendamentului dumneavoastră.

Domnul Radu Eugeniu Coclici:

Mulțumesc, domnule președinte.

"Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate și a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza... pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare și ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 rămân în continuare în plată, conform cuantumului din acea lună".

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Ați ascultat motivația domnului deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să votați.

113 voturi pentru, 4 abțineri, 144 de voturi împotrivă, insuficiente pentru a fi adoptat.

La poziția 10 avem un alt amendament, la același articol, același alineat.

Domnul președinte Paul Victor Dobre, în calitate de deputat.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

Amendamentul meu prevede reformularea art.6 alin.(1) astfel: "pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate și a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare și ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată, în luna decembrie 2010, se mențin în plată, în cuantumurile avute în vedere în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011, până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obține un cuantum al pensiei mai mare", aceasta din considerente de respectare a prevederilor legale privind metodologia de calcul.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Domnilor colegi, vă rog să vă exprimați prin vot.

Vă rog să votați.

112 voturi pentru, două abțineri, 148 împotrivă.

Amendamentul nu a fost acceptat.

La poziția 11 avem un amendament prin care se propune eliminarea art.6 alin. (2).

Domnule deputat Coclici, mai aduceți elemente sau îl supun votului? Bun.

Supun votului dumneavoastră acest amendament de eliminare a textului art.6 alin. (2).

Vă rog să vă exprimați prin vot.

109 voturi pentru, două abțineri, 152 împotrivă.

Amendamentul a fost respins.

Stimați colegi,

Acum supun votului dumneavoastră art.6, în forma inițiatorului, pentru că toate amendamentele au fost eliminate.

Îl rog pe domnul Mircea Toader să ocupe loc în sala de ședință pentru a coordona...

Vă rog, stimați colegi, să vă exprimați prin vot.

119 voturi împotrivă, 4 abțineri și 151 voturi pentru.

Forma inițială a fost adoptată.

La poziția 12, numărul curent 12, avem un amendament care prevede eliminarea art.7 alin.(1).

Domnule Calimente, doriți să susțineți?

Domnul deputat Mihăiță Calimente dorește să motiveze această solicitare de eliminare a textului.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihăiță Calimente:

Propunem eliminarea art.7 din același motiv, pentru a se pune de acord cu prevederile de la art.4, așa cum am susținut noi amendamentele.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament de eliminare a art.7 alin.(1).

Vă rog să votați.

Domnule Toader, vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

113 voturi pentru eliminare, două abțineri și 155 împotrivă. amendamentul a fost respins.

La poziția 13 avem amendament de modificare a art.7 alin. (1).

Dacă este susținut?

Domnule deputat Victor Paul Dobre, vă rog să aduceți argumente în favoarea acestui amendament.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunem reformularea art.7, astfel: alin.(1) - "în cazul pensiilor prevăzute la art.5 și 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată în funcție de cuantumurile realizate, rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în Anexa nr.1" și alin.(2) "sumele de plată se vor achita până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2012", iarăși, pentru a respecta metodologia legală.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră acest amendament, de modificare a art.7 alin.(1).

Cu 113 voturi pentru, 3 abțineri, 151 împotrivă amendamentul a fost respins. Am corectat domnule deputat Bogdan Niculescu Duvăz și am spus 151. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.

La poziția 14 este un amendament prin care se solicită introducerea unui alineat nou la art.7.

Domnule deputat Nini Săpunaru, aveți cuvântul.

Domnul Nini Săpunaru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Articolul 7 alineat nou, alin.(3): "În cazul în care cuantumul pensiei revizuite este mai mic decât cel aflat în plată, se menține în plată cuantumul cel mai avantajos". Este o măsură care a existat în toată legislația de până acum, este și o practică a instanțelor. Atunci când am făcut recalcularea pensiilor, în anii din urmă a fost unul din articolele care au fost prezente în toate aceste legi de recalculare a pensiilor. Cred că trebuie să votați acest amendament, pentru că altfel vor câștiga în instanță. În mod cert, toți cei care pierd acum la pensie, mai devreme sau mai târziu vor câștiga în instanță și statul român va plăti mult mai mulți bani în anii care vin. Dar probabil că dumneavoastră vreți să facem în așa fel încât să plătim noi banii din 2012 încolo, când vom ajunge la putere.

Mulțumesc

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat. Ați ascultat argumentele domnului deputat Nini Săpunaru.

Supun votului dumneavoastră acest amendament. Vă rog să vă exprimați prin vot.

113 voturi pentru, 5 abțineri și 151 de voturi împotrivă.

Având în vedere că toate amendamentele referitoare la art.7 au fost respinse, supun votului dumneavoastră forma inițială a art.7.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 151 de voturi pentru, 111 împotrivă și 4 abțineri articolul a fost adoptat în forma propusă de inițiator.

La poziția 15 se propune eliminarea Anexei nr.1. Domnul Paul Victor Dobre nu mai susține amendamentul.

La poziția 16 este un amendament al domnului deputat Nini Săpunaru. Îl mai susțineți, domnule deputat? Vă rog să poftiți la microfonul Camerei Deputaților, pentru a aduce argumente solide în favoarea acestui amendament.

La poziția 16, Anexa nr.3, art.5 alin.(3).

Domnul Nini Săpunaru:

Propun modificarea alin.(3) al art.5 din Anexa nr.3, după cum urmează: "Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin.(1) este de 732,80 lei, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și se majorează cu procentul de creștere al soldelor de grad și funcție al cadrelor militare în activitate".

De ce? Trebuie să existe o permanentă corelare între valoarea punctului de pensie și soldele militarilor.

De asemenea, nu există nicio prevedere în actuala lege, nicio metodologie de creștere sau de corelare a acestor pensii în viitor.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Nini Săpunaru.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Vă rog să votați, stimați colegi.

113 voturi pentru, 153 împotrivă și 3 abțineri, insuficiente pentru adoptarea amendamentului domnului deputat Nini Săpunaru.

La poziția 17 avem un alt amendament al domnului deputat Nini Săpunaru.

Vă rog, domnule deputat, să insistați, susținându-vă în continuare amendamentul.

Domnul Nini Săpunaru:

După alin.(4) al art.5 din Anexa nr. 3, un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins: "La cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se aplică un spor în puncte pentru gradul militar după cum urmează:

a) subofițeri și maiștri militari - 5 puncte;

b) ofițeri cu grade inferioare - 7 puncte;

c) ofițeri cu grade superioare - 9 puncte;

d) generali și amirali - 11 puncte."

Gradul militar este un drept al titularului și reprezintă recunoașterea în plan social a calității de cadru militar.

Această recunoaștere nu se ia, nu există posibilitatea de a-i lua acest drept, decât dacă a făcut ceva în condițiile legii, deci nu poate să-și piardă atributele și modul cum a ieșit la pensie.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Nini Săpunaru.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 112 voturi pentru, 5 abțineri și 145 împotrivă amendamentul a fost respins.

La poziția 18 din raport avem un amendament al domnului deputat Paul Victor Dobre.

Domnule deputat, vă rog să îl susțineți.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propun reformularea... numai o secundă. De fapt, un alineat nou la art.5 din Anexa nr. 3: "Cuantumul pensiei stabilit conform alin.(1) se majorează cu suma corespunzătoare contribuției pentru asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii."

Aceasta întrucât avem de-a face cu, iarăși, o situație specială, în fapt o pensie ocupațională, nu s-a contribuit, era obligația statului să asigure aceste cheltuieli și aceste contribuții și de aceea propunerea este să fie acoperite toate.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Ați ascultat motivația domnului deputat. Vă rog să vă exprimați prin vot acum la amendamentul prezentat.

Vă rog să votați.

107 voturi pentru amendament, 3 abțineri, 153 împotrivă, insuficiente voturile pentru adoptarea amendamentului.

Poziția 19 din raport. Domnul deputat Nini Săpunaru are un amendament la art.9 alin.(6) din Anexa nr.3.

Domnule deputat, vă rog să vă folosiți de microfonul Camerei Deputaților.

Domnul Nini Săpunaru:

Domnule președinte, dau citire amendamentului: "Pentru perioadele de stagiu de cotizare, rezultate ca diferență între stagiul de cotizare prevăzut de lege și vechimea calculată rezultată în urma aplicării sporului de vechime conform condițiilor de muncă, se acordă pentru fiecare an de diferență un spor de 0,5 puncte."

Trebuie corelate cu prevederile art.99 din Legea nr.263/2010, potrivit cărora asigurații care au realizat stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei de pensionare beneficiază de majorarea punctului lunar realizat în perioada respectivă cu 0,5%.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul a cărei prezentare ați auzit-o acum. Vă rog să votați.

149 de voturi împotrivă, 4 abțineri și 110 pentru, insuficiente pentru adoptarea amendamentului.

La poziția 20, domnul deputat Victor Paul Dobre propune o modificare, art.13 din Anexa nr.3.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

La art.13 alin.(1) din Anexa nr.3: "Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade" și rămâne mai departe de la a) la i), conform textului inițiatorului.

De asemenea, se introduce o modificare și la alin.(2): "Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creștere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade" și rămân cele de la lit.a), respectiv b) din textul inițiatorului.

Această propunere are în vedere o egalitate de tratament între persoanele ale căror pensii vor fi revizuite în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență și cele pentru care dreptul la pensie a fost stabilit deja definitiv, potrivit Legii nr.119/2010.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Stimați colegi, ați ascultat motivația de modificare a art.13 alin.(1) și (2) din Anexa nr.3.

Vă rog să vă exprimați prin vot acum. Vă rog să votați.

Cu 109 voturi pentru, 4 abțineri și 148 împotrivă amendamentul a fost respins.

La poziția 21 din raport avem un alt amendament, al domnului deputat Victor Paul Dobre.

Vă rog, domnule deputat, să-l susțineți.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

Propun, după alin.(3) al art.16 din Anexa nr.3, introducerea unui nou alineat: "Cuantumul pensiei pentru fiecare urmaș nu va fi mai mic decât indemnizația socială minimă garantată." Aceasta pentru a asigura celor aflați în această situație un nivel minim de subzistență, așa cum este prevăzut prin alte reglementări legale, acest nivel minim social.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să vă pronunțați prin vot. Vă rog să votați.

Cu 107 voturi pentru, 3 abțineri și 154 împotrivă amendamentul a fost respins.

La poziția 22 avem un amendament al domnului deputat Victor Paul Dobre.

Vă rog, domnule deputat, să-l susțineți.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte, permiteți-mi să citesc textul inițiatorului, art.20 Anexa nr.3: "

Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010, ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotărâri definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată se revizuiesc, după caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii."

Deci, eu propun abrogarea, pentru că este un articol neconstituțional. Nu se poate ca noi, printr-o lege, să ștergem hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Despre ce mai discutăm aici?

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog să vă exprimați prin vot în legătură cu amendamentul propus de către domnul deputat Dobre.

Vă rog să votați.

Cu 100 voturi pentru, 5 abțineri și 140 împotrivă amendamentul a fost respins.

Și un ultim amendament, stimați colegi, cel de la poziția 23, al domnului deputat Paul Victor Dobre.

Vă rog, domnule coleg, să vă susțineți amendamentul.

Domnul Victor Paul Dobre:

La Anexa nr.3 art. 21 se prevede că: "Deciziile de pensie revizuite se comunică beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii". Aici nu fac decât o simplă completare: "împreună cu buletinul detaliat de calcul, pe luni și ani, al punctajului mediu anual." Cred că este dreptul pensionarilor să fie în deplină cunoștință de cauză atunci când sunt interesați să-și exercite dreptul la contestarea deciziilor de pensii revizuite. Este o situație specială aici. Nu au fost cărți de muncă. Deci, completarea este în a-i ajuta pe oameni atunci când primesc deciziile, să poată analiza în ce măsură sunt corecte sau nu, să aibă posibilitatea ca să le conteste, pornind de la metodologia de calcul, așa cum a fost ea aplicată. Cred că este o chestiune care ține de o atenție sporită față de această categorie de pensionari.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră acest amendament. Îl rog și pe domnul ministru Tabără și pe domnul Petru Călian să poftească la locurile lor, să voteze. Domnule ministru Tabără Valeriu? Vă rog să poftiți, domnule ministru. Aici sunteți în Parlament, și nu la minister.

Vă rog să votați, domnilor colegi. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 111 voturi pentru, 4 abțineri și 147 împotrivă amendamentul a fost respins.

Stimați colegi, toate amendamentele referitoare la Anexa nr. 3 au fost respinse.

În consecință, supun votului dumneavoastră Anexa nr.3 în forma propusă de către inițiator. Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cu 103 voturi împotrivă, 2 abțineri, 161 pentru a fost adoptată forma inițială a acestei anexe din ordonanța de urgență.

Stimați colegi, cu aceasta proiectul de lege rămâne pentru votul final. Noi am epuizat timpul afectat dezbaterilor punctelor înscrise pe ordinea de zi pentru astăzi. Ne revedem la ora 13,30 pentru votul final. Rugăm până atunci stafful tehnic să pregătească ordinea de zi, instalația de vot, pentru a ne putea pronunța.

 

Domnul Mircea-Nicu Toader (din sală):

Procedură!

Domnul Ioan Oltean:

Domnul Mircea Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte de ședință, sigur că am solicitat până la epuizare. Vă solicit să continuăm programul, 20 de minute pauză, după care intrăm în votul final.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Domnule președinte de ședință, la începutul ședinței s-au ridicat câteva reproșuri. Faptul că n-ați răspuns, sigur că a putut să treacă mai mult sau mai puțin neobservat, dar acum, după ce ați întârziat începerea lucrărilor cu 50 de minute, nu puteți să cereți Camerei Deputaților, datorită întârzierii dumneavoastră de a începe această ședință, să-și modifice în întregul său programul. Avem comisii, dezbateri importante în comisii fixate la sfârșitul programului de lucru în plen, la ora 13,00.

Deci, vă rog foarte mult să intrăm în regula jocului. Nu trebuia să întârziați! Nu e nimeni de vină că dumneavoastră ați întârziat și nu pot câteva sute de oameni să-și schimbe programul din cauză că dumneavoastră n-ați început ședința.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Am supus votului, la cererea Grupului PDL, prelungirea programului până la epuizarea acestui proiect de lege.

Acum supun votului ca votul final să aibă loc la ora 13,30, conform celor solicitate de către domnul lider Mircea Toader.

Vă rog să votați.

Cu 128 de voturi pentru, 103 împotrivă și 2 abțineri propunerea a fost adoptată. Vot final la ora 13,30.

Da, domnule deputat, mai doriți să vă pronunțați?

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Domnule președinte, maniera în care conduceți dumneavoastră ședința depășește orice limită față de ceea ce ne-ați obișnuit, ceea ce de altfel este cunoscut.

Vroiam să propun să supunem la vot și posibilitatea de a rămâne în continuare, ceea ce este absolut logic, ca să ne putem continua activitatea în comisii. Avem invitați care vin la aceste comisii la o anumită oră, n-am putut să-i anunțăm, este un element minimal de decență față de lucrările Parlamentului. Pentru ce vă trebuie 20 de minute? Vă spun eu, ca să vă chemați oamenii la vot. Dar dacă noi decidem să nu mai venim la vot, nu veți avea cvorum să faceți votul. Dumneavoastră sunteți împotriva ideii de a vă desfășura activitatea parlamentară în mod corect. O susțineți dumneavoastră, numai interesul dumneavoastră imediat de a fi la vot toată lumea ne face ca să facem pauze și să reluăm peste nu știu cât timp, să dăm peste cap lucrările Parlamentului? Dintr-o greșeală de conducere care nu ni se poate imputa nimănui!

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă rog să solicitați întotdeauna intervențiile conform regulamentului. Eram în procedură de vot, domnule deputat, când ați solicitat și știți acest lucru, la fel de bine ca și mine.

Domnul Mircea Toader dorește să intervină. Vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Stimați colegi, am cerut acele 20 de minute fiindcă tehnic trebuie să ni se dea lista de vot final. Nu putem să votăm, nu știm ce să votăm. Acesta a fost motivul. Dacă se termină... Am cerut 20 de minute, facem... să putem să avem și liderii de grup, și dumneavoastră toată structura votului final.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, ne revedem la ora 13,30 pentru ședința de vot final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 23 aprilie 2021, 3:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro